Simulare BAC 2024. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore. Elevii părăsesc sala de examen fără a primi subiectele – procedură

0

SIMULARE BAC 2024. Elevii claselor a XII-a și a XIII-a vor susține simularea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în perioada 4 – 7 martie. Probele vor începe la ora 9.00, timpul destinat rezolvării subiectelor fiind de trei ore. Corectarea lucrărilor se va face digitalizat. Conform procedurii transmise de Ministerul Educației către inspectoratele școlare, fiecare lucrare este evaluată de către doi profesori evaluatori. În situația în care platforma semnalează o diferență mai mare de un punct între notele acordate de cei doi profesori, lucrarea va fi transmisă automat și aleatoriu către alți doi profesori evaluatori.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, simularea națională a probelor scrise ale examenului de Bacalaureat va începe pe 4 martie cu proba scrisă la Limba și literatura română. Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) se va desfășura pe 5 martie, proba la alegere a profilului și specializării pe 6 martie, iar pe 7 martie este programată proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Procedura privind organizarea și desfășurarea simulării probelor din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, prevede că probele din cadrul simulărilor naționale încep la ora 9.00, moment în care, în fiecare sală, se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat.

Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8.30, iar repartizarea pe săli se realizează astfel încât aceștia să fie așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică.

Ce mai prevede Procedura în privința simulării BAC 2024:

 • Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare dintre probele simulării examenului național de Bacalaureat este de trei ore, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.
 • Pentru simularea examenului național de bacalaureat se pot utiliza tipizate tipărite, aprobate pentru anii școlari precedenți.
 • În fiecare zi în care se susțin probe, elevii completează colțul din dreapta sus al foii tipizate cu datele personale.
 • Asistenții vor informa elevii asupra faptului că redactarea rezolvării subiectelor va începe de pe pagina a doua a primei foi tipizate.
 • Pentru secretizarea și securizarea lucrărilor scrise se va proceda astfel: colțul din dreapta sus al primei foi tipizate, conținând datele personale ale elevului, nu se sigilează, anonimizarea acestora făcându-se automat în platforma destinată evaluării digitalizate; colțul din dreapta sus al următoarelor foi tipizate, începând cu a doua foaie tipizată, conținând datele personale ale elevului, se sigilează și se secretizează. Secretizarea casetei de identificare se realizează cu etichete, nu cu lipici.

Scanarea lucrărilor

 • După finalizarea fiecărei probe scrise, în limita maximă a timpului alocat acesteia, elevii predau lucrările asistenților, care le verifică.
 • După verificarea fiecărei lucrări, în ordinea primirii acestora, în prezența elevilor, asistenții scanează lucrarea, verifică existența corespondenței dintre numărul paginilor scanate, numărul paginilor lucrării în format fizic și numărul de pagini trecut în procesul-verbal de predare-primire al acesteia, precum și gradul de lizibilitate al lucrării scanate, o încarcă și o marchează în platforma destinată evaluării digitalizate a examenului național de bacalaureat.
 • Marcarea lucrării în platformă presupune introducerea numărului de pagini al lucrării, respectiv selectarea opțiunii ”neprezentat” sau a opțiunii ”eliminat”, în cazul elevilor care nu s-au prezentat sau, după caz, au fost eliminați de la proba respectivă. Lucrarea elevului eliminat nu se scanează și nu se încarcă în platformă.
 • La expirarea celor trei ore acordate redactării lucrării scrise, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Trei elevi rămân în sală până la scanarea ultimei lucrări. Elevii părăsesc sala de examen fără a primi subiectele.
 • Elevii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră și jumătate de la distribuirea subiectelor în săli, fără a primi subiectele.
 • După finalizarea scanării tuturor lucrărilor, asistenții le introduc într-un plic, care urmează să fie sigilat. Asistenții asigură ștergerea lucrărilor scanate de pe calculatoarele din sala de examen (inclusiv din Recycle Bin/ Coș de gunoi).
 • Plicurile se păstrează în condiții de securitate în unitatea de învățământ/centrul de examen, până la finalul fiecărei probe și încărcarea rezultatelor în aplicația dedicată evaluării digitalizate.
 • După comunicarea rezultatelor, plicurile se disigilează în vederea analizei rezultatelor.

Evaluarea lucrărilor

 • Evaluarea lucrărilor scrise se realizează astfel: fiecare lucrare este evaluată de către doi profesori evaluatori, selectați, cu prioritate, dintre profesorii care au urmat Programul de formare continuă în vederea constituirii Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN).
 • Lucrările scanate și încărcate pe platforma destinată evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul simulărilor naționale vor putea fi accesate de către comisia din centrul zonal de evaluare după finalizarea încărcării, în fiecare zi de probă, a lucrărilor scrise, de către toate unitățile de învățământ/centrele de examen.
 • Activitatea de evaluare se realizează, de regulă, pe stațiile de lucru aflate în laboratoarele de informatică din unitatea de învățământ din care provine profesorul evaluator. Profesorii evaluatori pot alege să își desfășoare activitatea de pe computere aflate într-un alt spațiu (de exemplu, bibliotecă, Centrul de Documentare și Informare, cabinetul disciplinei, cancelarie, domiciliu personal).
 • Profesorii evaluatori din unitățile de învățământ/ centrele de examen sunt arondați centrului zonal de evaluare din fiecare județ/ municipiul București și vor primi conturi de acces pe platforma destinată evaluării digitalizate în vederea accesării lucrărilor scrise, a baremelor de evaluare și de notare și a borderourilor de notare.
 • Distribuirea lucrărilor către profesorii evaluatori, în vederea evaluării, se face în mod aleatoriu, prin intermediul platformei destinate evaluării digitalizate, inclusiv pentru situația în care platforma semnalează existența unei diferențe între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori, mai mari de un punct și care presupune reevaluarea lucrării.
 • Evaluarea lucrării se realizează pe baza baremului de evaluare și notare. Profesorii evaluatori înregistrează electronic, individual, rezultatul evaluării în borderourile – tip de notare generate de platforma destinată evaluării digitalizate.
 • Media aritmetică având două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator, este calculată de aplicația informatică din platforma destinată evaluării digitalizate.
 • În situația în care platforma semnalează o diferență mai mare de un punct între notele acordate de cei doi profesori evaluatori, lucrarea va fi transmisă automat și aleatoriu către alți doi profesori evaluatori. După validarea finalizării evaluării, se calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note extreme, ca medie aritmetică având două zecimale, fără rotunjire, a celor două note centrale.
 • După evaluarea și notarea tuturor lucrărilor la o disciplină se generează din platformă raportul nominal conținând notele finale la disciplina respectivă.

Rezultatele obținute de elevi

 • Prezența și rezultatele elevilor la simulările naționale se înregistrează în aplicația informatică SIIIR. Rezultatele obținute la simulările naționale nu sunt afișate și nu sunt făcute publice.
 • La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.
 • Fiecare unitate de învățământ analizează rezultatele la simulările naționale pentru elevii pe care îi școlarizează și elaborează un raport pe care îl transmite inspectoratului școlar. Raportul include un plan de acțiune care cuprinde măsurile de remediere în cazul în care acest fapt se impune.
 • Lucrările scrise ale elevilor care au susținut probele din cadrul simulării examenelor naționale se arhivează și se păstrează, până la sfârșitul anului școlar următor, în unitatea de învățământ din care provin aceștia.

Examenul de Bacalaureat 2024 va începe pe 17 iunie cu probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Proba scrisă la Limba și literatura română va avea loc pe 1 iulie, proba obligatorie a profilului pe 2 iulie, iar proba la alegere a profilului și specializării pe 4 iulie. Ultima probă scrisă este programată pe 5 iulie, la Limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 8 iulie, iar rezultatele finale pe 12 iulie.

Citește și:

Simulări Bacalaureat 2023

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.