Angajări în școli. Cum se vor desfășura concursurile pentru ocuparea posturilor didactice care se vacantează pe parcursul anului școlar – ordin MEC

0
Foto: digi24.ro

Pe durata stării de alertă, concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat constau în probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs, prevede un ordin al ministrului Educației, publicat, luni, în Monitorul Oficial.

Ordinul nr. 5574/2020 stabilște condițiile de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Regulile de concurs au fost aprobate de MEC după ce Guvernul a decis, pe 10 septembrie, ca numărul de posturi în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în anul școlar 2020-2021, să fie suplimentat cu 500.

Ce prevede ordinul de ministru:

  • Proba scrisă se susține pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, constituită la nivelul unității de învățământ/consorțiului școlar/grupului de unități de învățământ care s-au asociat temporar, în concordanță cu programele specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, și se evaluează prin note de la 10 la 1.
  • Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv sau în unități de învățământ având clase/grupe cu predare în limbile minorităților sau în altă limbă decât aceea în care candidații și-au efectuat studiile, candidații susțin și o probă orală de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea, evaluată prin calificative „Admis/Respins”. Fac excepție candidații care susțin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post de educatoare/învățător/profesor pentru învățământ preșcolar/profesor pentru învățământ primar.
  • La proba orală de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea, nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probei orale rămânând definitiv.
  • Pentru angajare pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă, mai stabilește ordinul.
  • Unitățile de învățământ stabilesc proceduri specifice avizate de inspectoratul școlar, astfel încât la încetarea stării de alertă, probele practice/orale și inspecțiile din cadrul concursului, precum și interviul din cadrul testării personalului fără studii corespunzătoare postului să poată fi susținute și în sistem online.
  • La înscrierea la concurs/testare, candidații prezintă obligatoriu și cazierul judiciar. Nu pot participa la concurs/testare persoanele condamnate penal definitiv pentru infracțiuni contra persoanei săvârșite cu intenție în împrejurări legate de exercitarea profesiei, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.
  • Înscrierea candidaților la concurs/testare și înregistrarea contestațiilor la proba scrisă se pot realiza și electronic, conform procedurilor stabilite la nivelul unităților de învățământ avizate de inspectoratul școlar, pe care le comunică persoanelor interesate inclusiv prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar. Prin procedurile stabilite sunt adaptate modalitățile de înscriere și de preluare și înregistrare a contestațiilor, în situația în care aceste activități se organizează și se desfășoară în sistem online.
  • Candidații depun obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă în baza rezultatelor obținute la concurs/testare, certificatul de integritate comportamentală prevăzut de Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, în situația în care nu au prezentat acest document la înscrierea la concurs/testare.

Sursa foto: Monitorul Oficial

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here