Programul național „Școala altfel”. Metodologia de organizare, publicată în Monitorul Oficial. Prioritățile în anul școlar 2023-2024

0

Ordinul prin care este aprobată Metodologia de organizare a Programului național „Școala altfel” a fost publicat miercuri, 11 octombrie, în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, prioritățile programului, care se derulează obligatoriu în unitățile de învățământ, sunt stabilite anual de Ministerul Educației. Prioritățile pentru anul școlar în curs, comunicate de minister, sunt prevenirea consumului de alcool și droguri, a violenței școlare și a discriminării, precum și reducerea obiceiurilor alimentare nesănătoase și a utilizării excesive a tehnologiei. Metodologia aprobată stabilește că ”părinții pot decide să susțină financiar activitățile desfășurate în cadrul Programului Școala altfel, prin asociația de părinți cu personalitate juridică”, dar ”este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea de fonduri de la părinți și/sau gestionarea fondurilor asociației de părinți”.

Ministerul Educației a precizat săptămâna trecută, într-o postare pe Facebook, că au fost stabilite prioritățile Programului național „Școala altfel” în anul școlar 2023-2024, iar acestea ”au rolul de a contribui la dobândirea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor necesare pentru:

 • prevenirea consumului de alcool, droguri și alte substanțe psihoactive în rândul copiilor și tinerilor;
 • prevenirea și reducerea faptelor de violență verbală, fizică, psihologică – bullying, emoțională, sexuală, socială, culturală, cibernetică în rândul copiilor și tinerilor;
  reacții adecvate în situații de urgență: accidente, cutremur, incendiu, pandemie etc., inclusiv noțiuni de prim-ajutor.
 • prevenirea și reducerea faptelor de discriminare în funcție de statutul social, economic sau cultural, naționalitate, etnie cetățenie, greutate, dizabilitate, vârstă în rândul copiilor și tinerilor;
 • reducerea obiceiurilor alimentare nesănătoase, sedentarismului și utilizării excesive a tehnologiei.”
Sursa foto: edums.ro

Conform metodologiei publicate în Monitorul Oficial, Programul „Școala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și este derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia fiecărei unități de învățământ.

„<Școala altfel> este un program care se desfășoară la nivel național și are ca scop dezvoltarea atât a competențelor din curriculumul național, cât și a unor competențe complementare acestora, în funcție de prioritățile stabilite anual de Ministerul Educației, fiind centrat pe obiectivele de învățare la vârstă antepreșcolară, respectiv pe nevoile de învățare ale preșcolarilor și elevilor, identificate la nivelul unității de învățământ. (…) Unitățile de învățământ primar, gimnazial și liceal din cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar planifică și organizează obligatoriu Programul <Școala altfel>”, se arată în document.

Metodologia mai stabilește că ”activitățile Programului „Școala altfel” sunt proiectate și derulate în parteneriat cu elevi, alte cadre didactice, părinți, reprezentanți ai instituțiilor, autorităților, companiilor sau organizațiilor nonguvernamentale locale, ținând cont și de resursele, inclusiv cele financiare, disponibile în unitatea de învățământ”. Alte prevederi, printre care și interdicția de a implica elevii sau personalul din unitatea de învățământ în strângerea de fonduri de la părinți:

 • Pentru desfășurarea activităților planificate, cadrele didactice, elevii, părinții și partenerii unităților de învățământ colaborează în vederea asigurării resurselor necesare, având acces la infrastructura și logistica școlii. În implementarea programului pot fi utilizate și resurse extrabugetare.
 • Părinții pot decide să susțină financiar activitățile desfășurate în cadrul Programului „Școala altfel”, prin asociația de părinți cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar sau pot face demersuri privind atragerea de resurse financiare extrabugetare. Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea de fonduri de la părinți și/sau gestionarea fondurilor asociației de părinți utilizate în derularea Programului „Școala altfel”.
 • În perioada alocată Programului „Școala altfel”, activitățile se desfășoară în conformitate cu un orar special, în fiecare dintre cele 5 zile.
 • Participarea la Programul „Școala altfel” este obligatorie atât pentru elevi, cât și pentru toate cadrele didactice din unitatea de învățământ.
 • Activitățile din cadrul Programului „Școala altfel” se pot realiza în unitatea de învățământ sau în afara acesteia, respectându-se prevederile legale cu privire la siguranța elevilor.
 • Orice deplasare în afara unității de învățământ trebuie să aibă un pronunțat caracter educativ. Nu sunt permise deplasări ale preșcolarilor/elevilor pe durata întregului program (5 zile sau mai mult) și deplasările în afara localității care presupun costuri și pentru care unitatea de învățământ nu a identificat surse de finanțare.

”În cazul în care în oferta unității de învățământ pentru Programul „Școala altfel” există activități care presupun costuri pentru părinți, unitatea oferă în mod obligatoriu alternative gratuite similare. Pentru activitățile care implică suport financiar, unitatea de învățământ se asigură că există resursele necesare pentru ca toții copiii unei grupe/clase care au optat pentru acestea să poată participa la ele”, se mai precizează în metodologie.

Potrivit documentului, activitățile din Programul „Școala altfel” la care sunt înscriși preșcolarii/elevii trebuie să însumeze cel puțin numărul de ore la care aceștia ar fi participat într-o săptămână obișnuită de școală, iar cadrele didactice continuă pe tot parcursul anului școlar activitățile cu rezultate pozitive derulate în cadrul programului.

Metodologia de organizare a Programului național „Școala altfel”, publicată în Monitorul Oficial:

Conform ordinului prin care este aprobată structura anului școlar 2023-2024, programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 11 septembrie 2023—26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.