Admitere liceu 2020. Când au loc înscrierile și cum se completează fișele de opțiuni. Ghidul admiterii computerizate

0

ADMITERE LICEU 2020. Înscrierile la liceu pentru anul școlar 2020-2021 încep pe 2 iulie și se vor încheia pe 8 iulie, perioada de completare a opțiunilor în fișele de înscriere fiind prelungită cu două zile față de termenul inițial (6 iulie), printr-un ordin emis de ministrul Educației la jumătatea lunii iunie. Pe 1 iulie va fi publicată ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a, pentru fiecare județ în parte și pentru București, urmând ca aceasta să fie reanunțată pe 4 iulie, la finalul etapei speciale a Evaluării Naţionale. Repartizarea computerizată va avea loc pe 10 iulie.

 • Potrivit calendarului de admitere la liceu 2020, adoptat prin Ordinul 4532 din 15 iunie 2020, în perioada 2 – 8 iulie este programată completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.
 • Completarea opțiunilor se poate realiza la sediul unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul sau prin formular transmis electronic. (Vezi Procedura privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere)
 • Elevii care doresc să participe la admitere într-un alt județ vor completa fișele de înscriere la unitatea de învățământ absolvită, electronic și doar în situații excepționale la centrul special de înscriere. (Vezi Procedura privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ)
 • Candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini (liceele vocaționale) completează fişele de opţiuni la unitatea de învățământ de proveniență în vederea participării la repartizarea computerizată, după data de 5 iulie (data afișării admișilor la profilul vocațional). Nu se eliberează fişă de înscriere pentru candidații care au fost admişi la aceste clase, cu excepţia celor care au declarat, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată. 
 • Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor. Candidaţii completează pe fişa de înscriere codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite, de la cea mai dorită opţiune spre cea mai puţin dorită.
 • Repartizarea computerizată are loc pe 10 iulie și se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile candidaţilor, înscrise în fişa de opţiuni.
 • Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu, se calculează ca medie ponderată între media generală la EN VIII (80%) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).
 • Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi se va face computerizat într-o sesiune separată (6 iulie). Elevii cu CES vor avea locuri distincte. 

Ghidul admiterii computerizate

Cum se completează fişa de admitere (sursa: admitere.edu.ro)

 • Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor.

 • Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni. Nu vei fi dezavantajat. Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat. Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă. Este preferabil să intri la un liceu care nu îţi place decât să nu intri deloc! Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite! Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev.
 • Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere NU îţi poate dăuna în niciun fel – oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri. În schimb, un număr prea mic de opţiuni îţi poate diminua serios şansele de a fi admis! Există riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru niciuna din opţiunile exprimate. Nu există nici un “număr magic” de opţiuni care trebuie completate pe fişă: important este ca acest număr să fie suficient de mare ca să permită repartizarea şi să fie ordonate – de la cea mai dezirabilă la cea mai puţin dezirabilă.
 • Statistic, mediile de admitere sunt de la un an la altul puţin mai mari, un motiv în plus pentru a completa cât mai multe opţiuni pe fişă!

Vezi aici Broșura de admitere la liceu 2020 pentru fiecare județ și Capitală, cu numărul de locuri și media ultimului admis de anul trecut

 • Validarea fişelor este o operaţiune simplă, dar obligatorie pentru toţi candidaţii – eventualele greşeli apărute în transcrierea mediilor din cataloagele şcolare pe fişa de opţiuni, în completarea numelui candidatului sau scrierea neciteaţă a codurilor liceelor pot cauza neplăceri. Computerul “nu ştie” că un elev a completat codul 115, dar de fapt îl interesează specializarea cu numărul 151 sau că media de absolvire nu este 5,75, ci 7,55!
 • Pentru a evita neplăcerile cauzate de transcrierea greşită a datelor de pe fişă, procedura necesită tipărirea fişelor aşa cum au fost introduse ele în baza de date. Fişa astfel tipărită, numită “fişă martor”, se transmite la şcoala de provenienţă. În cele câteva zile rămase între introducerea fişei în computer şi data limită, diriginţii sunt cei care convoacă la şcoală toţi elevii însoţiţi de părinţi, care verifică opţiune cu opţiune corespondenţa fişei de martor cu fişa originală, semnând pentru conformitate. Neconcordanţele între fişa completată şi fişa martor trebuie semnalate imediat conducerii şcolii, care revine la centrul de colectare a datelor pentru a se face corecţia.
 • Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt centralizate în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date naţională de la Ministerul Educaţiei Naţionale.
 • După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată.
 • Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie. Pentru fiecare elev, se caută prima opţiune de pe listă unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune. Dacă la un moment dat se găseşte un elev la care opţiunile exprimate în fişă nu îi permit să intre la niciun liceu (pentru că locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el), elevul respectiv rămâne nerepartizat.

Exemple pentru a înţelege mai uşor algoritmul de repartizare:

1. ”Presupunem că elevul are media 10. El este cel mai bun din judeţ, este repartizat primul, deci la prima sa opţiune. El este primul care ocupă primul loc din judeţ.

2. Presupunem că elevul are media 9 şi la prima sa opţiune s-au ocupat 14 locuri de către 14 elevi cu medii mai mari decât media lui. El va fi al 15-lea repartizat la
prima sa opţiune.

3. Presupunem că elevul are media 8 şi la prima sa opţiune s-au ocupat toate locurile de către elevi cu medii mai mari decât a lui. Dacă la a doua sa opţiune mai există locuri libere, el va repartizat la a doua sa opţiune. Altfel, se verifică a treia opţiune de pe fişa sa, şi următoarele, în ordine, până la găsirea primei sale opţiuni la care mai sunt locuri libere. De notat că nu se poate întâmpla ca „locul tău” să fie ocupat de către cineva cu medie mai mică decât a ta, pentru că tu eşti repartizat înaintea lui!

4. Presupunând că elevul A are media de admitere 8.93 şi opţiunea X pe locul 2 în fişa de opţiuni, iar elevul B are media de admitere 8.91 şi opţiunea X pe locul 1 în fişa de opţiuni, candidatul A are prioritate la repartizarea pentru opţiunea X (în cazul în care candidatul A nu a fost repartizat la opţiunea de pe primul loc), având media mai mare decât B.”

Calendarul admiterii la liceu 2020 

 • 1 iulie 2020: Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a. După finalizarea etapei speciale a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în data de 4 iulie 2020, se reanunţă ierarhia la nivel judeţean/al municipiului  Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a.
 • 5 iulie 2020: Transmiterea de la liceele vocaţionale a informaţiilor cu privire la candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. Candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini li se poate elibera de către unitatea de învăţământ gimnazial fişa de înscriere, pentru completarea opţiunilor în vederea repartizării computerizate. Nu se eliberează fişă de înscriere pentru completarea opţiunilor candidaţilor care au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini, cu excepţia candidaţilor admişi care au declarat, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată.

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

 • 30 iunie – 5 iulie 2020: Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic.
 • 6 iulie 2020: Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi. Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi se face computerizat, într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere.

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special

 • 5 – 6 iulie 2020: Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi comunicate unităţilor de învăţământ până la data de 16 iunie 2020. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaţilor, în funcţie de opţiunile exprimate de aceştia.

Admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă

 • 30 iunie – 5 iulie 2020: Depunerea, la comisia de admitere judeţeană/Comisia de admitere a municipiului Bucureşti a cererilor de înscriere a candidaţilor pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES.
 • 6 iulie 2020: Repartizarea, de către comisia de admitere judeţeană/ Comisia de admitere a municipiului Bucureşti, a candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES. Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES se realizează conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/Comisia de admitere a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi comunicată unităţilor de învăţământ.

Etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat 

 • 2 – 8 iulie 2020: Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic. Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită! Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere.
 • 3 – 8 iulie 2020: Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată.
 • 10 iulie 2020: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 – 2021.
 • 10 iulie 2020: Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.
 • 13 – 20 iulie 2020: Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.
 • 21 iulie 2020: Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere.
 • 22 – 24 iulie 2020: Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat

 • 24 iulie 2020: Afişarea centrului de admitere, a situaţiei locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaţilor romi, precum şi a celor destinate candidaţilor cu CES, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă. În a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor |anului şcolar 2020 – 2021, candidaţii romi şi candidaţii cu CES îşi păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei categorii, care au rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale.
 • 27 iulie 2020: Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
 • 28 – 29 iulie 2020: Desfăşurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
 • 24 – 30 iulie 2020: Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, precum şi a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională.
 • 30 iulie – 3 august 2020: Repartizarea, de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, precum şi a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională.

Admitere liceu 2020. Calculul mediei de admitere

 • Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80% şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
 • Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN*, unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a
 • Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut Evaluarea
  Națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la Evaluarea Naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă (opțiune valabilă numai pentru clasele cu predare în limba română).

Citește și: 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.