„Scriere creativă”, opțional propus elevilor de liceu din toamnă: „Una dintre finalitățile programei este reconcilierea elevilor cu scrisul”

0

Elevii de liceu, de la clasa a IX-a până la a XII-a, au posibilitatea să studieze, începând cu anul școlar 2024-2025, opționalul „Scriere creativă”. Programa școlară pentru această nouă disciplină din curriculumul la decizia elevului din oferta școlii a fost publicată în Monitorul Oficial, alături de programele altor opționale adresate elevilor din clasele primare sau de gimnaziu. 

Programa școlară pentru disciplina ”Scriere creativă” reprezintă o ofertă educațională pentru curriculumul la decizia școlii, propusă la nivel național, adresată elevilor din învățământului liceal de la toate filierele, profilurile și specializările din învățământul preuniversitar, se arată în ordinul ministrului Educației, publicat luni, 29 aprilie, în Monitorul Oficial.

Noul opțional este conceput pentru 1 oră pe săptămână pe durata unui an școlar, incluzând un buget de timp de aproximativ 35 de săptămâni. La nivel de conținuturi, disciplina are o componentă de scriere liberă și una de scriere ghidată.

”(…) programa propusă oferă soluții pentru câteva dintre provocările actuale ale școlii românești, având ca efect dezvoltarea capacității creative a elevilor, care poate fi transferată într-o varietate de activități și contexte profesionale. Este important să echipăm generațiile actuale și viitoare – indiferent de condițiile sociale și culturale – cu caracteristicile inovatorilor de succes: curiozitatea, utilizarea imaginației, gândirea critică, capacitatea de rezolvare a problemelor și perseverența (reziliența), care include asumarea de riscuri pozitive.

Aceste caracteristici sunt asociate cu creativitatea: capacitatea de a imagina ceva nou și valoros sau de a modifica în mod original ceea ce este creat deja. Nicio cunoaștere nu este completă fără creativitate. Aceasta joacă un rol important nu numai în domeniul artelor, în științele umaniste, în științele sociale și comportamentale, ci și în progresul tehnologic. Datorită rolului său în inovare și antreprenoriat, creativitatea a devenit una dintre preocupările cheie ale organizațiilor și întreprinderilor”, se menționează în document.

Grupul de lucru care propune opționalul subliniază că ”este important de înțeles faptul că acest curriculum nu își propune să producă scriitori”.

Scopul său este de a dezvolta la elevi competențe lingvistice, interculturale și estetice, prin explorarea și conceperea unor texte/mesaje având diverse structuri, prin abordarea de teme variate, prin reflecția asupra sinelui și a lumii, prin provocarea imaginației și a spiritului creativ.

Chiar dacă una dintre strategiile didactice care ar putea fi folosite este examinarea textelor literare pentru a dezvolta capacitatea elevilor de a identifica structura unui text sau pentru a le oferi acestora un model de gândire și exprimare, concepția generală a programei limitează utilizarea textului literar în favoarea altor modalități de lucru, de exemplu a improviza o povestire după imagine sau în relație cu un obiect”, se precizează la capitolul ”Sugestii metodologice”.

Conform autorilor, ”foarte multe exerciții de scriere creativă pot avea un aspect ludic evident, dar acest lucru nu trebuie să înșele: scrisul este o disciplină exigentă, care necesită antrenament constant la toate nivelurile limbii și respectarea unor reguli precise”.

”Pe de altă parte, este important ca atât profesorul, cât și elevii să înțeleagă că procesul creator este adesea spontan, nedirijat și că una dintre finalitățile programei este reconcilierea elevilor cu scrisul, sarcină privită adesea de aceștia ca împovărătoare. Scrierea trebuie să fie percepută și evaluată nu ca un proces mecanic, ci ca o abilitate care acoperă înțelegerea, gândirea, dezvoltarea și producerea de alte abilități: este nevoie ca profesorii care predau scriere creativă să găsească modalități de a armoniza scrisul cu alte abilități și activități, oferindu-i mai multă relevanță și importanță și făcându-l mai interesant.

Profesorul, în acest context, apare ca un facilitator: el nu impune ideile, doar face posibilă crearea acestora. De asemenea, sarcinile de scriere trebuie să fie semnificative, realiste și relevante, bazate pe nevoile și interesele elevilor. În plus, ar trebui să se discute despre scris cu elevii (cum scriem bine, de ce și pentru cine scriem, ce poate îngreuna sarcina de lucru etc.)”, se mai arată în document.

Pe lângă ”Scriere creativă”, prin ordinul ministrului Educației sunt aprobate programele școlare pentru mai multe opționale:

 • „Comunicare relațională” –  clasele a II-a/a III-a/a IV-a, învățământ primar;
 • „Realitatea din spatele ficțiunii” – clasele a V-a/a VI-a și a VII-a/a VIII-a, învățământ
  gimnazial;
 • „Ora de știut” – clasele a VI-a/a VII-a, învățământ gimnazial;
 • „Design thinking ― eu fac schimbarea!”, clasele a III-a/IV-a, învățământ primar;
 • „Design thinking ― eu fac schimbarea!”, clasele a V-a/ VI-a/a VII-a/a VIII-a, învățământ gimnazial.

Conform ordinului, toate aceste programe școlare se aplică începând cu anul școlar 2024—2025.

 • ”Programa școlară pentru disciplina <Comunicare relațională> a fost fundamentată pe un set de valori cu rol de suport al elevilor pentru pregătirea pentru viață, în special pentru prevenirea printr-o comunicare sănătoasă a diferitelor riscuri și fenomene: abandon școlar, eșec școlar, excluziune socială, bullying, violență domestică, dezvoltarea diferitelor boli psihosomatice etc. Astfel, programa este centrată pe construirea unui comportament social sănătos prin integrarea unei comunicări relaționale bazate pe un set clar de reguli eficiente și pe folosirea unor instrumente concrete.”
 • ”Programa școlară pentru disciplina <Realitatea din spatele ficțiunii> este pentru un curs opțional integrat, care cuprinde elemente specifice ariei curriculare Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii, Om și societate, Arte și Consiliere și orientare. (…) Finalitățile studierii disciplinei propuse vizează formarea unui individ care: să înțeleagă realitatea în care trăiește prin raportare atât la contextul social, economic-cultural al lumii reale, cât și al lumii reflectate în ficțiune; să respecte diversitatea etnică, socială, geografică, istorică și culturală în toate formele de manifestare, pornind de la realitatea prezentată în ficțiune; să descopere valori legate de promovarea egalității și a respectării drepturilor omului, în contexte variate, reflectate în texte ficționale sau nonficționale, în vederea raportării valorilor la realitatea apropiată lui; să descifreze diferite coduri lingvistice, identificate în texte ficționale și nonficționale, corelând semnul lingvistic sau iconic cu referentul pe care acesta îl desemnează, în scopul demonstrării abilităților de comunicare. ”
 • ”Programa școlară pentru disciplina ”Ora de știut!”  integrează domenii de larg interes din cadrul științelor, având ca tematică generală abordarea unor aspecte științifice ale relației dintre om și mediul terestru și chiar extraterestru. Sunt aspecte corelate cu probleme ale lumii contemporane, dar și cu provocările regăsite în activitatea cotidiană. Această programă integrează elemente specifice geografiei, ca știință a Pământului, fizicii, chimiei și biologiei.”
 • ”Programa școlară pentru disciplina opțională <Design Thinking – Eu fac schimbarea!> a fost elaborată de Asociația All Grow, în colaborare cu un grup de profesori inovatori, care și-au asumat pilotarea acestui proiect. Programa de față a fost dezvoltată pe baza unei experiențe de peste șase ani de lucru cu metoda Design Thinking, în cadrul proiectului Change Architects. (…) Această programă este structurată în cinci pași, care corespund celor cinci etape ale procesului de Design Thinking și care se finalizează sub forma unui proiect de inovare socială. Fiecare etapă (Empatizează, Imaginează, Acționează, Reflectează și Comunică) contribuie din aproape în aproape la realizarea proiectului, prin învățare colaborativă și experiențială. Disciplina școlară opțională ”Design Thinking – Eu fac schimbarea!” are un caracter interdisciplinar și transdisciplinar, ce integrează mai multe discipline din arii curriculare diferite, în special din aria Om și societate, dar și din ariile curriculare Limbă și comunicare, Matematică și științe ale naturii, Arte, Tehnologii și Educație fizică, sport și sănătate, cu scopul de a contribui la dezvoltarea competențelor.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.