Calendarul înscrierii copiilor la creșă, grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare în anul școlar 2024 – 2025 – proiect

0
Foto: pixabay.com

Reînscrierea copiilor la creșă și grădiniță va avea loc în perioada 10 – 14 iunie 2024, iar prima etapă de înscrieri se va desfășura între 17 iunie și 5 iulie 2024, prevede calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024 – 2025, lansat în consultare publică de Ministerul Educației.

Ministerul Educației a publicat, în vederea consultării publice, proiectul Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor antepreșcolari și preșcolari în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în serviciile de educație timpurie complementare, precum și calendarul înscrierilor.

Conform ministerului, la creșă vor fi înscriși copiii cu vârsta de până la 3 ani, în limita locurilor disponibile, iar la grădiniță – copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani, în limita locurilor disponibile.

”Numărul de locuri care se acordă prin cifra de școlarizare asigură, cu prioritate, cuprinderea întregii generații a copiilor de 4 ani în grupa mijlocie și a copiilor de 5 ani în grupa mare”, precizează Ministerul Educației.

Ce prevede în acest sens proiectul de metodologie:

  • Părinții/reprezentanții legali ai copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 luni și 3 ani pot solicita înscrierea copiilor lor în unități de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel antepreșcolar depunând, pe locurile libere rămase după operațiunea de reînscrieri, o cerere-tip de înscriere la unitatea de învățământ aleasă.
  • Părinții/reprezentanții legali ai copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 – 6 ani pot solicita înscrierea copiilor lor în unități de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar depunând, pe locurile libere rămase după operațiunea de reînscrieri, o cerere-tip de înscriere la unitatea de învățământ aleasă.
  • Inspectoratele școlare soluționează toate situațiile privind înscrierea copiilor preșcolari de 4 și 5 ani împliniți la începutul anului școlar, în unități de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și în serviciile de educație timpurie complementare, în interesul superior al copilului, cu respectarea planurilor de școlarizare aprobate.
  • Numărul de locuri care se acordă, prin cifra de școlarizare, asigură, cu prioritate, înscrierea/reînscrierea tuturor copiilor de 4 ani în grupa mijlocie și a copiilor de 5 ani în grupa mare din învățământul preșcolar.

Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024 – 2025 – proiect

Etapa de reînscrieri: 10 – 14 iunie 2024

  • Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă. Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru. În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art.6 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri: 14 iunie 2024, ora 14.00.

Etapa I din cadrul procesului de înscrieri: 17 iunie – 5 iulie 2024

– 17 – 18 iunie 2024 (colectare cereri)
– 19 – 21 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima opțiune)
– 25 – 28 iunie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune)
– 1 – 3 iulie 2024 (procesare cereri Faza a III- a – a treia opțiune)

  • Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri: 5 iulie 2024, ora 14.00.

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri: 8 – 25 iulie 2024

– 8 – 10 iulie 2024 (colectare cereri)
– 11 – 15 iulie 2024 (procesare cereri Faza I – prima opțiune)
– 16 – 18 iulie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune)
– 19 – 23 iulie 2024 (procesare cereri Faza a III-a – a treia opțiune)

  • În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri: 25 iulie 2024, ora 14.00.

Etapa de ajustări: 19 – 29 august 2024

  • În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii:

– copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;
– copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
– copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea
prevederilor art.23 alin.(1), lit.b) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023, cumodificările și completările ulterioare.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări: 30 august 2024, ora 14.00.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.