Luni, 5 septembrie, începe școala. Noutățile anului școlar 2022-2023/ Prima vacanță a elevilor va fi în luna octombrie

0

Elevii vor începe școala peste o săptămână – luni, 5 septembrie. Se va da startul unui nou an școlar care vine cu schimbări în ceea ce privește structura, acesta fiind împărțit în cinci module de învățare, separate de vacanțe. Prima vacanță a elevilor va fi în luna octombrie. De asemenea sunt modificări în ceea ce privește încheierea mediilor elevilor. Astfel, la fiecare disciplină se va încheia anual o singură medie, iar numărul notelor/calificativelor pe care elevii le vor primi într-un an școlar la fiecare disciplină va fi cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal în planul-cadru. De exemplu, la 4 ore de matematică pe săptămână, elevii vor primi cel puțin 7 note în decursul anului școlar.

Structura anului școlar 2022-2023

Conform ordinului ministrului Educației, semnat în aprilie, cursurile anului școlar 2022-2023 încep pe 5 septembrie și se încheie pe 16 iunie. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri, împărțite în 5 module de învățare, alternate cu 5 vacanțe, astfel:

 • Cursuri (modulul 1) — de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;
 • Vacanță de toamnă (o săptămână în octombrie) — de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;
 • Cursuri (modulul 2) de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;
 • Vacanță de iarnă — de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;
 • Cursuri (modulul 3) — de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023 sau vineri, 10 februarie 2023 sau 17 februarie 2023, în funcție de cum este programată în fiecare județ vacanța din februarie;
 • Vacanță februarie — o săptămână în perioada 6—26 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/ISMB. Vezi AICI când este programată vacanța din februarie în fiecare județ și în Capitală.
 • Cursuri (modulul 4) — de luni, 13 februarie 2023 sau luni, 20 februarie 2023 sau luni, 27 februarie 2023, în funcție de cum a fost programată vacanța din februarie, până joi, 6 aprilie 2023;
 • Vacanță de primăvară — de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;
 • Cursuri (modulul 5) — de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;
 • Vacanță de vară — de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.
 • Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 27 februarie—16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul de învățare).
  • Prin excepție, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 2 iunie 2023;
  • Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 9 iunie 2023;
  • Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, pentru clasele din învățământul postliceal, cu excepția calificărilor din domeniul sănătate și asistență pedagogică, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 23 iunie 2023;
  • Pentru clasele din învățământul postliceal, având calificări din domeniul sănătate și asistență pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Cum vor fi evaluați elevii/încheierea mediilor

Odată cu schimbarea structurii anului școlar a fost aprobat și un nou Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), care aduce modificări în ceea ce privește evaluarea elevilor și încheierea mediilor. Din acest an școlar, tezele nu mai sunt obligatorii.

Ce stabilește noul regulament:

 • În învățământul primar, la clasele I—IV, în cel secundar și în cel postliceal, elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepția celor preponderent practice, cel puțin două evaluări prin lucrare scrisă/test pe an școlar.
 • Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.
 • La fiecare disciplină de studiu/modul se încheie anual o singură medie, calculată prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
 • Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele și de la purtare.
 • La clasele I—IV se stabilesc calificative anuale la fiecare disciplină de studiu. Pentru aceste clase, calificativul pe disciplină se stabilește astfel: se aleg două calificative cu frecvența cea mai mare, acordate în timpul anului școlar, după care, în perioadele de recapitulare și de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative, în baza următoarelor criterii: a) progresul sau regresul elevului;b) raportul efort-performanță realizată; c) creșterea sau descreșterea motivației elevului; d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic și care au fost aduse la cunoștința părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.