Catalog electronic, la nivel național: Va fi introdus în școli peste aproximativ doi ani și va fi accesat pe o platformă securizată – proiect

0
Sursa foto: digifm.ro

Catalogul electronic va fi introdus în toate școlile și va fi accesibil online prin intermediul unei platforme naționale securizate, prevede un proiect de ordin, lansat în consultare publică de Ministerul Educației. Acesta ar urma să fie implementat la nivelul întregului sistem de învățământ peste aproximativ doi ani, iar școlile care folosesc deja catalogul electronic vor fi obligate să asigure transmiterea datelor către Sistemului Integrat de Management al Școlarității (SIMS).

Catalogul electronic național va fi ”dezvoltat în termen de maximum 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin”, stabilește proiectul de ordin privind aprobarea, înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, planul de migrare şi interconectare, precum şi calendarul operaţionalizării catalogului electronic.

”Operaționalizarea la nivelul întregului sistem de învățământ se face în termen de maximum 3 luni de la încheierea dezvoltării catalogului electronic, la nivel național. Unitățile de învățământ care, la data înființării catalogului electronic gestionat la nivel național, utilizează servicii de catalog electronic, sunt obligate să asigure transmiterea datelor către SIMS”, se mai arată în documentul lansat în consultare publică.

Conform proiectului, ”catalogul electronic este sistemul informatic integrat care gestionează situația școlară a preșcolarilor și elevilor prin înregistrarea absențelor, notelor, mediilor, cu generare de rapoarte și statistici relevante la nivel de clasă, unitate de învățământ, județ și sistem național de învățământ preuniversitar, precum și alte date legate de parcursul educațional și procesele administrative aferente acestuia”.

Ce mai prevede documentul:

  • Catalogul electronic asigură comunicarea dintre personalul unității de învățământ și părinții / reprezentanții legali ai beneficiarilor primari, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
  • Catalogul electronic este parte a Sistemului Integrat de Management al Școlarității (SIMS) și este finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, Acțiunea 2.2.2: E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor /Digitalizarea în educație.
  • Gestionarea/Utilizarea Catalogului electronic se face prin intermediul dispozitivelor utilizate în procesul didactic, care includ, dar fără a se limita la: calculator de birou, laptop, tabletă, telefon inteligent, care permite accesul securizat și eficient al personalului didactic, elevilor și părinților, respectiv al utilizatorilor autorizați de Ministerul Educației să acceseze date, în condițiile legii.
  • Catalogul electronic este accesibil online prin intermediul unei platforme securizate, care permite accesul utilizatorilor autorizați prin intermediul internetului.
  • Toate datele și informațiile stocate în catalogul electronic sunt protejate în conformitate cu legile și reglementările privind protecția datelor în vigoare. Accesul neautorizat sau utilizarea necorespunzătoare a catalogului electronic va fi sancționată conform legislației în vigoare.
  • Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare,
    denumit în continuare AARNIEC, oferă asistență tehnică la nivel de infrastructură de comunicații, asigurând accesul la internet pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar, în colaborare cu autoritățile publice locale în a căror administrare se află unitatea de învățământ.
  • Unitățile de învățământ care, la data înființării catalogului electronic gestionat la nivel național, utilizează servicii de catalog electronic din alte surse, sunt obligate să asigure transmiterea datelor generate de acestea către Sistemul Integrat de Management al Școlarității (SIMS).
  • Ministerul Educației prin intermediul UESMATD colaborează cu experți în securitate cibernetică pentru a asigura protecția datelor, implementează măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat la date și auditează în condițiile legii, furnizorii de servicii de catalog electronic pentru conformitate.

Potrivit Legii învățământului preuniversitar, catalogul electronic, parte a Sistemului integrat de management al școlarității, ar urma să fie utilizat începând cu anul școlar 2025-2026.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.