Bacalaureat 2021. Cum se vor echivala probele de competențe lingvistice și digitale. Metodologia, aprobată prin ordin de ministru

0

BACALAUREAT 2021. Ordinul ministrului Educației prin care este aprobată metodologia pentru echivalarea și recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale la examenul de Bacalaureat 2021 a fost publicat, joi seară, în Monitorul Oficial.

Elevii de clasa a XII-a nu vor susține anul acesta probele de competențe lingvistice și digitale la examenul de Bacalaureat. Guvernul a aprobat, săptămâna trecută, o ordonanță de urgență care stabilește că aceste probe vor fi echivalate sau recunoscute. Ministrul Educației a aprobat metodologia în acest sens, ordinul fiind publicat în Monitorul Oficial. Ce prevede metodologia:

Probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română și în limba maternă

 • Nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de bacalaureat 2021 se stabilește în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă.
 • Prin recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă, în clasele a IX-a—a XII-a, candidaților la examenul național de bacalaureat 2021 li se acordă următoarele niveluri de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă:
  • nivelul „utilizator mediu” pentru media cuprinsă între 5 și 6,99;
  • nivelul „utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
  • nivelul „utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.
 • Candidații la examenul național de bacalaureat 2021, absolvenți de studii liceale în străinătate, care nu au studiat disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă susțin proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română/în limba maternă (proba A/proba B).

Probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

 • Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din cadrul probei C la examenul național de bacalaureat 2021 se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei.
 • Media aritmetică a mediilor anuale obținute de candidat se calculează pe baza mediilor anuale la limba modernă de circulație internațională din anii școlari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învățământului liceal.
 • Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2021 care au studiat disciplina limba modernă pe parcursul unui singur an de liceu, media anuală obținută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului unic de competență.
 • Nivelul unic de competență se identifică în acord cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul european comun de referință pentru limbi. Nivelul unic de competență se acordă conform următoarei grile:
  • calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 și 5,99;
  • calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 și 6,99;
  • calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
  • calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8,5 și 10.
 • Candidații la examenul național de bacalaureat 2021 care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal — proba C din cadrul examenului de bacalaureat.

Probele de evaluare a competențelor digitale

 • Nivelul de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2021 se stabilește calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a.
 • Nivelul de competență digitală se acordă conform următoarei grile:
  • nivelul „utilizator începător” pentru media cuprinsă între 5 și 5,99;
  • nivelul „utilizator de nivel mediu” pentru media cuprinsă între 6 și 6,99;
  • nivelul „utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
  • nivelul „utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.
 • În certificatul de atestare a competențelor digitale sunt înscrise nivelul de competență digitală, iar la rubrica „punctaj” este specificată media aritmetică pe baza căreia a fost acordat nivelul de competență.
 • Pentru stabilirea nivelului de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2021 se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a și a X-a, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul învățământului liceal sau profesional.
 • În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat 2021 care nu au studiat disciplina Tehnologiei informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a și/sau a X-a, pentru stabilirea nivelului de competență digitală se calculează media aritmetică a mediilor anuale obținute la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor sau echivalentă acesteia pe parcursul învățământului liceal sau profesional.
 • În cazul candidaților la examenul național de bacalaureat 2021 care au studiat disciplina Tehnologiei informației și a comunicațiilor sau o disciplină echivalentă pe parcursul unui singur an, indiferent dacă această disciplină a fost studiată în cadrul învățământului liceal sau profesional, media anuală obținută la această disciplină este media care stă la baza stabilirii nivelului de competență digitală.
 • Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2021 care nu au studiat disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor sau echivalentă acesteia în cadrul învățământului liceal sau profesional, dar au susținut un/o examen/probă de echivalare a studiilor la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor sau echivalentă acesteia, stabilirea nivelului de competență digitală se face exclusiv pe baza notei obținute de candidat la examenul/proba de echivalare.
 • Candidații la examenul național de bacalaureat 2021 care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor digitale — proba D din cadrul examenului de bacalaureat.

 • Candidații la examenul național de bacalaureat 2021 care beneficiază de prevederile privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională depun o adeverință eliberată de instituția/organizația care administrează examenul de certificare a competențelor, precum și fișa rezultatelor obținute, în situațiile excepționale în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituția/organizația respectivă.
 • Candidații care  se află în imposibilitatea de a-și echivala nivelurile de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale susțin probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale în zilele/perioadele alocate acestor probe în Calendarul examenului național de bacalaureat — 2021.
 • Pentru candidații la examenul național de bacalaureat 2021 care au urmat studiile liceale în străinătate, echivalarea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se realizează după echivalarea studiilor în baza dovezilor parcursului școlar.
 • În situația în care candidații la examenul național de bacalaureat 2021 care au urmat studiile liceale în străinătate și care au obținut echivalarea acestora, dar nu pot prezenta dovezi ale parcursului școlar, aceștia susțin probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal și proba de evaluare a competențelor digitale.
 • Calcularea mediilor și echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale la examenul național de bacalaureat 2021 se realizează de către comisiile de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale împreună cu secretariatul unităților de învățământ, în perioada 14—25 iunie 2021, pentru sesiunea iunie—iulie, respectiv în perioada 23—31 august 2021, pentru sesiunea august—septembrie.

Calendarul examenului de Bacalaureat național – Sesiunea iunie-iulie 2021

 • 31 mai – 4 iunie 2021: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 4 iunie 2021: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 14-16 iunie 2021: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A – echivalare/recunoaștere
 • 16-17 iunie 2021: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B  echivalare/recunoaștere
 • 18-23 iunie 2021: Evaluarea competențelor digitale – proba D –  echivalare/recunoaștere
 • 23-25 iunie 2021: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C  echivalare/recunoaștere
 • 28 iunie 2021: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 29 iunie 2021: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 30 iunie 2021: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 1 iulie 2021: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
 • 5 iulie 2021: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00
 • 6 – 9 iulie 2021: Rezolvarea contestațiilor
 • 9 iulie 2021: Afișarea rezultatelor finale

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here