Bacalaureat 2023, sesiunea a doua. Probele scrise încep pe 16 august. Calendarul examenului/ Modele de subiecte

0

BAC 2023, sesiunea a doua. Probele scrise din a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2023 vor începe pe 16 august. Primele rezultate obținute de candidați vor fi publicate în data de 25 august, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 29 august. Probele de evaluare a competenţelor lingvistice și digitale se recunosc/se echivalează cu mediile din liceu.

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, în perioada 7 – 11 august are loc echivalarea/ recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.

Proba scrisă la Limba și literatura română se va desfășura pe 16 august, urmată de proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) – 17 august, proba la alegere a profilului și specializării – 18 august și proba la Limba și literatura maternă – 21 august.

Rezultatele vor fi afișate pe 25 august până la ora 12:00, iar contestațiile se depun între orele 12:00 și 18:00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 29 august. Rezultatele inițiale și finale se publică pe site-ul bacalaureat.edu.ro.

Calendar Bacalaureat 2023, a doua sesiune:

 • 17 – 24 iulie 2023: înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 7 – 11 august: calcularea de către comisiile și secretariatele școlilor a mediilor și echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale la examenul național de bacalaureat 2023
 • 16 august 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă
 • 17 august 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă
 • 18 august 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă
 • 21 august 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 25 august 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (12:00 – 18:00)
 • 26 – 28 august 2023: Soluționarea contestațiilor
 • 29 august 2023: Afișarea rezultatelor finale.

Reguli privind desfășurarea probelor scrise – Ghid informativ, publicat de Ministerul Educației:

 • Accesul candidaţilor în centrul de examen este permis începând de la ora 7:30, până la ora 8:30.
 • La intrarea în centrul de examen, candidații trebuie să se legitimeze cu actul de identitate.
 • Candidaţii care dețin materiale/obiecte interzise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora, unde vor primi o pungă/plic în care să le introducă, împreună cu o declarație-tip în care se menționează numele și prenumele și obiectele personale care vor fi depozitate.
 • Examenul va începe la ora 9.00.
 • Timpul de redactare a subiectelor pentru fiecare probă scrisă este de 180 de minute și se calculează imediat după distribuirea, către candidați, a subiectelor.
 • Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru executarea schemelor şi a desenelor pot folosi şi creion.
 • Pentru probele scrise la disciplinele Matematică şi Geografie, candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen.
 • Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul, cu excepția instrumentelor compensatorii prevăzute pentru candidații cu tulburări specifice de învățare.
 • Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.
 • Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală.
 • Se interzice candidaţilor să intre în sală cu orice tip de materiale ajutătoare: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, cărţi, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare.
 • Se interzice candidaţilor să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din centrul de examen în acest scop. Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.
 • Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de
  examen duce la eliminarea elevului din sală, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
 • Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicarea între ei sau cu exteriorul.
 • Încălcarea regulilor menţionate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba în cauză.
 • Lucrările candidaţilor eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă se anulează.
 • Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat.
 • Candidații eliminați de la o probă nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii „eliminaţi din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.
 • Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră şi jumătate de la distribuirea subiectelor în săli.
 • Candidaţii primesc subiectele doar dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfăşurării probelor scrise, respectiv 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la examen se face anonimizat, cu respectarea Regulamentului general privind protecţia datelor personale, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia.
 • Candidaţii care depun/transmit prin mijloace electronice contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă de faptul că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.
 • Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Subiecte/modele de subiecte Bacalaureat

Subiecte și bareme BAC 2023, sesiune iunie-iulie

Subiectele la Matematică, Mate-info și Științe ale naturii – BAC 2023, rezolvate de Ovidiu Bădescu, profesor de matematică – ”Mate pentru toți”:

Pauza de Mate – ”Atenție la Neatenție”, Bacalaureat 2023:

Subiecte și bareme BAC 2023, sesiunea specială

Subiecte și bareme Simulare BAC 2023 

Subiecte și bareme BAC 2023 – simulări județene

Simulare județeană BAC 2023 – Giurgiu (februarie 2023)

Simulare județeană BAC 2023 – Dâmbovița (ianuarie-februarie 2023)

Simulare județeană BAC 2023 – Galați (februarie 2023)

Simulare județeană BAC 2023 – Bacău (februarie 2023)

Simulare județeană BAC 2023 – Vrancea (februarie 2023)

Simulare județeană BAC 2023 – Ilfov (ianuarie 2023)

Simulare județeană BAC 2023 – Brăila (ianuarie 2023)

Simulare județeană BAC 2023 – Botoșani (ianuarie 2023)

Simulare județeană BAC 2023 – Hunedoara (ianuarie 2023)

Simulare județeană BAC 2023 – Iași (ianuarie 2023)

Simulare județeană BAC 2023 – Maramureș (decembrie 2022)

Modele de subiecte BAC 2023

Subiecte și bareme Simulare BAC 2022

Subiecte și bareme BAC 2022, sesiunea iunie – iulie

Subiecte și bareme BAC 2022, sesiunea a doua

Teste de antrenament BAC 2021

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.