Simularea examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat 2023. Reguli de desfășurare/ Probele vor începe la ora 9.00

0

SIMULĂRI EVALUAREA NAȚIONALĂ ȘI BAC 2023. Probele simulărilor naționale ce vor fi organizate în luna martie vor începe la ora 9.00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8.30. Elevii de clasa a VIII-a care susțin simularea Evaluării Naționale vor avea, la fiecare probă, două ore pentru rezolvarea subiectelor, în timp ce elevii de clasa a XII-a și a XIII-a vor avea trei ore la dispoziție pentru redactarea lucrărilor, la simularea examenului de Bacalaureat. 

Ministerul Educației a transmis către inspectoratele școlare Procedura privind organizarea si desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a si a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2023. Potrivit calendarului aprobat și publicat în Monitorul Oficial, simularea Evaluării Naţionale va avea loc în perioada 20-22 martie, iar simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat 2023 se va desfășura în perioada 27-30 martie.

Ce prevede procedura în privința organizării și desfășurării probelor scrise din cadrul simulărilor naționale:

 • Probele din cadrul simulării naționale încep la ora 9.00, moment în care, în fiecare clasă, se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8.30.
 • Repartizarea elevilor pe săli se realizează astfel încât aceștia să fie așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe fiecare clasă, astfel încât colectivele de elevi să nu fie amestecate.
 • Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare din probele simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a este de două ore, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.
 • Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare din probele simulării examenului național de Bacalaureat este de trei ore, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.
 • Sălile în care au loc probele scrise ale simulărilor naționale vor fi supravegheate audio-video.

Reguli la simularea Evaluării Naționale

 • Pentru simularea Evaluării Naționale, subiectele sunt redactate sub forma unei broșuri care se tipărește față-verso, așa cum este transmisă de CNPEE. Elevii pot solicita pagini suplimentare, dacă este cazul.
 • Întrucât pentru itemii obiectivi nu sunt prevăzute spații de rezolvare, elevul rezolvă aceste subiecte pe ciornă și scrie răspunsul corect în broșură. Broșura conține, la final, pagini suplimentare liniate, pe care elevul le poate folosi în vederea finalizării răspunsurilor ce necesită redactare, în cazul în care spațiul alocat nu a fost suficient sau a greșit și dorește să reia rezolvarea.
 • Pe lângă broșura cu subiecte, CNPEE transmite, la fiecare probă, un fișier cu două pagini liniate care se tipăresc față-verso pe o foaie. Aceste foi sunt distribuite, la cerere, pentru situația în care elevul depășește spațiile din broșură pentru redactarea răspunsurilor și paginile suplimentare liniate din cadrul broșurii.
 • Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute. Timpul de lucru efectiv pentru fiecare probă este de 120 de minute și începe după completarea casetei de identificare.
 • La proba de limba română și/sau maternă, un răspuns completat în căsuța de răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuță și scrierea în dreapta căsuței a literei asociate răspunsului considerat corect. De asemenea, un răspuns care constă în marcarea cu X a unei opțiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X și marcarea cu X a răspunsului considerat corect.
 • La proba de limba română și/sau maternă sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră. În cazul itemilor care vizează sintaxa frazei este permisă delimitarea propozițiilor în frază, fără a se considera semn particular.
 • La proba de matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect.
 • La figurile de la proba de matematică sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră. De asemenea, este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor.

Pentru simularea examenului național de Bacalaureat se pot utiliza tipizate aprobate pentru anii școlari trecuți.

Evaluarea lucrărilor/ Rezultate

 • Fiecare lucrare este evaluată de doi profesori evaluatori, selectați, cu prioritate, dintre profesorii care au urmat Programul de formare continuă în vederea constituirii Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale.
 • În situația în care nu sunt suficienți profesori de specialitate în unitatea de învățământ, președintele comisiei de  organizare a simulărilor naționale solicită comisiei județene/ a municipiului București nominalizarea unui profesor de specialitate din afara unității de învățământ în vederea evaluării lucrării.
 • Rezultatele obținute la simulările naționale nu se contestă, nu sunt afișate și nu sunt făcute publice. La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.
 • Rezultatele de la simulări sunt comunicate elevilor și analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor.
 • Fiecare unitate de învățământ analizează rezultatele la simulările naționale pentru elevii pe care îi școlarizează și elaborează un raport pe care îl transmite inspectoratului școlar. Raportul include un plan de acțiune care cuprinde măsurile de remediere în cazul în care acest fapt se impune.

Ordinul ministrului Educaţiei privind organizarea simulării pentru Evaluarea Naţională și examenul de Bacalaureat în anul şcolar 2022-2023 a fost publicat, miercuri, în Monitorul Oficial.

Calendar Simularea Evaluării Naţionale 2023 pentru absolvenţii clasei a VIII-a:

 • 20 martie: Limba şi literatura română – probă scrisă;
 • 21 martie: Matematică – probă scrisă;
 • 22 martie: Limba şi literatura maternă – probă scrisă;
 • 29 martie: Comunicarea rezultatelor.

Calendar Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat 2023:

 • 27 martie: Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română;
 • 28 martie: Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului;
 • 29 martie: Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării;
 • 30 martie: Proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă;
 • 6 aprilie: Comunicarea rezultatelor


Citește și:

Evaluarea Națională 2023, clasa a VIII-a

Bacalaureat 2023

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.