Simularea examenului de Bacalaureat 2024 începe luni, 4 martie. Lucrările elevilor vor fi corectate digitalizat. Rezultatele, comunicate pe 15 martie

0

SIMULARE BAC 2024. Elevii claselor a XII-a și a XIII-a vor susține, săptămâna viitoare, simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat. Luni, 4 martie, se va desfășura proba scrisă la Limba și literatura română, urmată marți, 5 martie, de proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie), miercuri, 6 martie – proba la alegere a profilului și specializării și joi, 7 martie – proba scrisă la Limba și literatura maternă. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, rezultatele vor fi comunicate pe 15 martie. Ca și la simularea Evaluării Naționale, lucrările elevilor vor fi scanate în clasă și corectate digitalizat. 

Conform Ministerului Educației, simularea examenului de Bacalaureat 2024 se va organiza în peste 1.320 de unități de învățământ și va implica participarea – estimată – a peste 146.000 de elevi.

Probele vor începe la ora 9.00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8.30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor.

Conform Procedurii privind organizarea simulărilor naționale în anul școlar 2023-2024 (vezi documentul mai jos), la expirarea celor trei ore acordate redactării lucrării scrise, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Lucrările scrise sunt scanate în clasă și încărcate de asistenți pe platforma destinată evaluării digitalizate a examenului național de Bacalaureat.

 • Ministerul Educației: ”Evaluarea lucrărilor se va realiza digitalizat prin intermediul platformei utilizate de Ministerul Educației la simularea probelor Evaluării Naționale pentru clasele a VIII-a. Rezultatele vor fi comunicate individual în data de 15 martie 2024 și vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral. Obiectivul urmărit: îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenului din această vară prin adoptarea celor mai potrivite măsuri în acest sens. Notele nu se trec în catalog, însă, prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului/a părintelui, acestea pot fi consemnate în catalog.”

Reguli prevăzute de Procedura privind organizarea simulărilor. Scanarea și evaluarea lucrărilor:

 • Elevii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră și jumătate de la distribuirea subiectelor în săli. Elevii părăsesc sala de examen fără a primi subiectele. Trei elevi rămân în sală până la scanarea ultimei lucrări.
 • După finalizarea scanării tuturor lucrărilor, asistenții introduc lucrările într-un plic care va fi sigilat. Plicurile se păstrează în condiții de securitate în unitatea de învățământ/ centrul de examen, până la finalul fiecărei probe și încărcarea rezultatelor în aplicația dedicată evaluării digitalizate.
 • După comunicarea rezultatelor, plicurile se disigilează în vederea analizei rezultatelor.
 • Fiecare lucrare este evaluată de către doi profesori evaluatori. Distribuirea lucrărilor către profesorii evaluatori, în vederea evaluării, se face în mod aleatoriu, prin intermediul platformei destinate evaluării digitalizate, inclusiv pentru situația în care platforma semnalează existența unei diferențe între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori, mai mari de un punct și care presupune reevaluarea lucrării.
 • Evaluarea lucrării se realizează pe baza baremului de evaluare și notare. Profesorii evaluatori înregistrează electronic, individual, rezultatul evaluării în borderourile – tip de notare generate de platforma destinată evaluării digitalizate.
 • Media aritmetică având două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator, este calculată de aplicația informatică din platforma destinată evaluării digitalizate.
 • În situația în care platforma semnalează o diferență mai mare de un punct între notele acordate de cei doi profesori evaluatori, lucrarea va fi transmisă automat și aleatoriu către alți doi profesori evaluatori. După validarea finalizării evaluării, se calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note extreme, ca medie aritmetică având două zecimale, fără rotunjire, a celor două note centrale.
 • La nivelul comisiei centrului zonal de evaluare de la nivelul județului/ municipiului București, din platforma destinată evaluării digitalizate se generează, pentru fiecare lucrare evaluată, un formular-tip în care sunt consemnate notele acordate de către fiecare evaluator și nota finală a lucrării la fiecare probă scrisă, borderoul-tip de notare asociat fiecărei lucrări, precum și raportul conținând rezultatele pentru fiecare unitate de învățământ/ centru de examen.
 • Rezultatele obținute la simulările naționale nu se contestă. Prezența și rezultatele elevilor la simulările naționale se înregistrează în aplicația informatică SIIIR. Rezultatele obținute la simulările naționale nu sunt afișate și nu sunt făcute publice. La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/ tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.
 • Lucrările scrise ale elevilor care au susținut probele din cadrul simulării examenelor naționale se arhivează și se păstrează până la sfârșitul anului școlar următor, în unitatea de învățământ din care provin aceștia.

Vezi și: Întrebări frecvente privind evaluarea digitalizată a lucrărilor candidaților – Ministerul Educației

Potrivit ghidului publicat de Ministerul Educației, ”comunicarea rezultatelor se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților”.

 • Ordinul privind organizarea simulărilor naționale în anul școlar 2023-2024: ”Comunicarea rezultatelor obținute la simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia. Rezultatele obținute de elevi la simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.”

Subiectele și baremele de evaluare pentru probele scrise din cadrul simulării examenului de Bacalaureat vor fi publicate zilnic, la ora 15:00 (după încheierea fiecărei probe), pe subiecte.edu.ro.

Vezi și: Simulare BAC 2024, în perioada 4-7 martie. Subiectele și baremele de la simulările din ultimii trei ani și de la simulările județene 2023-2024

 

Examenul de Bacalaureat 2024 va începe pe 17 iunie cu probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Proba scrisă la Limba și literatura română va avea loc pe 1 iulie, proba obligatorie a profilului pe 2 iulie, iar proba la alegere a profilului și specializării pe 4 iulie. Ultima probă scrisă este programată pe 5 iulie, la Limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 8 iulie, iar rezultatele finale pe 12 iulie.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.