Admitere liceu 2020. Repartizarea computerizată are loc vineri. Care sunt criteriile de departajare în cazul candidaților cu medii egale

1

ADMITERE LICEU 2020. Absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională află, vineri, la ce liceu au fost repartizați, în funcție de opțiunile completate în fișele de înscriere și pe baza mediei de admitere. Rezultatele repartizării computerizate vor fi publicate pe admitere.edu.ro și vor fi anonimizate, ca și la examenele naționale. În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi în funcție de o serie de criterii. Tot vineri, în școlile gimnaziale vor fi afișate listele cu locurile rămase neocupate.

Repartizarea computerizată în licee are loc vineri, 10 iulie. Conform metodologiei privind admiterea la liceu, înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților de gimnaziu se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opțiunilor exprimate de candidați pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate, prin planul de școlarizare.

Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie. Pentru fiecare elev, se caută prima opţiune de pe listă unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune.

Exemple din Ghidul admiterii computerizate:

1. ”Presupunem că elevul are media 10. El este cel mai bun din judeţ, este repartizat primul, deci la prima sa opţiune. El este primul care ocupă primul loc din judeţ.

2. Presupunem că elevul are media 9 şi la prima sa opţiune s-au ocupat 14 locuri de către 14 elevi cu medii mai mari decât media lui. El va fi al 15-lea repartizat la
prima sa opţiune.

3. Presupunem că elevul are media 8 şi la prima sa opţiune s-au ocupat toate locurile de către elevi cu medii mai mari decât a lui. Dacă la a doua sa opţiune mai există locuri libere, el va repartizat la a doua sa opţiune. Altfel, se verifică a treia opţiune de pe fişa sa, şi următoarele, în ordine, până la găsirea primei sale opţiuni la care mai sunt locuri libere. De notat că nu se poate întâmpla ca „locul tău” să fie ocupat de către cineva cu medie mai mică decât a ta, pentru că tu eşti repartizat înaintea lui!

4. Presupunând că elevul A are media de admitere 8.93 şi opţiunea X pe locul 2 în fişa de opţiuni, iar elevul B are media de admitere 8.91 şi opţiunea X pe locul 1 în fişa de opţiuni, candidatul A are prioritate la repartizarea pentru opţiunea X (în cazul în care candidatul A nu a fost repartizat la opţiunea de pe primul loc), având media mai mare decât B.”

Departajarea candidaților cu medii egale

În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

 • media generală obținută la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
 • media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
 • nota obținută la probă de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale
 • nota obținută la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale;
 • nota obținută la proba de Limbă maternă din cadrul Evaluării Naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de Limbă maternă, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

În cazul în care, la o unitate de învățământ, pe ultimul loc există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate mai sus egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.

Rezultatele repartizării computerizate

Rezultatele candidațiilor care participă la admiterea la liceu 2020 vor fi comunicate în formă anonimizată (coduri). Rezultatele vor fi publicate pe admitere.edu.ro și afișate la nivelul unităților de învățământ și al inspectoratelor școlare.

În perioada 13 – 20 iulie, se vor depune sau transmite dosarele de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

A doua etapă de admitere la liceu va începe pe 24 iulie. Vezi Calendarul AICI.

Cum se calculează media de admitere la liceu

Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la EN VIII (80%) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).

Calculul mediei de admitere se face astfel:

𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁∗

unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv și teologic, pentru anul școlar 2020-2021:

1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(3 APT + MA)/4 = MFA,

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.

2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA,

unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.

Calendarul admiterii la liceu 2020

Etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat 

 • 2 – 8 iulie 2020: Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic. Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită! Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere.
 • 3 – 8 iulie 2020: Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată.
 • 10 iulie 2020: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021.
 • 10 iulie 2020: Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.
 • 13 – 20 iulie 2020: Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.
 • 21 iulie 2020: Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere.
 • 22 – 24 iulie 2020: Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Citește și:

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.