Proiect: Profesorii, obligați să depună anual declarații de interese în care vor menționa meditațiile și școlile de unde provin elevii

0

Profesorii vor fi obligați să completeze anual declarații de interese, în care vor menționa și meditațiile pe care le fac cu elevii, precum și școlile la care aceștia sunt înmatriculați. Nedeclararea meditațiilor constituie abatere disciplinară, se arată într-un proiect de ordin al ministrului Educației prin care este aprobată procedura pentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare.

Ministerul Educației a lansat miercuri, 25 octombrie, în consultare publică, pentru o perioadă de 10 zile, Procedura pentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare.

”Punem în aplicare prevederile noii Legi a învățământului preuniversitar, act normativ care statuează explicit faptul că profesorii nu pot să desfășoare activități de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasa/clasele la care sunt încadrați în anul școlar în curs, având obligația de diligență să depună eforturi pentru atingerea competențelor necesare de către fiecare elev, prin activitatea la clasă și prin programele de învățare remedială”, a transmis Ministerul Educației.

Conform proiectului, procedura se aplică personalului didactic de predare din cadrul unităților de învățământ preuniversitar, ordinul urmând să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024.

  • Proiect: Declarația de interese este un ”document scris, redactat pe propria răspundere, prin depunerea căruia cadrul didactic de predare confirmă că asigură echitate și obiectivitate în activitatea de predare-învățare-evaluare pe care o desfășoară”.

Ce conține declarația de interese: ”Declarația de interese se face în scris, pe propria răspundere și cuprinde norma didactică, activitățile de predare, activitățile de pregătire cu elevii – meditații și activitățile didactice desfășurate în cadrul unor proiecte, îndeplinite de cel care o completează”, se precizează în procedură.

Potrivit proiectului, personalul didactic de predare are obligația să completeze declarația de interese până la data de 31 decembrie a fiecărui an. ”Personalul didactic de predare angajat ulterior datei de 31decembrie completează și depune declarația de interese în termen de 5 zile de la angajare. Pentru declararea intereselor, datele se completează cu informaţiile valabile la data completării declaraţiei”, se menționează în proiect. Ce mai stabilește procedura:

  • Personalul didactic de predare depune personal declaraţiile de interese la responsabilul pentru declarațiile de interese (persoana responsabilă cu asigurarea implementării la nivelul unității de învățământ a prevederilor procedurii privind declarațiile de interese).
  • Responsabilul pentru declarațiile de interese  și directorul unității de învățământ au obligația verificării concordanței informațiilor specificate în declarațiile de interese, de către persoanele care au obligația de a le completa, cu informațiile transmise compartimentului resurse umane din cadrul DJIP/DMBIP prin proiectul și planul de încadrare.
  • Ulterior înregistrării declaraţiei de interese şi eliberării dovezii de primire, responsabilul pentru declarațiile de interese are obligaţia de a verifica, în termen de 10 zile, corectitudinea completării acestora. Verificarea completării rubricilor specifice declaraţiei de interese de către responsabilul pentru declarațiile de interese presupune verificarea formei în care s-au completat aceste rubrici, respectiv verificarea modului de completare a datelor. Responsabilitatea referitoare la conținutul datelor completate şi a corespondenţei acestora cu realitatea aparţine persoanei care are obligaţia completării declaraţiei de interese şi nu responsabilului pentru declarațiile de interese.

”Persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiilor de interese: (1) iau la cunoştinţă cu privire la completarea declaraţiilor de interese, conform prevederilor art. 5; (2) completează, pe propria răspundere, toate rubricile specifice declaraţiei de interese, semnează şi datează documentul; (3) depun personal declaraţia de interese la responsabilul pentru declarațiile de interese, în termenul legal; (4) rectifică declaraţia de interese la recomandarea responsabilului privind implementarea prezentei proceduri, dacă este cazul, şi o depune în termenul legal; (5) transmit punctul de vedere, în scris, cu privire la motivul nedepunerii sau depunerii cu întârziere a declaraţiei de interese, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii adresei de la responsabilul pentru declarațiile de interese, dacă este cazul”, mai prevede proiectul.

  • ”Nedepunerea declaraţiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta Procedură, precum şi nedeclararea activităților de pregătire cu elevii – meditațiilor, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri, constituie abatere disciplinară. Nerespectarea obligaţiilor legale, prevăzute în prezenta Procedură, de către directorii unităților de învățământ și de către persoanele responsabile cu implementarea sau coordonarea implementării prevederilor prezentei Proceduri constituie abatere disciplinară, se precizează în procedură.

În proiect se arată totodată că procedura se comunică unităților de învățământ la începutul fiecărui an școlar de către coordonatorul de la nivelul DJIP/DMBIP (persoana din cadrul DJIP/DMBIP responsabilă de coordonarea implementării prevederilor procedurii privind declarațiile de interese la nivelul unităților de învățământ din județ/municipiul București). Pentru anul școlar 2023-2024, Procedura se transmite în termen de 3 zile de la desemnarea coordonatorului.

  • Document: Proiect – Ordin privind aprobarea Procedurii pentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare – aici.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.