Bacalaureat 2020. Probele de competențe de la BAC nu vor mai fi susținute. Precizările MEC, în urma deciziei Guvernului

0

Guvernul a decis, joi, ca probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din cadrul examenului de Bacalaureat 2020 să nu mai fie susținute. Ministerul Educației precizează, într-un comunicat de presă, că probele ”se echivalează sau se recunosc”, conform unei metodologii elaborate prin ordin al ministrului Educaţiei.

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat pentru Profit.ro că probele de competențe de la Bacalaureat vor fi anulate în acest an și echivalate cu mediile din liceu sau cu certificate obținute în urma unor examene specifice.

Măsura privind anularea probelor de competențe de la BAC este inclusă în ordonanța de urgență prin care s-a decis și transportul gratuit pentru elevi, dar și alte măsuri în domeniul Educației.

Ministerul Educației a precizat ulterior, într-un comunicat de presă, că ”probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se echivalează/recunosc, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență”.

Foto: Monitorul Oficial

Ordonanța de urgență a fost publicată în Monitorul Oficial.

Comunicatul integral al Ministerului Educației și Cercetării:

”Astăzi, în cadrul ședinței de Guvern, a fost adoptată Ordonanța de urgență privind reglementarea unor măsuri în domeniul educației, aplicabile începând cu intrarea în vigoare a prezentului act normativ.

Transport gratuit pentru elevii din România

Toți elevii din România vor beneficia de transport public gratuit. Conform ordonanței, operatorii de transport au obligația de a asigura transportul gratuit al elevilor și al altor categorii de persoane care beneficiază de facilități specifice de transport, sub sancțiunea:

    • încetării contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de persoane, prin curse regulate, la nivel județean;
    • retragerea licenței de traseu în cazul transportului interjudețean.

Bacalaureat 2020 – Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se echivalează/recunosc conform metodologiei elaborate de MEC

Pentru anul școlar 2019-2020, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal și probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

Statul va asigura sprijin financiar și pentru unitățile de învățământ particular autorizate provizoriu

Statul asigură finanţarea de bază și pentru preşcolarii şi elevii din învăţământul de stat, pentru preşcolarii din învăţământul particular şi cel confesional, autorizat provizoriu, precum şi pentru elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi cel confesional, care studiază în unităţi de învăţământ autorizate provizoriu. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional, liceal particular şi cel confesional, autorizat provizoriu, pentru perioada suspendării cursurilor din anul școlar 2019-2020, începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev, per preşcolar, după caz, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării.

Modificări privind organizarea și desfășurarea examenelor pentru definitivare în învățământ și pentru obținerea gradelor didactice

Pentru anul școlar 2019-2020, cadrelor didactice care susțin examenul pentru definitivare în învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat.

Începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, gradul didactic II se obține de către personalul didactic de predare cu o vechime la catedră de cel puțin patru ani de la obținerea definitivării în învățământ, prin promovarea următoarelor probe:

    • Cel puțin două inspecții școlare;
    • O probă scrisă care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente de metodica specialității cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, pentru fiecare specialitate în parte.

Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat, joi, că vineri urmează să fie discutat în ședința Comisiei de Dialog Social calendarul examenului de Bacalaureat. ”Cum am anunțat, începem cu probele scrise. În data de 22 iunie, va fi prima probă la Limba și literatura română”, a arătat ministrul.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here