Admitere liceu 2024. Procedura pentru completarea fișei de înscriere, trimisă inspectoratelor. Fișa poate fi completată la școală sau transmisă electronic

0

ADMITERE LICEU 2024. Procedura pentru completarea fișei de înscriere la liceu 2024 a fost trimisă de Ministerul Educației către inspectoratele școlare. Potrivit documentului, fișa de înscriere poate fi completată la școală sau transmisă electronic. Elevii de clasa a VIII-a vor completa opțiunile în fișele de înscriere la liceu, în prezența părintelui și a dirigintelui, în perioada 11-12 iulie și 15-22 iulie.

Conform procedurii, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora se poate realiza la sediul unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul sau prin formularul – Fișa de înscriere, transmis electronic.

  • Completarea opțiunilor la sediul unității de învățământ se face pe baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail. Programarea se realizează la numărul de telefon sau pe adresa de e-mail comunicate de unitatea de învățământ gimnazial și dedicate admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025. Completarea opțiunilor se face de către candidat în prezența părintelui și a dirigentului clasei. Aceștia, împreună cu candidatul, vor semna Fișa de înscriere.
  • La solicitarea candidatului sau părintelui, unitatea de învățământ poate transmite electronic Fișa de înscriere a candidatului, în vederea completării opțiunilor de către candidat, în prezența părintelui. În acest caz, Fișa de înscriere, completată de către unitatea de învățământ, se transmite scanat pe adresa de e-mail comunicată de către candidat sau părinte. Completarea opțiunilor se face de către candidat în prezența părintelui, care vor semna Fișa de înscriere și o vor retransmite unității de învățământ, scanată sau fotocopiată. Unitatea de învățământ va confirma, prin e-mail, primirea documentului. În procesul de completare a opțiunilor, candidatul/părintele poate beneficia de asistență din partea dirigentului clasei, prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line). În situația în care informațiile din documentul transmis electronic sunt incomplete, nu sunt lizibile sau dacă se constată inadvertențe între informațiile din document și cele din aplicația informatică, unitatea de învățământ poate solicita candidatului/părintelui prezentarea la sediul unității.

În procedură se mai arată că introducerea în aplicația informatică pentru admiterea computerizată în învățământul liceal a opțiunilor din fișele de înscriere ale candidaților se realizează la unitatea de învățământ de proveniență a candidaților.

  • În cazul candidaților care se prezintă la sediul unității de învățământ pentru completarea opțiunilor, introducerea opțiunilor în aplicația informatică pentru admiterea computerizată în învățământul liceal se realizează imediat după completarea Fișei de înscriere. După introducerea opțiunilor în aplicația informatică, fișele din calculator vor fi listate, semnate de președintele comisiei de înscriere și vor fi verificate în ceea ce privește corectitudinea datelor, de către candidați și părinții acestora, în prezența dirigintelui. Fișa se semnează de către candidați și părinții acestora și de către diriginte.
  • În cazul existenței unei erori, aceasta este semnalată comisiei de înscriere de către părinte, în prezența dirigintelui și este corectată în aplicația informatică. Fișa corectată se listează, se semnează de candidat, de părinte și de profesorul diriginte, pentru a confirma faptul că aceasta este corectă și acceptată și rămâne în posesia părintelui.
  • În cazul candidaților care au soliciat transmiterea electronică a Fișei de înscriere, introducerea datelor în aplicația informatică se face de către comisia de înscriere din unitatea de învățământ din care provine candidatul/ centrul zonal de înscriere. Fișa listată din calculator este semnată de către președintele comisiei și de către diriginte, iar copia scanată a acesteia este transmisă, prin mijloace electronice de comunicare, candidatului și părintelui pentru a fi semnată.
  • În cazul existenței unei erori, aceasta este semnalată de către părinte comisiei de înscriere, care o corectează în aplicația informatică. Fișa corectată se listează, se semnează de diriginte și se retransmite, prin mijloace electronice de comunicare, candidatului/ părintelui care are obligația de a confirma, electronic, primirea documentului. Candidatul și părintele semnează fișa primită pentru a confirma că datele sunt corecte și retransmite o copie scanată sau fotocopiată a fișei de înscriere semnată, prin mijloace electronice, unității de învățământ. Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ au obligația de a confirma, electronic, primirea documentelor semnate de către candidat/ părinte. Părinții pot opta și pentru realizarea verificării corectitudinii datelor introduse în aplicația informatică la sediul unității de învățământ.

Procedura mai stabilește că, în situația transmiterii prin mijloace electronice a Fișei de înscriere, candidatul și părintele acestuia vor transmite unității de învățământ și o declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în Fișa de înscriere. În situația utilizării mijloacelor electronice pentru transmiterea Fișei de înscriere și a declarației-tip pe proprie răspundere se poate utiliza și semnătura electronică, mai prevede documentul.

Conform calendarului admiterii la liceu 2024, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginți, este programată între 11 și 12 iulie și 15 și 22 iulie. Repartizarea computerizată în licee (prima etapă de admitere, la care participă numai elevii care au susținut Evaluarea Națională) va avea loc pe 24 iulie.

Elevii claselor a VIII-a vor susține Evaluarea Națională 2024 în perioada 25-28 iunie. Rezultatele inițiale vor fi publicate pe 3 iulie, iar cele finale (după contestații) pe 9 iulie.

Calendarul admiterii la liceu 2024

Calendarul complet al admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024—2025:

Citește și:

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.