Profesorii au obligația să completeze declarația că nu fac meditații cu elevii de la clasă până la data de 31 decembrie a fiecărui an – document

0

Profesorii au obligația să completeze declarația că nu fac meditații cu elevii de la clasă până la data de 31 decembrie a fiecărui an, prevede ordinul ministrului Educației prin care este aprobată procedura de completare a declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare.

Ordinul privind aprobarea Procedurii pentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare a fost publicat vineri, 19 ianuarie, în Monitorul Oficial și va intra în vigoare începând cu 1 februarie 2024.

Potrivit documentului, declarația de interese este ”documentul scris, redactat pe propria răspundere, prin depunerea căruia cadrul didactic de predare confirmă că asigură echitate și obiectivitate în activitatea de predare-învățare-evaluare și că nu desfășoară activități de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat în anul școlar în curs”.

Personalul didactic de predare declară în scris, pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru falsul în declarații, că nu desfășoară activități de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat în anul școlar în curs.

Declarația de interese cuprinde norma didactică și activitățile de predare la clasa/clasele la care personalul didactic de predare este încadrat în anul școlar în curs, conform modelului standard prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură”, prevede procedura.

În proiectul inițial, lansat în consultare publică de Ministerul Educației, declarația de interese cuprindea și meditațiile pe care profesorii le fac cu elevii, cu precizarea școlilor la care sunt înmatriculați elevii și a clasei.

Conform procedurii aprobate, profesorii sunt obligați să completeze declarația de interese până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, personalului didactic de predare îi revine obligația să completeze declarația de interese. Personalul didactic de predare angajat ulterior datei de 31 decembrie completează și depune declarația de interese în termen de 5 zile de la angajare. (…) Formularul privind declarația de interese este pus la dispoziția personalului didactic de predare, în format electronic, pe pagina de internet a unității de învățământ preuniversitar sau, la cerere, în format letric, de către responsabilul pentru declarațiile de interese”, se mai arată în document.

Ce mai prevede procedura:

  • Cadrul didactic încadrat în două sau mai multe unități de învățământ completează o singură declarație de interese și depune câte un exemplar completat la fiecare unitate de învățământ
  • Pe perioada detașării, personalul didactic de predare depune declarația de interese la unitatea de învățământ preuniversitar la care a fost detașat.
  • Personalul didactic de predare depune personal declarațiile de interese la persoana desemnată ca responsabil pentru declarațiile de interese.
  • Responsabilitatea referitoare la conținutul datelor completate și a corespondenței acestora cu realitatea aparține persoanei care are obligația completării declarației de interese.
  • După expirarea termenului de depunere a declarațiilor de interese, responsabilul pentru declarațiile de interese întocmește o adresă (anexa nr. 7 a procedurii) și o transmite pe e-mail sau în format letric personalului didactic de predare care avea obligația completării declarației de interese, prin care se solicită transmiterea punctului de vedere, în scris, cu privire la motivul nedepunerii sau depunerii cu întârziere a acesteia. Personalul didactic de predare care primește adresa are obligația transmiterii unui răspuns justificat sau a depunerii declarației de interese în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii adresei.
  • Responsabilul pentru declarațiile de interese întocmește, până la data de 1 februarie a anului în curs, lista cu personalul didactic de predare care nu a depus în termen și/sau care a depus cu întârziere declarațiile de interese, însoțită de punctele de vedere primite din partea acestuia.
  • Declarațiile de interese sunt publice, responsabilul de la nivelul unității de învățământ având obligația de a le publica pe site-ul unității de învățământ, anonimizând datele cu caracter personal, cu excepția numelui și prenumelui cadrului didactic, precum și de a le păstra în original și depozita corespunzător.
  • Nedepunerea declarațiilor de interese în termenele prevăzute de procedură, precum și nedeclararea activităților de pregătire suplimentară (meditații) pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat personalul didactic de predare sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie abatere disciplinară.

Potrivit Legii învățământului preuniversitar, profesorii nu pot să facă meditații cu elevii de la clasă. ”Pentru a asigura echitatea și obiectivitatea în activitatea de predare-învățare-evaluare, personalului didactic de predare îi este interzis să desfășoare activități de pregătire suplimentară contracost pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat în anul școlar în curs, având obligația de diligență să depună eforturi pentru atingerea competențelor necesare de către fiecare elev, prin activitatea la clasă și prin programele de învățare remedială”, prevede legea.

Ordinul publicat în Monitorul Oficial:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.