Platformă pentru evaluarea online a elevilor, la clasă și la examenele naționale – document lansat în consultare publică de Ministerul Educației

0

Elevii vor fi evaluați online pe o platformă ce va putea fi utilizată pentru toate tipurile de evaluări la clasă, dar și pentru evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, pentru examenele naționale (Evaluarea Națională – clasa a VIII-a și Bacalaureat) și pentru concursul suplimentar de admitere la liceu, prevede un document privind crearea unei platforme de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, lansat în consultare publică de Ministerul Educației.

”Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, lansează în consultare publică un document ce prezintă conceptul de ansamblu pentru crearea și dezvoltarea unui ecosistem digital de evaluare în mediul online, în baza Metodologiei – cadru de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor aprobată prin OME nr. 3750/2023”, se arată într-un anunț postat pe site-ul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație.

Potrivit documentului, obiectivul platformei îl constituie ”crearea cadrului de utilizare a mediului online pentru evaluările naționale, prin dezvoltarea unui sistem de evaluare și testare securizat la distanță”.

Platforma de evaluare va fi disponibilă tuturor elevilor și cadrelor didactice din sistemul de educație preuniversitar și va putea fi utilizată pentru toate tipurile de evaluări interne – inițiale, de progres și sumative și externe – de tipul evaluărilor naționale sau prin eșantion (sampling)”, se mai arată în document.

În document se regăsesc informații privind funcționalitățile platformei, cerințele generale, tipurile de evaluări și tipurile de utilizatori. Astfel, platforma va cuprinde o bancă de itemi ce vor fi folosiți în cadrul evaluărilor și examenelor naționale, iar profesorii vor putea crea itemi pentru evaluarea la clasă.

Ce va permite platforma, conform documentului (câteva funcționalități):

 • Creare și administrare bancă/bănci de itemi. Banca/băncile de itemi vor avea o structură și organizare modulară. Platforma va fi livrată cu un număr suficient de seturi de itemi, calibrați prin testarea pe eșantioane reprezentative de elevi. De exemplu, la disciplina Matematică ar trebui să existe peste 20.000 de itemi care acoperă în totalitate programa școlară.
 • Creare și administrare itemi. Categorii de itemi: itemi formativi, creați de profesor – nu au un caracter cu aplicabilitate generală; itemi pentru banca de itemi pentru evaluare – sunt utilizați în cadrul evaluărilor și examenelor naționale. Aceștia din urmă vor trece prin proces complex de reare, pilotare, validare formală la nivel de panel de experți, pretestare, analiză statistică și validare pentru includere în banca de itemi.
 • Creare și administrare tipuri de evaluări/reevaluări: configurări specifice pentru evaluările naționale formative la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, pentru evaluările de tip miză ridicată (High stakes) – evaluare națională, admitere, bacalaureat sau pentru evaluările periodice ale nivelului de alfabetizare funcțională a beneficiarilor primari ai educației.
 • Creare și definire standarde de evaluare pentru fiecare an/nivel de studiu, care se vor putea utiliza și la evaluarea formativă; creare și gestionare teste.
 • Evaluare/examinare și gestionare rezultate; interfețe pentru crearea și gestionarea procesului de lucru (status, notare, feedback, reanalizare etc.).
 • Supraveghere automatizată de bază pentru evaluări/examene. Va integra facilități de tip supraveghere (proctoring, online supervision) care blochează fereastra de browser și alte aplicații pe durata testării, permite supravegherea inclusiv pe cameră web, salvează capturi de ecran periodice din camera web, atenționează elevul și supraveghetorul dacă sunt acțiuni suspecte etc.
 • Analiza si raportare: generarea de rapoarte administrative, generarea de rapoarte statistice și grafice, panou rezumativ (dashboard) de prezentare a rezultatelor individuale/statistici/feedback, indicarea performanțelor unei unități de învățământ prin raportare la alte unități de învățământ: din medii socio-educaționale similare, la nivel județean, la nivel național, date statistice la nivel unitate de învățământ, județ, tip de probă etc.
 • Monitorizarea parcursului elevului: posibilitatea de urmărire longitudinală și transversală a performanțelor elevilor; transmiterea de date statistice la nivel de unitate de învățământ, județ, tip de probă etc.; indicarea poziției pe care un elev testat o ocupă la nivel național, comparativ cu toți elevii din același an de studiu din țară (prin scorul centilă); monitorizarea evoluției elevului, ca parte din evaluarea școlii și a profesorilor; posibilitatea de a genera un schelet al unui plan individualizat de învățare raportat la examenele naționale, pe care să-l poată completa sau detalia cadrul didactic autorizat în acest sens; posibilitatea de a genera o listă de recomandări, cum ar fi: alte evaluări (pentru elevii care nu au îndeplinit nici standardul de referință minim (benchmark) sau cei care au depășit aceste standarde și pot fi încadrați la categoria avansați; fișe de lucru; recomandări de activități didactice pentru diverse discipline; recomandări pentru consilier (la non răspuns, acolo unde apar regrese și alte aspecte care ar trebui avute în vedere și din perspectiva încrederii, motivației etc.).

Potrivit documentului, platforma va permite o încărcare de minimum 200.000 utilizatori conectați simultan pentru a parcurge examene (estimare aproximativă după numărul maxim de elevi înscriși la evaluările naționale). Durata estimată de implementare tehnică a platformei este de 8 luni.


Tipuri de evaluări ce pot fi realizate pe platformă: 

 • Evaluarea curentă: inițială, formativă, sumativă.
  • Evaluarea inițială – se inițiază de profesor la clasă sau de minister (la decizia ministerului). Scopul evaluării este de a identifica punctele tari și slabe pe parcursul învățării, pentru a fi folosite în proiectarea parcursului de învățare personalizat, inclusiv, după caz, remedial sau pentru excelență. Crearea itemilor va fi realizată de profesorul de clasă pentru propriii elevi sau la nivel de catedră/disciplină de studiu/modul. Testele (instrumentele de evaluare) sunt create de profesori pentru propriii elevi și/sau pot fi „încărcate” din banca de itemi;
  • Evaluarea formativă și evaluarea sumativă – în funcție de planificările didactice (pe modul/semestru/trimestru – după caz, pe an școlar, pe disciplină, pe ciclu, pe competențe, pe domenii de studiu);
 • Evaluări naționale;
 • Evaluare finală clasa a II-a;
 • Evaluare finală clasa a IV-a;
 • Evaluare finală clasa a VI-a;
 • Evaluări periodice ale nivelului de alfabetizare funcțională a beneficiarilor primari ai educației, conform art. 105, alin (9) din Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar;
 • Evaluarea națională – clasa a VIII-a;
 • Concurs admitere liceu;
 • Examen național de bacalaureat.

Documentul integral poate fi consultat aici

Propunerile și observațiile pot fi trimise până pe 18 august 2023 la adresa de e-mail evaluareonline@rocnee.eu.

Citește și: Ministerul Educației va realiza o platformă educațională pentru evaluarea elevilor în mediul online – ordin de ministru

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.