Ateliere de vară: program național pentru preșcolari și elevi, ce poate fi desfășurat în școli și grădinițe în timpul vacanței de vară – metodologie

0
Foto: pixabay.com

În perioada vacanței de vară, în școli și grădinițe va putea fi organizat programul național „Ateliere de vară”, în care vor fi desfășurate activități de învățare și recreative pentru preșcolari și elevii din clasele primare. Metodologia de organizare a programului a fost aprobată prin ordin al ministrului Educației și publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit metodologiei, Programul național pentru preșcolari și elevi „Ateliere de vară” (programul AV) este proiectat astfel încât ”să răspundă nevoilor preșcolarilor și elevilor din învățământul preșcolar și primar, pe durata vacanței de vară”.

”Programul AV contribuie la creșterea performanțelor școlare, la învățarea remedială, la accelerarea învățării prin activități educative, recreative și de timp liber, la dezvoltarea personală și integrarea socială, precum și la menținerea preșcolarilor/elevilor într-un spațiu securizat și reprezintă o alternativă la petrecerea timpului liber în medii cu potențial de dezvoltare a unui comportament deviant.

Prin modalități integrate de sprijin, Programul AV pune un accent deosebit pe educarea limbajului, pe dezvoltarea atitudinilor favorabile inițierii și menținerii unor relații de cooperare în grupuri mixte, fără a ține seama de: vârstă, gen, etnie, statut social, și pe formarea unor capacități și atitudini în învățare, precum și a motivației pentru activitățile de învățare”, se arată în document.

Programul este conceput pe baza analizei de nevoi a preșcolarilor și elevilor din circumscripția școlară a unității de învățământ în care se derulează. Stabilirea grupului-țintă este realizată de unitățile de învățământ pe baza analizei de nevoi.

”Programul AV are în vedere dezvoltarea socioemoțională, cognitivă și fizică a copiilor cuprinși în program, precum și a capacităților și a atitudinilor în învățare ale acestora. Programul de activități se organizează ținând cont de: a) respectarea ritmului propriu al copilului; b) încurajarea jocului și a învățării experiențiale; c) reluarea cunoștințelor în contexte variate; d) flexibilitatea în abordarea conținuturilor și a sarcinilor de învățare pentru a crea o stare de bine și bucuria de a învăța”, se precizează în metodologie.

  • Durata programului este stabilită în funcție de resursele existente la nivelul unității de învățământ și de nevoile identificate în comunitate.
  • Activitățile din cadrul programului se derulează pe grupe de minimum 10 și maximum 20 de preșcolari/elevi, astfel încât să răspundă nevoilor individuale ale preșcolarilor/elevilor înscriși în program, opțiunilor și nevoilor identificate în etapa de proiectare a programului.
  • Înscrierea preșcolarilor/elevilor în program se face prin cerere scrisă a părinților/tutorilor/susținătorilor legali ai minorului, adresată oricărei unități de învățământ care organizează acest program, conform graficului stabilit de conducerea unității.
  • Activitățile din cadrul programului pot fi desfășurate de cadrele didactice din unitatea de învățământ organizatoare sau pot fi monitorizate de către acestea în situația în care activitățile se desfășoară de către persoane din afara unității de învățământ. Pentru fiecare grupă de copii sunt alocate două cadre didactice sau, după caz, un cadru didactic și un reprezentant al comunității sau al partenerilor.
  • Activitatea desfășurată de personalul didactic în cadrul programului este salarizată în regim de plată cu ora din următoarele surse de finanțare: a) din bugetul autorităților administrației publice locale; b) din programe finanțate din fonduri europene sau naționale; c) din activități școlare și extrașcolare, donații, sponsorizări, prin suportul financiar al asociațiilor de părinți, al organizațiilor nonguvernamentale, cu respectarea legislației în vigoare.
  • Prin excepție, activitatea din cadrul Programului AV poate fi cuprinsă în norma didactică de 40 de ore pe săptămână, situație în care salarizarea se realizează la funcția de bază de la bugetul de stat, în condițiile legii. Activitatea în cadrul acestui program se poate desfășura și în regim de voluntariat.
  • Unitățile de învățământ pot încheia acorduri de parteneriat cu instituții care pot furniza servicii educaționale, respectiv palate și cluburi ale copiilor, cluburi sportive școlare, precum și cu organizații neguvernamentale, pentru susținerea activităților specifice.
  • De asemenea, unitățile de învățământ pot încheia parteneriate, contracte de sponsorizare cu operatori economici, persoane fizice sau juridice din țară și străinătate, cu respectarea legislației în vigoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.