Liceele cu promovabilitate 0 la BAC 2023 nu vor propune cifră de școlarizare pentru clasa a IX-a – frecvență zi în anul școlar 2024-2025 – metodologie UPDATE

0

Unitățile de învățământ care, în sesiunile cumulate din anul 2023 ale examenului de Bacalaureat, au înregistrat procent de promovabilitate de 0% sau în care acest examen a fost promovat de un singur absolvent nu vor propune cifră de școlarizare la clasa a IX-a cu frecvență zi pentru anul școlar următor, prevede proiectul de metodologie privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025.

UPDATE Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular pentru anul școlar 2024—2025 a fost publicată joi, 4 ianuarie 2024, în Monitorul Oficial.

”Unitățile de învățământ care, în sesiunile cumulate din anul 2023 ale examenului de bacalaureat, au înregistrat procent de promovabilitate de 0% sau în care acest examen a fost promovat de un singur absolvent nu vor propune cifră de școlarizare la clasa a IX-a cu frecvență zi”, stabilește metodologia.

Știrea inițială

Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul de metodologie privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular pentru anul școlar 2024-2025.

Conform proiectului, planul de școlarizare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat se va realiza pe baza unor criterii obligatorii, unul dintre ele fiind reprezentat de constituirea formațiunilor de studiu, în limitele prevăzute de noua lege a educației. Astfel, pentru:

 • educația timpurie, nivel antepreșcolar: grupa mică cuprinde, în medie, 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9; grupa mijlocie cuprinde, în medie, 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 15; grupa mare cuprinde, în medie, 14 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 20;
 • educația timpurie, nivel preșcolar: grupa cuprinde, în medie, 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20;
 • învățământul primar: clasa cuprinde, în medie, 16 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22;
 • învățământul gimnazial: clasa cuprinde, în medie, 18 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26;

Formațiunile de studiu la clasa a IX-a/a XI-a/anul I în învățământul de masă se constituie, potrivit proiectului de metodologie, astfel:

 • învățământ liceal cu frecvență zi, învățământ profesional, din 24 de elevi;
 • învățământ liceal cu frecvență seral și frecvență redusă, clasa a IX-a, din 26 de elevi;
 • învățământ liceal cu frecvență seral, filiera tehnologică, clasa a XI-a, din 26 de elevi;
 • învățământ tertiar nonuniversitar (postliceal și de maiștri), din 28 de elevi;

În plus, proiectul de metodologie prevede că se vor avea în vedere:

 • asigurarea cuprinderii întregii generații a copiilor în vârstă de 4 ani în grupa mijlocie;
 • asigurarea cuprinderii întregii generații a copiilor în vârstă de 5 ani în grupa mare;
 • asigurarea cuprinderii întregii generații a copiilor în vârstă de 6 ani în clasa pregătitoare;
 • asigurarea cuprinderii întregii generații de absolvenți ai clasei a VIII-a în învățământul liceal și în învățământul profesional, inclusiv dual, în vederea finalizării învățământului obligatoriu.

”Propunerile privind cifra de școlarizare pentru clasa a IX-a, cu frecvență zi, învățământ liceal, corespunzătoare filierei/profilului/specializării/calificării profesionale se vor face de către unitățile de învățământ pentru care acestea au obținut autorizarea de funcționare provizorie/acreditarea prin ordin de ministru.

Unitățile de învățământ care, în sesiunile cumulate din anul 2023 ale examenului de bacalaureat, au înregistrat procent de promovabilitate de 0% sau în care acest examen a fost promovat de un singur absolvent nu vor propune cifră de școlarizare la clasa a IX-a cu frecvență zi, prevede proiectul.

Proiectul planului de școlarizare este elaborat de directorul unității de învățământ, dezbătut în consiliul profesoral, aprobat de către consiliul de administrație al unității de învățământ și înaintat inspectoratului școlar. Proiectul mai stabilește:

 • Consiliul de administrație al inspectoratului școlar analizează pentru fiecare unitate de învățământ propunerile transmise, operează sau nu modificări și întocmește proiectul planului de școlarizare la nivel județean, pe care îl înaintează spre aprobare la Ministerul Educatiei.
 • Ministerul Educatiei analizează proiectul planului de școlarizare înaintat de fiecare inspectorat școlar, pe niveluri și forme de învățământ, operează sau nu modificări și întocmește proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat.
 • Inspectoratul școlar transmite la Ministerul Educației proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025 separat, atât pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cât și pentru unitățile de învățământ particular, în format electronic scanat, până la data de 29 ianuarie 2024.

Citește și: Proiect de metodologie privind depăşirea efectivelor la clasă, lansat în consultare publică de Ministerul Educației

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.