Feedbackul acordat profesorilor în semestrul I. Ce arată datele unei consultări interne realizate de Consiliul Național al Elevilor

0
Foto: pexels.com

Aproape 60% dintre președinții consiliilor școlare ale elevilor spun că în școala lor s-a acordat feedback profesorilor în primul semestru al acestui an școlar, în timp ce 42,6% susțin că fișele de feedback nu au fost aplicate, arată datele unei consultări interne realizate de Consiliul Național al Elevilor (CNE). 

Potrivit metodologiei adoptate prin ordinul ministrului Educației nr. 3864/2021, elevii au dreptul să acorde feedback semestrial anonim cadrelor didactice de la clasă, însă Consiliul Național al Elevilor semnalează că, deși implementarea metodologiei este obligatorie, ”au existat multe situații în care prevederile acesteia nu au fost întru totul respectate”.

”De aceea, Consiliul Național al Elevilor a lansat o consultare internă, adresată președinților consiliilor școlare ale elevilor, în baza căreia au fost stabilite concluziile modului de acordare a feedbackului în primul semestru al anului școlar 2021-2022 și, de asemenea, a fost redactat un set de recomandări, care să sprijine comunitățile școlare în a înțelege și promova importanța pe care acest proces îl are, astfel încât feedbackul reciproc să devină o normalitate”, se arată în Raportul cu privire la acordarea feedbackului semestrial în prima parte a anului școlar 2021-2022, lansat de CNE.

  • Consiliul Național al Elevilor: ”Feedbackul semestrial reprezintă cea mai bună metodă la care se poate recurge pentru a promova dialoguri sincere și deschise în sălile de clasă, între elevi și profesori, axate atât pe problemele pe care tinerii le identifică în modul în care se desfășoară actul instructiv-educativ, cât și pe identificarea soluțiilor la elementele problematice identificate în cadrul dezbaterilor. Trebuie, în aceeași notă, subliniat faptul că metodologia nu presupune aplicarea unor măsuri coercitive asupra cadrelor didactice, ci sprijinirea acestora în conturarea unui act educațional de calitate, centrat pe elev și pe nevoile acestuia.”

Rezultatele consultării:

 • Întrebați dacă în școala lor s-a acordat feedback semestrial cadrelor didactice în semestrul I al anului școlar 2021-2022, majoritatea respondenților (57.4%) afirmă că a fost acordat feedback în școala lor, în timp ce 42.6% susțin contrariul.

 • Din totalul respondenților, 76.4% afirmă că în școala lor feedbackul s-a acordat sub formă de formular online, iar 23.6% susțin faptul că în școala lor feedbackul s-a acordat pe baza formularelor tipizate.
 • În ceea ce privește respectarea caracterului anonim al răspunsurilor, 98.1% afirmă că s-a respectat anonimatul, în timp ce 1.9% transmit că în școala lor, caracterul anonim nu a fost respectat. ”Feedbackul stă la baza optimizării actului didactic de la clasă, astfel, nerespectarea anonimatului răspunsurilor, duce la o ineficiență în acordarea feedbackului din partea elevilor”, susține CNE.
 • În ceea ce privește promovarea acordării feedbackului de către profesori, pe o scară de la 1-5, 5 respondenți consideră că profesorii nu s-au implicat deloc în promovarea feedbackului în școala lor, 25 afirmă că s-au implicat foarte puțin, 74 susțin că profesorii s-au implicat în promovarea feedbackului, dar nu suficient de mult, 124 afirmă că aceștia s-au implicat suficient de mult, iar 76 foarte mult.

 • Din totalul respondenților, 95.3% afirmă că nu au existat sesizări referitoare la nereguli în implementarea metodologiei de acordare a feedbackului, în timp ce 4.7% susțin că au existat situații de implementare incorectă a metodologiei.
 • Întrebați dacă au întâmpinat situații în care elevilor le-a fost îngrădit dreptul de a acorda feedback, 78% afirmă că nu au existat astfel de cazuri, 1.6% susțin că au existat situații în care elevilor le-a fost îngrădit acest drept, iar 20.4% nu au putut oferi un răspuns clar la această întrebare.
 • În ceea ce privește numărul elevilor care au luat parte la acest demers, 20.9% susțin că au participat peste 90% din elevii școlii lor, 31.2% afirmă că au luat parte la acest demers peste 75% din elevii școlii lor, 26.7% susțin că au luat parte 50% dintre elevii școlii, 13.2% susțin că au luat parte 25% dintre elevi, iar 8% transmit că au participat sub 25% dintre elevi.
 • Din totalul respondenților, 86.1% transmit că nu au fost contactați de către elevi, referitor la faptul că demersul nu a fost implementat și în școala lor, în timp ce 13.9% susțin că au existat situații în care le-a fost semnalată neimplementarea feedbackului în anumite școli.
 • Întrebați dacă au luat legătura cu conducerea unității de învățământ, pentru a semnala faptul că fișele de feedback nu au fost distribuite, 70% dintre respondenți susțin că nu, iar 30% afirmă că au luat legătura cu conducerea școlii pentru a semnala problemele identificate.

Printre propunerile și recomandările CNE pentru implementarea corectă a metodologiei de acordare a feedbackului se numără:

 • stabilirea, la nivelul unităților de învățământ, a unor planuri de implementare a feedbackului semestrial, în urma consultării consiliului școlar al elevilor;
 • monitorizarea atentă, de către conducerile unităților de învățământ, a modului de implementare al procesului (distribuirea fișelor de feedback/formularelor online în termenul stabilit, centralizarea acestora, verificarea rezultatelor de către director și organizarea dezbaterilor pe marginea rezultatelor în sălile de clasă și în consiliul clasei);
 • verificarea, de către directorul unității de învățământ, a răspunsurilor elevilor și stabilirea unor direcții de acțiune pentru rezolvarea problemelor semnalate de elevi, care să fie dezbătute în consiliul profesoral, în prezența unui reprezentant al consiliului școlar al elevilor;
 • solicitarea semestrială, de către inspectoratele școlare, a unui raport referitor la modul în care feedbackul a fost acordat în fiecare unitate de învățământ preuniversitar.

Consultați aici integral Raportul cu privire la acordarea feedbackului semestrial în prima parte a anului școlar 2021-2022

Citește și: Școlile pot folosi aplicația online Teleskop pentru a prelua feedback-ul acordat de elevi profesorilor, la finalul acestui semestru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here