Simulare Evaluare Națională 2024, clasa a VIII-a – reguli de desfășurare. Probele încep la ora 9.00/ Cum se va face evaluarea digitalizată

0

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ 2024, clasa a VIII-a. Elevii claselor a VIII-a vor susține, în perioada 5 – 7 februarie 2024, simularea examenului de Evaluare Națională. Probele scrise vor începe la ora 9.00, timpul destinat rezolvării subiectelor fiind de două ore. La finalul fiecărei probe, lucrările elevilor sunt scanate în clasă și vor fi corectate în format digital. 

Potrivit Procedurii privind organizarea și desfășurarea simulării probelor din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, transmise de Ministerul Educației către inspectoratele școlare, probele din cadrul simulărilor naționale încep la ora 9.00, moment în care, în fiecare sală, se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat.

Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8.30. Repartizarea elevilor pe săli se realizează astfel încât aceștia să fie așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare dintre probele simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a este de două ore, începând din momentul în care s-a încheiat completarea casetei de identificare din broșura cu subiecte.

Ce trebuie să știe elevii

 • La simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, elevii primesc subiectele în formă de broșură, putând să solicite și pagini suplimentare, dacă este cazul.
 • Broșura se predă la finalul probei și, întrucât conține subiecte, aceasta nu rămâne în posesia elevilor.
 • Întrucât pentru itemii obiectivi nu sunt prevăzute spații de rezolvare, elevul rezolvă acești itemi pe ciornă și scrie răspunsul corect în broșură. Aceasta conține, la final, pagini suplimentare liniate, pe care elevul le poate folosi în vederea finalizării răspunsurilor ce necesită redactare, în cazul în care spațiul alocat nu a fost suficient sau a greșit și dorește să reia rezolvarea.
 • La proba de limba și literatura română și/ sau maternă, un răspuns completat în căsuța de răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuță și scrierea în dreapta căsuței a literei asociate răspunsului considerat corect. De asemenea, un răspuns care consta în marcarea cu X a unei opțiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X și marcarea cu X a răspunsului considerat corect.
 • La proba de limba și literatura română și/ sau maternă sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră. În cazul itemilor care vizează sintaxa frazei este permisă delimitarea propozițiilor în frază, fără a se considera semn particular.
 • La proba de matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect.
 • La figurile de la proba de matematică sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră. De asemenea, este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor.
 • Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute; timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute și începe după completarea casetei de identificare.
 • Colțul lucrării conținând datele personale ale elevului nu se închide și nu se lipește, secretizarea urmând să fie realizată în platforma destinată evaluării digitalizate după descărcarea acesteia.
 • Elevii care doresc să corecteze o greșeală o taie cu o linie orizontală și completează, alături, răspunsul considerat corect.
 • Elevii cărora nu le este suficient spațiul din broșură pentru redactarea răspunsurilor pot solicita pagini suplimentare pe care pot continua formularea răspunsurilor.
 • Elevii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise, fără a primi subiectele.

Scanarea lucrărilor

 • După finalizarea fiecărei probe scrise, elevii predau lucrările asistenților, care le verifică. După verificarea fiecărei lucrări, în ordinea primirii acestora, în prezența elevilor, asistenții scanează lucrarea, verifică dacă numărul paginilor scanate corespunde cu numărul paginilor lucrării în format fizic și cu numărul de pagini trecute în procesul-verbal de predare-primire al acesteia, precum și gradul de lizibilitate al lucrării scanate, o încarcă și o marchează în platforma destinată evaluării digitalizate a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.
 • Marcarea lucrării în platformă presupune introducerea numărului de pagini al lucrării, respectiv selectarea opțiunii ”neprezentat” sau a opțiunii ”eliminat”, în cazul elevilor care nu s-au prezentat sau, după caz, au fost eliminați de la proba respectivă. Lucrarea elevului eliminat nu se scanează și nu se încarcă în platformă.
 • La expirarea celor două ore acordate, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Trei elevi rămân în sală până la scanarea ultimei lucrări.
 • După finalizarea scanării tuturor lucrărilor, asistenții le introduc într-un plic, care urmează să fie sigilat. Plicurile se păstrează în condiții de securitate în unitatea de învățământ/ centrul de examen până la finalul fiecărei probe și încărcarea rezultatelor în aplicația dedicată evaluării digitalizate.
 • Asistenții asigură ștergerea lucrărilor scanate de pe calculatoarele din sala de examen (inclusiv din Recycle Bin/ Coș de gunoi), iar președintele sau un membru al centrului de examen verifică finalizarea acestei activități.
 • După comunicarea rezultatelor, plicurile se desigilează în vederea analizei rezultatelor.

Evaluarea lucrărilor

 • Evaluarea lucrărilor scrise se realizează astfel: fiecare lucrare este evaluată de către doi profesori evaluatori, selectați, cu prioritate, dintre profesorii care au urmat Programul de formare continuă în vederea constituirii Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN).
 • Lucrările scanate și încărcate pe platforma destinată evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul simulărilor naționale vor putea fi accesate de către comisia din centrul zonal de evaluare după finalizarea încărcării, în fiecare zi de probă, a lucrărilor scrise, de către toate unitățile de învățământ/centrele de examen.
 • Activitatea de evaluare se realizează, de regulă, pe stațiile de lucru aflate în laboratoarele de informatică din unitatea de învățământ din care provine profesorul evaluator. Profesorii evaluatori pot alege să își desfășoare activitatea de pe computere aflate într-un alt spațiu (de exemplu, bibliotecă, Centrul de Documentare și Informare, cabinetul disciplinei, cancelarie, domiciliu personal).
 • Profesorii evaluatori din unitățile de învățământ/ centrele de examen sunt arondați centrului zonal de evaluare din fiecare județ/ municipiul București și vor primi conturi de acces pe platforma destinată evaluării digitalizate în vederea accesării lucrărilor scrise, a baremelor de evaluare și de notare și a borderourilor de notare.
 • Distribuirea lucrărilor către profesorii evaluatori, în vederea evaluării, se face în mod aleatoriu, prin intermediul platformei destinate evaluării digitalizate, inclusiv pentru situația în care platforma semnalează existența unei diferențe între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori, mai mari de un punct și care presupune reevaluarea lucrării.
 • Evaluarea lucrării se realizează pe baza baremului de evaluare și notare.
 • Profesorii evaluatori înregistrează electronic, individual, rezultatul evaluării în borderourile – tip de notare generate de platforma destinată evaluării digitalizate.
 • Media aritmetică având două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator, este calculată de aplicația informatică din platforma destinată evaluării digitalizate.
 • În situația în cate platforma semnalează o diferență mai mare de un punct între notele acordate de cei doi profesori evaluatori, lucrarea va fi transmisă automat și aleatoriu către alți doi profesori evaluatori. După validarea finalizării evaluării, se calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note extreme, ca medie aritmetică având două zecimale, fără rotunjire, a celor două note centrale.
 • După evaluarea și notarea tuturor lucrărilor la o disciplină se generează din platformă raportul nominal conținând notele finale la disciplina respectivă.

Rezultatele simulărilor naționale

 • Prezența și rezultatele elevilor la simulările naționale se înregistrează în aplicația informatică SIIIR. Rezultatele obținute la simulările naționale nu sunt afișate și nu sunt făcute publice.
 • La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/ tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.
 • Fiecare unitate de învățământ analizează rezultatele la simulările naționale pentru elevii pe care îi școlarizează și elaborează un raport pe care îl transmite inspectoratului școlar. Raportul include un plan de acțiune care cuprinde măsurile de remediere în cazul în care acest fapt se impune.
 • Lucrările scrise ale elevilor care au susținut probele din cadrul simulării examenelor naționale se arhivează și se păstrează până la sfârșitul anului școlar următor, în unitatea de învățământ din care provin aceștia.

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, simularea Evaluării Naționale 2024 se va desfășura în perioada 5 – 7 februarie. Proba scrisă la Limba și literatura română va avea loc pe 5 februarie, la Matematică pe 6 februarie, iar pe 7 februarie la Limba și literatura maternă. Pe 23 februarie vor fi comunicate rezultatele obținute de elevi.

Examenul de Evaluare Națională 2024 pentru absolvenții clasei a VIII-a se va desfășura în perioada 25-28 iunie. Pe 25 iunie va avea loc proba la Limba şi literatura română, pe 27 iunie proba la Matematică, iar pe 28 iunie proba la Limba şi literatura maternă pentru elevii din partea minorităţilor naţionale. Afişarea rezultatelor inițiale (înainte de contestaţii) este programată pentru data de 3 iulie, iar pe 9 iulie vor fi publicate rezultatele finale.

Citește și:

Simulări Evaluarea Națională 2023, clasa a VIII-a

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.