Proiect de metodologie privind depăşirea efectivelor la clasă, lansat în consultare publică de Ministerul Educației

0

Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică un proiect de metodologie privind depăşirea efectivelor formaţiunilor de antepreşcolari, preşcolari sau de elevi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Potrivit documentului, depășirea cu mai mult de 2 copii a efectivului maxim dintr-o grupă/clasă se face doar cu aprobarea Ministerului Educației. 

”Prezenta metodologie reglementează la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat organizarea și funcționarea formațiunilor de studiu cu mai mult de 2 beneficiari peste efectivul maxim prevăzut la art. 23 alin. (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023”, se arată în proiect.

Ce prevede Legea învățământului preuniversitar (art. 23. alin.1):

În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe sau clase, după cum urmează:
a) educația timpurie, nivel antepreșcolar:
(i) grupa mică cuprinde, în medie, 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9;
(ii) grupa mijlocie cuprinde, în medie, 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 15;
(iii) grupa mare cuprinde, în medie, 14 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 20;
b) educația timpurie, nivel preșcolar: grupa cuprinde, în medie, 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20;
c) învățământul primar: clasa cuprinde, în medie, 16 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22;
d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde, în medie, 18 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26;
e) învățământul sportiv și de artă: clasa cuprinde, în medie, 16 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 24, și poate fi constituită din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde, în medie, 7 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 10;
f) învățământul liceal, inclusiv dual: clasa cuprinde, în medie, 22 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 26;
g) instruirea practică și pregătirea de specialitate se desfășoară pe grupe de minimum 8 elevi și maximum 15 elevi;
h) clasele din învățământul liceal tehnologic pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite;
i) învățământul postliceal: clasa cuprinde, în medie, 22 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 28;
j) învățământul special:
(i) pentru antepreșcolari cu sprijin de nivel I—II: grupa de sprijin special cuprinde, în medie, 6 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 7;
(ii) pentru beneficiarii primari cu sprijin special de nivel I—II: grupa/clasa de sprijin special cuprinde în medie 7 elevi, dar nu mai puțin de 6 și nu mai mult de 8;
(iii) pentru antepreșcolari cu deficiențe grave de dezvoltare și preșcolari cu sprijin special de nivel III—IV: grupa/clasa cuprinde, în medie, 4 copii, dar nu mai puțin de 3 și nu mai mult de 5;
(iv) învățământul special pentru beneficiarii primari cu sprijin special de nivel III—IV: grupa/clasa cuprinde, în medie, 5 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 6;
k) prin excepție de la lit. j), în învățământul tehnologic special pentru elevi cu deficiențe ușoare și/sau moderate: clasa cuprinde în medie 10 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 12.

Ce se propune în proiectul de metodologie:

 • Unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot solicita inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, ”în situații excepționale, în baza unei justificări a consiliului de administrație, suplimentarea sau, după caz, diminuarea cu 2 beneficiari sub efectivul minim sau peste efectivul maxim prevăzut de art. 23, alin. (1) din Legea nr. 198/2023”.
 • Consiliul de administrație al ISJ/ISMB aprobă sau respinge solicitările unităților de învățământ preuniversitar de stat, în urma analizei documentației transmise de către acestea, precum și a motivării solicitărilor.
 • Ministerul Educației poate aproba funcționarea formațiunilor de studiu cu efective mai mari față de cele aprobate de către ISJ/ISMB, astfel:

  a) pentru educația timpurie, nivel antepreșcolar:
  (i) grupa mică, mai mult de 11;
  (ii) grupa mijlocie, mai mult de 17;
  (iii) grupa mare, mai mult de 22;
  b) pentru educația timpurie, nivel preșcolar, mai mult de 22;
  c) pentru învățământul primar, mai mult de 24;
  d) pentru învățământul gimnazial, mai mult de 28;
  e) pentru învățământul sportiv și de artă, mai mult de 26;
  f) pentru învățământul liceal, inclusiv dual, mai mult de 28;
  g) pentru învățământul postliceal, mai mult de 30;
  h) pentru învățământul special:
  (i) antepreșcolari cu sprijin de nivel I-II, mai mult de 9;
  (ii) beneficiarii primari cu sprijin special de nivel I-II, mai mult de 10 elevi;
  (iii) antepreșcolari cu deficiențe grave de dezvoltare și preșcolari cu sprijin special de nivel III-IV, mai mult de 7;
  (iv) beneficiarii primari cu sprijin special de nivel III-IV, mai mult de 8;
  i) învățământul tehnologic special pentru elevi cu deficiențe ușoare și/sau moderate, mai mult de 14.

  Metodologia ar urma să se aplice începând cu anul școlar 2024 – 2025, gradual, pentru grupele/clasele de început de nivel de învățământ, mai prevede documentul.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.