Noile planuri-cadru pentru liceu ar urma să fie aprobate până pe 29 februarie 2024 – calendarul de aplicare a dispozițiilor legilor educației/proiect

0

Noile planuri-cadru pentru liceu ar trebui să fie aprobate până pe 29 februarie 2024. Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect de ordin care aprobă calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor noilor legi ale educației. În ceea ce privește învățământul preuniversitar, documentul conține 290 de acte normative (hotărâri de Guvern și ordine de ministru) ce ar urma să fie adoptate din această toamnă până în august 2027.

Printre actele normative din calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 se numără:

 • Ordin al ministrului educației privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor elevilor. Termen: 04.09.2023
 • Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind organizarea claselor în regim simultan. Termen: 15.09.2023
 • Ordin al ministrului educației privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul liceal. Termen: 29.02.2024
 • Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înscrierea elevilor în clasa a V-a, la unitățile de învățământ care nu dețin clase de nivel primar. Termen:  01.03.2024
 • Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru susținerea evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a. Termen: 01.04.2024
 • Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a fără susținerea evaluării naționale sau a concursului de admitere la liceu. Termen: 01.04.2024
 • Ordin al ministrului educației privind aprobarea trunchiului comun pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal indiferent de filieră, profil și specializare/calificare profesională. Termen: 31.08.2024
 • Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei disciplinelor la examenul național de bacalaureat. Termen: 01.08.2025
  • Potrivit legii, noua formulă de Bacalaureat se va aplica începând cu generația de elevi înscriși în clasa a IX-a în anul școlar 2025—2026 (cel mai devreme în 2029).
 • Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea cursurilor de pregătire în vederea promovării examenului național de bacalaureat. Termen: 01.08.2025
 • Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru de organizarea examenului de bacalaureat. Termen: 01.08.2025
 • Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru echivalarea competențelor lingvistice și digitale. Termen: 31.08.2025
 • Ordin al ministrului educației privind aprobarea calendarului desfășurării concursului de admitere. Termen: 01.08.2026
  • Potrivit legii, unitățile de învățământ liceal pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare, raportat la numărul de
   formațiuni de studiu după susținerea de către elevi a evaluării naționale. Concursul va putea fi organizat începând cu generația de elevi înscriși în clasa a V-a în anul școlar 2023—2024 ((cel mai devreme în 2027).
 • Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea evaluării naționale. Termen: 01.08.2026

În proiectul de ordin se arată că ”până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor și a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 198/2023, se aplică dispoziţiile privind organizarea, funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar şi desfăşurarea procesului de învăţământ aflate sau intrate în vigoare la începutul anului şcolar 2023 – 2024”. Ce mai prevede proiectul:

 • Planurile-cadru şi programele şcolare pentru învăţământul preuniversitar aplicabile la data emiterii prezentului ordin rămân valabile până la modificarea curriculumului naţional, în conformitate cu dispozițiile Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023, respectiv până la începutul anului școlar 2025-2026. Calendarul de intrare în vigoare a noului curriculum se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei.”
 • ”Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 101 privind evaluarea națională și admiterea la liceu (n.red. – articolul care introduce concursul suplimentar de admitere la liceu), se aplică prevederile legale în vigoare la începutul anului școlar 2023-2024 iar calendarul de desfăşurare a examenelor naţionale, calendarul de desfăşurare a admiterii în clasa a IX-a şi graficul examenelor de certificare a competenţelor profesionale se aprobă anual, prin ordin al ministrului educaţiei.”
 • ”Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 102 privind examenul național de bacalaureat din Legea nr.198/2023 (n.red. – noua formulă de bacalaureat), se aplică prevederile legale în vigoare la începutul anului școlar 2023-2024.”
 • Până la data de 31 august 2023, la propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea
  Învăţământului Preuniversitar, ministrul educației emite ordinul de aprobare a
  metodologiei-cadru de acordare a burselor de merit, burselor sociale, burselor tehnologice și burselor de excelenţă olimpică I şi II, cu aplicabilitate începând din anul școlar 2023-2024.

  • Legea învățământului preuniversitar (art. 108) prevede acordarea de burse de merit, burse sociale, burse tehnologice și burse de excelență olimpică I și II.
  • În anul școlar 2023—2024, cuantumul minim al burselor este stabilit după cum
   urmează: a) bursă de merit — 450 lei/lună; b) bursă socială — 300 lei/lună; c) bursă tehnologică — 300 lei/lună. 
  • Bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III și mențiune, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Bursele de excelență olimpică I se acordă lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar;
  • Bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației. Bursele de excelență olimpică II se acordă lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar.
  • Cuantumul lunar al burselor de excelență olimpică I/internațională și II/națională este diferențiat în funcție de nivelul distincției obținute, după cum urmează:
   • a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;
   • b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;
   • c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;
   • d) pentru mențiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;
   • e) bursa de excelență olimpică II/națională este în cuantum de 700 lei/lună și poate fi actualizat, anual, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației, la propunerea CNFÎP.”

Calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor noilor legi ale educației – proiect: 

Noile legi ale educației – Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023 și Legea Învățământului Superior nr. 199/2023 – au fost publicate pe 5 iulie în Monitorul Oficial. Legile intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.