A fost publicat în Monitorul Oficial noul Regulament de funcționare a școlilor/ La fiecare disciplină se va încheia anual o singură medie – document

0

Ordinul ministrului Educației prin care este aprobat noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), care va intra în vigoare de la 1 septembrie 2022, a fost publicat miercuri în Monitorul Oficial. Printre modificările prevăzute în document se numără cele referitoare la evaluarea elevilor și modul de încheiere a situațiilor școlare.

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar a fost modificat după ce structura anului școlar 2022-2023 a fost schimbată, acesta fiind împărțit în cinci module de învățare și cinci vacanțe.

Astfel, începând din anul școlar 2022-2023, tezele nu vor mai fi obligatorii, la fiecare disciplină se va încheia anual o singură medie, iar profesorii vor stabili câte note acordă elevilor anual, în funcție de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. Mai exact, la fiecare disciplină, elevii vor primi într-un an școlar cu cel puțin trei note mai mult peste numărul de ore alocat săptămânal disciplinei respective. De exemplu, la 4 ore de matematică pe săptămână, elevul va primi cel puțin 7 note într-un an școlar.

Prevederile noului Regulament în ceea ce privește evaluarea elevilor:

 • Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.
 • La fiecare disciplină de studiu/modul se încheie anual o singură medie, calculată prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
 • Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele și de la purtare.

De asemenea, în noul Regulament nu mai apar dispozițiile privind exmatricularea elevilor, rămânând valabile doar cele referitoare la elevii din învățământul postliceal.

Documentul mai prevede că, la nivelul fiecărei unități de învățământ, va funcționa o comisie pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică, fiind stabilite atribuțiile pe care aceasta le va avea.

Ministerul Educației a precizat că o altă modificare constă în ”eliminarea oricărei dispoziții/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor”. Astfel, în noul Regulament, la atribuțiile Comitetului de părinți, apare prevederea: ”poate susține activitățile dedicate întreținerii, dezvoltării și modernizării bazei materiale a grupei/clasei și unității de învățământ prin acțiuni de voluntariat”.

Vechiul regulament stabilea: ”susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei/clasei şi unităţii de învăţământ, atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar”.

Ministerul Educației a anunțat, marți, elementele de noutate incluse în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, valabil începând cu anul școlar 2022—2023:

 • 1. Compatibilizarea prevederilor ROFUIP cu structura anului școlar.
 • 2. Reglementarea utilizării catalogului electronic, pentru început, în unități-pilot.
 • 3. Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de către cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.
 • 4. Modul de încheiere a situațiilor școlare: la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului școlar.
 • 5. Includerea unor reglementări privind nivelul antepreșcolar (creșe).
 • 6. Compatibilizarea modului de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu legislația primară.
 • 7. Creșterea relevanței formării continue a personalului didactic prin definirea comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, precizându-se atribuțiile specifice.
 • 8. Precizări privind realizarea transferurilor elevilor.
 • 9. Eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu.
 • 10. Eliminarea oricărei dispoziții/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor.

Documentul cu noul ROFUIP publicat în Monitorul Oficial:

Citește și: Noul regulament de organizare a școlilor. Elevii nu mai pot fi exmatriculați, având în vedere că ”dreptul la educație este de ordin constituțional”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here