Noul calendar al înscrierii copiilor în clasa pregătitoare 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial. Condițiile și etapele de înscriere

0
Foto: scoala17pb.ro

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021 a fost publicat, joi seară, în Monitorul Oficial. Potrivit noului calendar, părinții vor completa cererile-tip de înscriere până la data de 7 iulie. Cererile se pot completa online, transmite prin e-mail, prin poştă sau se pot depune la secretariatul școlii. Prima etapă de înscriere în învățământul primar (cuprinderea copiilor în clase) se va desfășura în perioada 8 – 20 iulie, iar a doua etapă este programată pentru perioada 21 – 31 iulie. La data de 31 iulie, școlile vor afișa listele finale cu elevii înscrişi.

Potrivit Ordinului de ministru prin care se modifică calendarul și metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal dorește înscrierea copilului.

 • ordinul prevede că părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani, în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.
  • În cazul în care copiii au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților/tutorilor legali/reprezentanților legali, în baza recomandării eliberate de unitățile de învățământ cu nivel preșcolar.
  • Solicitarea de eliberare a recomandării poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.
  • Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani, în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv, se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate.
 • ordinul mai stabilește că, în situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele/ tutorele legal instituit/reprezentantul legal va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere (prevăzută în anexa 3 a ordinului) cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere.
 • validarea cererilor de înscriere este obligatorie şi se face la sediul unităţii de învăţământ sau prin intermediul mijloacelor electronice şi constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte/tutorele legal instituit/reprezentantul legal. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
 • în situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ.

Ordinul de ministru poate fi consultat AICI

Citește și: Ce se schimbă la înscrierea în clasa pregătitoare 2020. Ministerul Educației explică modificările prevăzute în noul ordin

Calendarul înscrierilor în clasa pregătitoare 2020-2021

25 mai 2020: Postarea pe site-urile CJRAE/CMBRAE a modelului de cerere pentru evaluarea psihosomatică a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv, care nu au fost evaluați  până la data instituirii stării de urgență și care: nu au frecventat grădinița; s-au întors din străinătate.

26 mai – 30 iunie 2020:  Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.

3 iulie 2020: Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar sau CJRAE/CMBRAE, către comisiile județene/Comisia Municipiului București.

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

4 martie – 7 iulie 2020:

  • Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutorii legali instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.
  • Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare, în copie simplă.
  • Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

8 iulie 2020: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

9 iulie – 15 iulie 2020:

  • Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.
  • Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază.

16 iulie 2020: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

20 iulie 2020: Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a copiilor înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

21 iulie 2020: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

22 – 28 iulie 2020:

  • Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
  • Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

29 iulie -30 iulie 2020:

  • Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
  • Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.

31 iulie 2020: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

1 – 4 septembrie 2020:

  • Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.
  • Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.


Citește și: 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here