Bacalaureat 2023. Ghid pentru candidați: Probele încep la ora 9.00. Timpul de redactare a subiectelor pentru fiecare probă este de trei ore

0

BAC 2023. Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2023 încep luni, 26 iunie. Ministerul Educației a publicat un ghid pentru candidați, cu informații privind desfășurarea examenului. Accesul candidaţilor în centrele de examen va fi permis începând de la ora 7:30, până la ora 8:30, probele vor începe la ora 9.00, iar timpul de redactare a subiectelor pentru fiecare probă scrisă va fi de 180 de minute.

Ministerul Educației a publicat, sâmbătă, un Ghid cu informații utile privind desfășurarea examenului de Bacalaureat 2023 (ghidul poate fi descărcat de aici).

Când începe și cât durează examenul?

 • Accesul candidaţilor în centrul de examen este permis începând de la ora 7:30, până la ora 8:30.
 • La intrarea în centrul de examen, candidații trebuie să se legitimeze cu actul de  identitate.
 • Candidaţii care dețin materiale/obiecte interzise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora, unde vor primi o pungă/plic în care să le introducă, împreună cu o declarație-tip în care se menționează numele și prenumele și obiectele personale care vor fi depozitate.
 • Examenul va începe la ora 9.00.
 • Timpul de redactare a subiectelor pentru fiecare probă scrisă este de 180 de minute și se calculează imediat după distribuirea, către candidați, a subiectelor.
 • Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidaţii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Națională de Bacalaureat – 2023, în baza prevederilor Procedurii nr. 33576/31.10.2022 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

Care sunt pașii ce trebuie urmați odată aflați în sala de examen?

 • Candidaţii vor fi conduși, de către asistenţi, direct către locul destinat, în sala de examen, unde vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcţie de disciplina şi de tipul de subiect primit.
 • În intervalul 8:30 – 9:00, candidaţii vor fi legitimaţi şi li se va explica modul de desfăşurare a probei.
 • Elevii vor fi informați cu privire la:

✓ completarea datelor de pe colțul care urmează a fi lipit; fiecare candidat va primi o coală de hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate, şi completează citeţ celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit.
✓ numerotarea paginilor numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi.
✓ eliminarea din examen în cazul pătrunderii în sală cu materiale ajutătoare (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, cărţi, ciorne, rezumate, culegeri etc.), cu telefoane mobile, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, cu ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea;
✓ faptul că, în cazul în care unui candidat i se face rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de examen; în această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.
✓ faptul că subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare.

 • Elevii vor semna procesul – verbal de luare la cunoștință a acestor prevederi.
 • În urma distribuirii subiectelor, candidaţii vor verifica primirea tipului de subiect corespunzător şi vor semna procesul-verbal care menţionează în mod explicit acest lucru.
 • Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru executarea schemelor şi a desenelor pot folosi şi creion.
 • Pentru probele scrise la disciplinele Matematică şi Geografie, candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen.
 • Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul, cu excepția instrumentelor compensatorii prevăzute pentru candidații cu tulburări specifice de învățare.
 • Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.
 • Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală.

Este permis accesul în sala de examen cu obiecte personale?

 • Se interzice candidaţilor să intre în sală cu orice tip de materiale ajutătoare: manuale,
  dicţionare, notiţe, însemnări, cărţi, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate
  pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice instrument
  electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare.
 • Se interzice candidaţilor să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe,
  poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în
  sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din centrul de examen în
  acest scop. Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în
  acest scop nu sunt primiţi în examen.
 • Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de
  examen duce la eliminarea elevului din sală, indiferent dacă materialele interzise au fost
  folosite sau nu.

Este permisă comunicarea între candidați pe parcursul examenului?

 • Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicarea între ei sau cu exteriorul.
 • Încălcarea regulilor menţionate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba în cauză.
 • Lucrările candidaţilor eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă se anulează.
 • Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat.
 • Candidații eliminați de la o probă nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii „eliminaţi din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

Se pot preda lucrările înaintea expirării termenului alocat pentru examen?

 • Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră şi jumătate de la distribuirea subiectelor în săli.
 • Candidaţii primesc subiectele doar dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfăşurării probelor scrise, respectiv 3 ore.

Cum se comunică rezultatele? Se pot contesta rezultatele? Rezultatul contestației afectează nota obținută inițial?

 • Comunicarea rezultatelor obţinute la examen se face anonimizat, cu respectarea Regulamentului general privind protecţia datelor personale, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia.
 • Candidaţii care depun/transmit prin mijloace electronice contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă de faptul că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.
 • Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Sfaturi pentru elevi în ziua examenului

 • Asigură-te că ai la tine: actul de identitate, stilou/pix de culoare albastră, creion, instrumente de desen, eventual apă și şerveţele!
 • Când primeşti subiectele, citeşte cu atenție cerințele și alocă-ți cel puţin 5 minute pentru a le înțelege corect!
 • Începe rezolvarea subiectului pe care-l stăpâneşti cel mai bine!
 • Gestionează-ți timpul de lucru în așa fel încât să rezolvi toate subiectele și să poți, în final, să recitești lucrarea pentru a face eventualele corecturi ale răspunsurilor formulate!

Examenul de Bacalaureat 2023 începe luni, 26 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română, urmată marți, 27 iunie, de proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie), miercuri, 28 iunie – proba la alegere a profilului și specializării și joi, 29 iunie – proba scrisă la Limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi publicate pe 3 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 7 iulie.

 • Modele de subiecte, subiecte și bareme pentru examenul de Bacalaureat – AICI.

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, un absolvent de liceu trebuie să parcurgă, cumulat, următoarele etape/condiții: recunoașterea/echivalarea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; media notelor obținute la probele scrise trebuie să fie 6 (cel puțin).

Calendarul examenului de Bacalaureat 2023

 • vineri, 16 iunie 2023: termen-limită pentru încheierea mediilor pentru clasele a XII-a/a XIII-a și înscrierea candidaților
 • 26 iunie 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă
 • 27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă
 • 28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă
 • 29 iunie 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (12:00 – 18:00)
 • 4 – 6 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor
 • 7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale.

Citește și: BAC 2023. Absolvenții de liceu susțin luni prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat: Limba și literatura română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.