Elevii de gimnaziu și liceu acordă feedback profesorilor la sfârșitul fiecărui semestru, după încheierea situației școlare – metodologie

0

Elevii din învățământul gimnazial, profesional și liceal vor acorda feedback profesorilor la sfârșitul fiecărui semestru, după încheierea situației școlare, prevede Metodologia de acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar, aprobată prin ordin al ministrului Educației. Feedbackul este anonim, acordarea acestuia este opțională și se va referi exclusiv la activitatea didactică de predare-învățare-evaluare, fără a se raporta la activitățile extracurriculare și extrașcolare derulate de cadrul didactic.

Ordinul pentru aprobarea Metodologiei de acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar a fost aprobat pe 31 mai. Ce prevede Metodologia:

 • Feedbackul reprezintă colectarea de informații despre reacțiile elevilor la procesul de predare – învățare – evaluare și despre relația elev-profesor. Feedbackul nu reprezintă judecăți de valoare, este specific activității didactice, fiind utilizat ca instrument de bază pentru îmbunătățirea actului educațional.
 • Scopul colectării feedbackului este creșterea calității procesului educațional și a rezultatelor acestuia, precum și îmbunătățirea relațiilor dintre părțile implicate în acest proces, pentru a asigura un act educațional incluziv și de calitate, centrat pe elev.
 • Feedbackul acordat permite aprecierea de către cadrele didactice a calității procesului de predare – învățare – evaluare din perspectiva elevilor, în scopul calibrării practicilor de la clasă, astfel încât să răspundă optim nevoilor de învățare ale beneficiarilor primari ai educației.
 • Feedbackul se acordă prin intermediul unei fișe de feedback, la sfârșitul fiecărui semestru, după încheierea situației școlare. 
 • Cadrele didactice pot solicita feedback suplimentar și pe parcursul semestrului, prin aplicarea altor instrumente.
 • Feedbackul se colectează în mod obligatoriu și exclusiv de la elevii înscriși în clasele din învățământul gimnazial, profesional și liceal.
 • Feedbackul este anonim și acordarea acestuia este opțională.
 • Feedbackul se va referi exclusiv la activitatea didactică de predare – învățare – evaluare, fără a se raporta la activitățile extracurriculare și extrașcolare derulate de cadrul didactic.
 • Elevii completează formularele de feedback fie în format online, fie în format fizic. Fișele completate fizic sunt colectate de profesorul diriginte, care le analizează și transmite rezultatele agregate cadrelor didactice vizate, în termen de 10 zile de la colectare, respectând confidențialitatea și caracterul anonim al acestora. Rezultatele colectate online ajung direct la profesorul vizat, în format agregat.
 • Cadrul didactic analizează rezultatele primite de la profesorul diriginte sau agregate din procesarea automată a răspunsurilor. La începutul semestrului, cadrul didactic discută cu elevii de la fiecare clasă rezultatele analizei, în vederea înțelegerii, corectării și îmbunătățirii aspectelor problematice semnalate de elevi și a promovării aspectelor pozitive identificate.
 • Este interzisă constrângerea sau sancționarea elevilor, atât în timpul procesului de acordare a feedbackului semestrial, cât și în urma acestuia, în baza opiniilor exprimate de către aceștia.
 • Consiliul Național al Elevilor, prin structurile sale, și conducerea unităților de învățământ monitorizează aplicarea corectă a metodologiei.
 • Orice elev poate sesiza nereguli apărute în cadrul procesului de colectare a feedbackului semestrial, fie consiliilor elevilor, fie conducerii de învățământ.

Sursa foto: edums.ro

Citește și: Elevii pot da feedback profesorilor pentru activitatea de la clasă. Ordinul a fost aprobat de ministrul Educației

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here