Lista olimpiadelor și concursurilor școlare pentru care se acordă burse de merit și burse de performanță în anul școlar 2022-2023

0

Ministerul Educației a publicat lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și a competițiilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă burse de merit și burse performanță în anul școlar 2022 – 2023.

Lista se regăsește într-o adresă transmisă inspectoratelor școlare județene și postată pe site-ul ministerului, în care se arată că olimpiadele și concursurile pentru care elevii pot primi burse de performanță și burse de merit în anul școlar 2022-2023 sunt cele aprobate pentru anul școlar trecut.

Lista olimpiadelor și concursurilor pentru care se acordă burse de performanță:

a) Calendarul competițiilor naționale pe discipline școlare la care participă elevi români, în anul școlar 2021 – 2022, punctul A., aprobat cu nr. 25.810/21.02.2022.

b) Lista activităților de pregătire și selecționare a loturilor naționale pentru participarea la competițiile internaționale, în anul școlar 2021-2022, anexa 3 la OME nr. 5.992/2021, cu modificările ulterioare;

c) Calendarul activităților educative naționale 2022, punctele A. și B., aprobat cu nr. 25.811/21.02.2022.

d) Olimpiada națională a sportului școlar în anul școlar 2021 – 2022, aprobată cu nr. 25.814/21.02.2022;

e) „Campionatele naționale școlare” 2022 – Calendarul competițiilor sportive organizate pentru elevii-sportivi legitimați la unitățile de învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar – etapele naționale, aprobat cu nr. 25.813/21.02.2022.

Lista olimpiadelor și concursurilor pentru care se acordă burse de merit:

a) Calendarul competițiilor naționale pe discipline școlare la care participă elevi români, în anul școlar 2021 – 2022, punctul A., aprobat cu nr. 25.810/21.02.2022.

b) Calendarul activităților educative naționale 2022, punctele A. și B., aprobat cu nr. 25.811/21.02.2022.

c) Olimpiada națională a sportului școlar în anul școlar 2021 – 2022, aprobată cu nr. 25.814/21.02.202

d) „Campionatele naționale școlare” 2022 – Calendarul competițiilor sportive organizate pentru elevii-sportivi legitimați la unitățile de învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar – etapele naționale, aprobat cu nr. 25813/21.02.2022.

Noile criterii de acordare a burselor au fost aprobate prin ordin al ministrului Educației în data de 7 septembrie. Potrivit documentului:

Bursele de performanță se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat și particular înscriși la cursurile cu frecvență, în funcție de rezultatele la concursurile/ competițiile naționale organizate de Ministerul Educației sau la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României.

Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul dintre cazurile următoare:

  • a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;
  • b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;
  • c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate de Ministerul Educației;
  • d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României.

Bursele de merit se acordă elevilor din clasele a VI-a – a XII-a de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură.

Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul dintre cazurile următoare:

  • a) au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate/an în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a IX-a;
  • b) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a;
  • c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene/zonale în cazul învățământului vocațional de artă ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;
  • d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

Cuantumul minim al burselor în anul școlar 2022-2023, stabilit prin Hotărâre de Guvern, este: 500 lei, pentru bursa de performanță; 200 lei, pentru bursa de merit; 150 lei, pentru bursa de studiu; 200 lei, pentru bursa de ajutor social.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here