Metodologia de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar, publicată în Monitorul Oficial

0
Foto: pixabay.com

Ministerul Educaţiei și Cercetării a aprobat metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar, relatează Agerpres

Potrivit metodologiei aprobate prin ordin de ministru, publicat miercuri în Monitorul Oficial, la concurs poate candida cadrul didactic care îndeplineşte, cumulativ, mai multe condiţii:

 • este absolvent al învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau al ciclului I de studii universitare de licenţă şi al ciclului II de studii universitare de master, finalizate cu diplomă de licenţă şi diplomă de master;
 • este titular, având încheiat contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani;
 • a obţinut calificativul anual „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă, până la înscrierea în concurs, sau dacă a fost sancţionat disciplinar a obţinut hotărâre definitivă de anulare a sancţiunilor;
 • nu a fost condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;
 • este apt din punct de vedere medical;
 • este membru al corpului naţional de experţi în management educaţional;
 • la data susţinerii concursului nu îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare.

Concursul se organizează de către inspectoratul şcolar şi constă în mai multe probe teoretice şi practice:

 • analiza şi evaluarea curriculumului vitae;
 • inspecţie specială la clasă;
 • probă practică constând în asistenţă la ore, analiză de lecţii şi întocmirea procesului-verbal de inspecţie;
 •  interviu în faţa comisiei de concurs privind managementul educaţional şi deontologia profesională;
 •  proba scrisă în profilul postului pentru care candidează.

Susţinerea de către candidaţi a interviului şi a probei scrise se înregistrează audio-video, prevede metodologia.

Numirea inspectorilor şcolari se face de către inspectorul general pentru un mandat de 4 ani.

Citește și: Metodologia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de inspectori școlari generali și adjuncți, publicată în Monitorul Oficial

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here