Rețeaua de școli-pilot, extinsă în anul școlar 2023-2024. Unitățile de învățământ pot trimite solicitarea de înscriere până pe 12 iulie UPDATE

0

Unitățile de învățământ preuniversitar care vor să devină școli-pilot în anul școlar 2023-2024 vor trimite către inspectoratele școlare intenția de înscriere, cu documentele aferente, până cel târziu la data de 3 iulie. De asemenea, școlile care vor să utilizeze exclusiv catalogul electronic în următorul an școlar vor transmite solicitarea de înscriere/reînscriere până la data de 10 iulie. Lista școlilor-pilot va fi aprobată de Ministerul Educației până la data de 31 august.

UPDATE A fost prelungit termenul pentru înscrierea/reînscrierea în rețeaua de unități-pilot care utilizează exclusiv catalogul electronic.

UPDATE A fost prelungită perioada depunerii dosarelor pentru înscrierea în programul Școli-pilot, începând cu anul școlar 2023 – 2024, până la data de 12 iulie. Ministerul Educației a transmis în acest sens o notă către inspectoratele școlare și unitățile de învățământ.

În anul școlar 2023 – 2024, unitățile de învățământ preuniversitar pot primi statutul de școală-pilot cu condiția înscrierii în rețeaua de unități-pilot ce va fi aprobată prin ordin al ministrului Educației până la data de 31 august 2023, se precizează în secțiunea ”Școli-pilot” de pe site-ul Ministerului Educației.

Potrivit Adresei Ministerului Educației nr. 1.366/2023, trimisă inspectoratelor școlare și unităților de învățământ, ”intenția de înscriere în rețeaua de unități-pilot se face prin completarea formularului-standard, conform Anexei 1, transmis de către reprezentantul legal al unității de învățământ către Inspectoratul Școlar pe raza căruia își desfășoară activitatea, împreună cu documentele aferente, până cel târziu la data de 3 iulie 2023”.

Reprezentanții unităților de învățământ vor descrie în formular tema pilotării, vor explica motivele pentru care a fost selectată practica ce urmează a fi pilotată, cum a fost explorat modelul ce urmează a fi pilotat, vor indica principalele elemente inovatoare și vor detalia viziunea unității de învățământ cu privire la intervenția ce urmează a fi pilotată.

Inspectoratele școlare vor centraliza formularele-standard și documentele necesare pe care le primesc de la unitățile de învățământ care doresc înscrierea în rețeaua de unități-pilot și le vor transmite Ministerului Educației, împreună cu Lista unităților de învățământ din județ/municipiul București care solicită obținerea statutului de unitate-pilot, până cel târziu la data de 5 iulie 2023.

Utilizarea catalogului electronic în unități-pilot în anul școlar 2023 – 2024

Totodată, Ministerul Educației a transmis o adresă către inspectoratele școlare și școli cu privire la utilizarea catalogului electronic în anul școlar 2023 – 2024.

”În anul școlar 2023-2024, unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular pot consemna situația școlară a elevilor doar în format electronic, denumit în continuare catalog electronic, cu condiția înscrierii în rețeaua de unități-pilot ce va fi aprobată prin Ordin al Ministrului Educației până la data de 31 august 2023. (…)  În aceste unități de învățământ nu mai este necesară utilizarea cataloagelor în format tipărit, iar formularele electronice vor fi tipărite și arhivate doar la finalul anului școlar, respectând prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar”, se arată în Adresa Ministerului Educației nr. 1.385/2023.

Potrivit documentului, intenția de includere în rețeaua de unități-pilot se face prin completarea solicitării de înscriere/reînscriere (formular-standard) în rețeaua de unități-pilot care utilizează exclusiv catalogul electronic, aceasta fiind transmisă de către reprezentantul legal al unității de învățământ către Inspectoratul Școlar pe raza căruia își desfășoară activitatea, până cel târziu la data de 10 iulie 2023.

Inspectoratele școlare centralizează solicitările și le transmite Ministerului Educației, împreună cu solicitările de înscriere/reînscriere scanate, până cel târziu la data de 14 iulie 2023.

Unitățile de învățământ care, în anul școlar 2022-2023, au fost unități-pilot pentru implementarea catalogului electronic și doresc continuarea utilizării acestuia vor redepune solicitarea de înscriere.

Informații despre obținerea statutului de școală-pilot (edu.ro):

Cine poate aplica pentru a deveni școală-pilot?

 • Orice unitate de învățământ autorizată sau acreditată, publică sau particulară, de nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal teoretic sau tehnologic, postliceal sau unități din învățământul profesional și tehnic.
 • Sunt încurajate aplicațiile depuse în parteneriat, inclusiv public-privat, care au capacitatea de a pilota aceleași practici în condiții relevante diferite și au potențial de a identifica și scala rezultatele pozitive.
 • Pot aplica și autoritățile publice locale pentru a pilota măsuri integrate la nivel de UAT, fie prin implicarea serviciilor publice locale, fie în parteneriat cu organizații non-guvernamentale care presetează servicii de educație sau asistență socială.

Cine selectează școlile-pilot?

 • La nivelul Ministerului Educației funcționează o comisie care sprijină dezvoltarea proiectului de școală-pilot și propune aprobarea acestuia prin ordin de ministru, inclusiv derogarea de la norme existente, în limita legii.

Criterii de selecție a școlilor-pilot

 • Solicitantul are un plan clar și fezabil de pilotare a unui program complex de inovare educațională sau de experimentare a unor măsuri individuale, specifice, pentru a testa abordări noi, inovative, de predare-învățare-evaluare, de eficientizare a costurilor, de digitalizare sau de colaborare cu comunitatea locală.
 • Durata pilotării este clar definită și permite evaluarea rezultatelor și estimarea impactului (e.g.: pe cohortă, pe an școlar, pe ciclu de învățare etc.).
 • Obiectivele sunt clar definite, realiste și vizează un aspect relevant al procesului de predare-învățare-evaluare.
 • Rezultatele vizate sunt descrise în mod concret, sunt măsurabile și sunt coerente cu politicile, obiectivele și strategiile naționale în domeniu; prioritate au proiectele care pilotează măsuri propuse în programul România Educată.
 • Metodologia de implementare a pilotării este definită și realistă, iar școala are, sau poate agrega printr-un parteneriat la nivel de comunitate, competențele și resursele necesare pentru a duce la bun sfârșit pilotarea.
 • Resursele necesare pentru implementarea pilotării, inclusiv financiare, sunt definite, detaliate și disponibile.
 • Soluțiile propuse prin pilotare sunt inovative la nivelul sistemului național de învățământ sau reprezintă transferuri de practici relevante inter-regiuni sau inter-sectoare. Modelele sau practicile dezvoltate în proiectul-pilot sau de experimentate pot fi utilizate la nivel național.
 • Există un plan de diseminare a procesului de pilotare la nivelul localității și a județului, cu sprijinul ISJ: comunică deschis de la începutul pilotării despre planuri, activități și rezultate către toate grupurile-țintă; asigură fluxul de informații între școli, autorități și un eventual corp de cercetători/evaluatori care sprijină pilotarea.
 • Există un plan de monitorizare și evaluare, de identificare și eliminare a barierelor, de management al riscurilor de atingere a obiectivelor pilotării și de mitigare a riscurilor de eșec la care sunt expuși elevii în raport cu sistemul public de învățământ.
 • Solicitantul implică corpul profesoral, elevii, părinții și comunitatea locală în pregătirea, implementarea, monitorizarea și scalarea proiectului-pilot, în timpul proiectului și în evaluarea rezultatelor acestuia. Modalitățile de implicare a acestora în diferite etape sunt descrise clar în proiect.
 • Solicitantul dispune de un sistem de monitorizare clar și transparent care îi permite să verifice impactul proiectului-pilot asupra rezultatelor învățarii, asupra realizării obiectivelor din profilurile de competență pentru fiecare ciclu școlar, asupra eficienței proiectului. Sistemul de monitorizare trebuie descris clar în aplicație.
 • Existența unui parteneriat cu alți actori din afara sistemului de învățământ (agenți economici, ONG-uri, autorități publice locale sau centrale), precum și intenția de a aplica pentru fonduri europene în procesul de implementare reprezintă elemente calitative ale propunerii.
 • Proiectele-pilot de rețea, realizate în comun de mai mulți furnizori de educație și/sau formare, care asigură un impact mai mare al rezultatelor-pilot și diseminarea regională, vor avea prioritate, inclusiv la finanțări ulterioare din fonduri europene sau din venituri la nivel județean, în funcție de hotărârile ulterioare.

Modalitatea de aplicare

 • Solicitarea se face prin completarea formularului-standard, căruia îi sunt anexate declaraţia scrisă, asumată de conducerea unităţii de învăţământ, de exprimare a disponibilităţii şi a capacităţii de aplicare a intervenţiei pilotate, inclusiv un document care să evidenţieze acordul părinţilor, dat în urma consultării consiliului/asociaţiilor reprezentative ale părinţilor din cadrul unităţii de învăţământ şi, după caz, a consultării consiliului elevilor. Persoanele desemnate ca semnatare ale cererii trebuie să aibă dreptul de a semna în numele tuturor furnizorilor de educație/formare profesională implicați în solicitare.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.