Evaluarea elevilor în noul an școlar. Ministrul Educației: Dacă ai 3 ore de matematică, va trebui să ai minimum 6 note pe parcursul anului

0

Profesorii vor avea libertatea de a organiza evaluarea elevilor pe parcursul întregului an școlar, obligativitatea fiind de a avea anual un număr minim de note la fiecare disciplină, n+3, unde n este numărul de ore alocat săptămânal, a explicat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, noile reguli privind evaluarea elevilor, prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). ”Dacă ai 3 ore de matematică, va trebui să ai minimum 6 note pe parcursul anului. Asta presupune o evaluare ritmică”, a spus Cîmpeanu.

Întrebat într-o emisiune la Digi 24 dacă există reguli în privința perioadelor în care vor fi acordate note elevilor în noul an școlar, ministrul Educației a răspuns: ”Dorim să lăsăm la latitudinea profesorilor și a școlilor o libertate mult mai mare, evident că lăsăm profesorilor libertatea de a se organiza. (…) Acum avem module de învățare. Eu sunt convins că fiecare profesor responsabil – și sunt foarte mulți profesori responsabili și devotați – știe foarte bine să își facă evaluarea la propria disciplină, ritmic și oricum la finalul fiecărui modul. Ce se solicită prin Regulamentul de Organizare și Funcționare: o verificare sumativă la finalul anului școlar.

Până atunci, există, prin dezbaterea cu partenerii de dialog social – elevi, părinți, profesori, obligativitatea de a avea un număr minim de note, n+3, unde n este numărul de ore alocat săptămânal. Dacă ai 3 ore de matematică, va trebui să ai minimum 6 note pe parcursul anului. Asta presupune o evaluare ritmică. Dacă ai 5 module de învățare, a se citi 5 perioade de cursuri, orice profesor va ști să-și repartizeze această evaluare în așa fel încât să se facă în mod natural.”

Sorin Cîmpeanu a mai arătat că, în momentul în care vor fi adoptate noile legi ale educației, toate aceste evaluări vor face parte din portofoliul educațional al elevului, în care vor fi înscrise absolut toate elementele ce țin de identitatea lui educațională.

”Acest portofoliu educațional va fi un instrument puternic de reglaj a curriculumului, de abordare a acțiunilor remediale în cazul elevilor care rămân în urmă, este cu totul altă abordare”, a precizat Sorin Cîmpeanu.

Întrebat dacă se așteaptă, odată cu noile reguli, profesorii să fie mai relaxați, iar copiii să își dorească mai mult să învețe și să meargă la școală, ministrul Educației a răspuns: ”Da, mă aștept să existe, pentru că de data asta, prin cele 5 module, avem o alternanță corectă din punct de vedere pedagogic a perioadelor de învățare de 4-6 săptămâni cu o perioadă de repaus. Prima vacanță va fi în perioada 22-30 octombrie.”

Joi, 1 septembrie, a intrat în vigoare noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Astfel, din noul an școlar, la fiecare disciplină se va încheia anual o singură medie, iar numărul notelor/calificativelor pe care elevii le vor primi într-un an școlar la fiecare disciplină va fi cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal în planul-cadru. Ce prevede documentul în privința evaluării elevilor:

  • În învățământul primar, la clasele I—IV, în cel secundar și în cel postliceal, elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepția celor preponderent practice, cel puțin două evaluări prin lucrare scrisă/test pe an școlar.
  • Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.
  • La fiecare disciplină de studiu/modul se încheie anual o singură medie, calculată prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
  • Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele și de la purtare.
  • La clasele I—IV se stabilesc calificative anuale la fiecare disciplină de studiu. Pentru aceste clase, calificativul pe disciplină se stabilește astfel: se aleg două calificative cu frecvența cea mai mare, acordate în timpul anului școlar, după care, în perioadele de recapitulare și de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative, în baza următoarelor criterii: a) progresul sau regresul elevului;b) raportul efort-performanță realizată; c) creșterea sau descreșterea motivației elevului; d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic și care au fost aduse la cunoștința părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal.

Anul școlar 2022-2023 va fi împărțit în cinci module de învățare, prima vacanță a elevilor fiind programată în perioada 22 – 30 octombrie 2022.

Citește și: Luni, 5 septembrie, începe școala. Noutățile anului școlar 2022-2023/ Prima vacanță a elevilor va fi în luna octombrie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here