„Istoria Evreilor. Holocaustul”, disciplină obligatorie din anul școlar 2023-2024 pentru elevii de clasa a XI-a – programa școlară

0

Elevii de clasa a XI-a vor studia, din toamnă, disciplina „Istoria Evreilor. Holocaustul”. Ordinul prin care a fost aprobată programa școlară pentru această disciplină care devine obligatorie începând din anul școlar 2023-2024 a fost publicat miercuri, 9 august, în Monitorul Oficial.

Disciplina „Istoria Evreilor. Holocaustul” a fost introdusă între disciplinele obligatorii ca urmare a aplicării Legii nr. 276/2021 și se va studia începând cu anul școlar 2023-2024, 1 oră/săptămână, pe durata unui an școlar, la clasele:

 • clasa XI-a, cursuri de zi, învățământ liceal și profesional și învățământ liceal seral, filieră tehnologică;
 • clasa a XII-a, învățământ profesional special, învățământ special ciclul superior al liceului, filiera tehnologică și învățământ liceal seral, filieră teoretică.

”Introducerea disciplinei școlare Istoria evreilor. Holocaustul în planul-cadru de învățământ are drept scop dobândirea de competențe și perspective noi despre istoria, cultura și tradițiile evreilor din România. Cultivarea memoriei și învățarea toleranței ca exercițiu de sinceritate sunt forme de asumare a propriei identități, iar educația și înțelegerea sunt cele mai bune modalități pentru a susține democrația și libertatea, pentru a contracara intoleranța și extremismul”, se arată în ordin.

Potrivit documentului, programa contribuie la ”stimularea gândirii critice și încurajează stabilirea unor conexiuni cu alte evenimente tragice, cum ar fi genocidul împotriva comunităților roma și sinti, săvârșite tot de naziști și colaboratorii lor”: ”Programa își propune să evidențieze consecințele acțiunilor istorice bazate pe prejudecăți, stereotipii, manifestări ale xenofobiei și ale rasismului, care persistă în perioada contemporană, subliniind și faptul că genocidul este un proces care, deși a fost identificat și contestat, în egală măsură, nu a condus, în mod evident, la oprirea acestuia.”

În ordin se mai precizează că programa ”are un caracter interdisciplinar și transdisciplinar, fiind realizată cu scopul de a favoriza creativitatea didactică și, în același timp, pentru adaptarea strategiilor didactice la particularitățile elevilor”.

La ”Sugestii metodologice” se menționează că pot fi folosite ”strategiile centrate pe elev care utilizează metode didactice interactive precum mozaicul, dezbaterea, problematizarea, cubul, turul galeriei, pălăriile gânditoare, diagrama Venn și metoda cauză-efect, metode care se pretează pentru activitățile în clasă, dar se pot folosi și aplicațiile platformelor de e-learning”.

Sunt propuse de asemenea și alte activități de învățare, precum:

 • vizionarea filmelor didactice folosind fișe cu aspecte ce trebuie urmărite de elevi și exprimarea opiniilor acestora referitoare la evenimentele prezentate;
 • exerciții de citire a unor frize cronologice, grafice, tablouri sinoptice;
 • exerciții de ierarhizare a cauzelor unui eveniment sau proces istoric;
 • alcătuirea de biografii și portrete ale personalităților istorice;
 • alcătuirea unui glosar de termeni istorici;
 • exerciții de citire a hărților istorice.

Evaluarea se poate face prin probe orale sau scrise, atât tradiționale, cât și moderne, sau folosind aplicațiile din platformele existente în școli, se mai arată în document.

Se pot folosi și metodele moderne de evaluare precum referate, proiecte sau portofolii, individuale sau în grup, prezentate letric sau în format electronic, eseuri libere sau structurate și care să conțină termeni istorici adecvați etc., dar și instrumentele digitale online, cum ar fi Quizizz, Wordwall și Whiteboard.fi.

Ordinul publicat în Monitorul Oficial:

Legea nr. 276/2021 privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor şi a Holocaustului stabilește că:

 • ”Planurile-cadru ale învăţământului liceal şi profesional includ «Istoria Evreilor. Holocaustul» ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun.
 • Programa şcolară, manualele, materialele didactice şi metodologiile specifice pentru disciplina «Istoria Evreilor. Holocaustul» se elaborează de către Ministerul Educaţiei, în colaborare cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» şi membrii Consiliului de onoare prevăzut la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 174/2019 privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 9 octombrie 2019, şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei.
 • Cadrele didactice care predau disciplina «Istoria Evreilor. Holocaustul» pot beneficia de pregătire profesională şi cursuri de perfecţionare de specialitate, în ţară sau în străinătate.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.