Admiterea la facultate 2019. Peste 7.000 de locuri, la Academia de Studii Economice din București. Calendarul admiterii

0
Foto: facebook.com/ Academia de Studii Economice București

ADMITERE 2019. Peste 7.000 de locuri la buget și cu taxă sunt scoase la concurs la Academia de Studii Economice din București pentru anul universitar 2019-2020, la programele de studii universitare de licență. 

Potrivit informațiilor publicate pe admitere.ase.ro/licenta, numărul de locuri aprobat pentru anul universitar 2019-2020 este de 6.269 la învățământ cu frecvență și 950 la învățământ la distanță și cu frecvență redusă. De asemenea, există 24 de programe în limbile română, engleză, franceză și germană.

Înscrierile la programele de studii universitare de licență au loc în perioada 15 – 19 iulie, între orele 08.00 – 16.00. Dosarul de înscriere va conține un eseu motivațional privind alegerea ASE și a programului de studii care reprezintă prima opțiune pentru fiecare limbă de predare a programelor din fișa de înscriere. Detalii despre structura eseului motivațional AICI.

Cum devii student la ASE

Admiterea la licență se face prin concurs bazat pe:

 • UN ESEU MOTIVAȚIONAL (evaluat cu calificativul admis/respins) redactat în:
   • limba română, pentru programele cu predare în limba română și pentru programul de studii Limbi moderne aplicate.
   • o limbă străină (engleză, franceză sau germană) pentru programele cu predare în limbă străină.
   • limba română și o limbă străină, dacă vă înscrieți și la programe cu predare în limba română și la cele cu predare în limbă străină.
 • PROBA SCRISĂ DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ (notată cu calificativul admis/respins) pentru candidații care optează pentru programe cu predare în limbă străină. Candidații la programul Limbi moderne aplicate susțin proba de competență lingvistică în limba engleză.
 • MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE, calculată ca medie ponderată între media obținută la examenul de bacalaureat – cu o pondere de 70% – și media anilor de studii – cu o pondere de 30%.

Candidații care au obținut calificativul admis la eseu și, după caz, la proba de competență lingvistică, sunt ierarhizați conform mediei generale de admitere și în ordinea opțiunilor precizate în fișa de înscriere.

Calendarul admiterii LICENȚĂ CU FRECVENȚĂ – iulie 2019

 • 15-19 iulie (8.00 – 16.00): Înscrierea candidaților
 • 19 iulie: Afișarea rezultatelor obținute la eseul motivațional
 • 20 iulie (8.00 – 12.00): Depunerea contestațiilor pentru rezultatele obținute la eseul motivațional; afișarea rezultatelor la contestații
 • 20 iulie: Afișarea repartizării pe săli a candidaților care vor susține testul de competență lingvistică
 • 22 iulie:
   • Susținerea testului de competență lingvistică, pentru candidații înscriși la programele cu predare în limbi străine și la programul de studii Limbi moderne aplicate (orele 8.00 – 9.00: intrarea candidaților în săli; orele 9.30 – 11.30: susținerea testului de competență lingvistică)/ Afișarea rezultatelor la proba de competență lingvistică.
   • Susținerea testului de competență lingvistică, pentru candidații înscriși la programele cu predare în limba română*: (orele 12.30 – 13.30: intrarea candidaților în săli; orele 14.00 – 16.00: susținerea testului) –* Testul de limba română se susține numai de către candidații care NU au competențele lingvistice de comunicare în limba română atestate prin probele de la examenul de bacalaureat (comunicare orală și/sau scrisă) sau printr-un certificat de competență pentru limba română eliberat de instituții abilitate de către Ministerul Educației Naționale.
 • 23 iulie (8.00 – 12.00): Depunerea contestațiilor pentru rezultatele obținute la testul de competență lingvistică; afișarea rezultatelor la contestații. Afișarea listelor cu candidații repartizați pe locurile finanțate de la buget, la taxă, a celor aflați în așteptare și a celor respinși.
 • 24-26 iulie (8.00 – 17.00): Confirmarea locului prin depunerea diplomelor de bacalaureat în original și/sau plata a jumătate din taxa anuală de școlarizare
 • 29 iulie: Afișarea finală a listelor cu candidații admiși pe locurile finanțate de la buget și taxă și a celor respinși

AICI găsești Calendarul admiterii Licență – învățământ la distanță și cu frecvență redusă.

Mediile obținute la concursul de admitere din anul 2018, la toate facultățile și programele – AICI

Facultăți și programe universitare de licență, ASE:

1. FACULTATEA DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, CU PREDARE IN LIMBI STRAINE
2. FACULTATEA DE ADMINISTRATIE SI MANAGEMENT PUBLIC
3. FACULTATEA DE BUSINESS SI TURISM
4. FACULTATEA DE CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA
5. FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE
6. FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI
7. FACULTATEA DE ECONOMIE TEORETICA SI APLICATA
8. FACULTATEA DE FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI
9. FACULTATEA DE MANAGEMENT
10. FACULTATEA DE MARKETING
11. FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here