Teze 2018 – 2019. Lista disciplinelor la care se susțin evaluări semestriale

0
Foto: unsplash.com

În anul școlar 2018-2019, elevii din învățământul gimnazial și liceal vor susține tezele din semestrul I până pe 21 decembrie 2018, iar tezele din semestrul al II-lea până pe 24 mai 2019.

Semestrul I

Tezele de pe semestrul I al anului școlar 2018-2019 se susțin până în data de 21 decembrie 2018.

Semestrul al II-lea

Tezele de pe semestrul al II-Iea al anului școlar 2018-2019 se susțin până în data de 24 mai 2019.

În semestrul al II-Iea, la clasa a VIII-a, tezele se vor susține până în data de 17 mai 2019, iar la clasele terminale de liceu, până la data de 10 mai 2019.


Disciplinele la care se susțin teze în anul școlar 2018 – 2019:

Învățământul gimnazial

Clasele a V-a – a VII-a

1.   Limba și literatura română

2.   Matematică

Clasa a VIII-a

1.   Limba și literatura română

2.   Matematică

3.   Istorie/Geografie (la alegere)


Învățământul liceal

1.      FILIERA TEORETICĂ

Clasele a IX-a – a XII-a/ a XIII-a învățământ zi, seral, frecvență redusă (f.r.)

Filologie

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Istorie/Geografie (la alegere)
 4. Limba latină (pentru învățământul seral și frecvență redusă, la clasa a XIII-a, teza se va susține la Științe socio-umane)

Științe sociale

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Istorie/Geografie (la alegere)
 4. Științe socio-umane (Logici, argumentare și comunicare la clasa a IX-a/ Psihologie la clasa a X-a/ Economie sau Sociologie la clasa a XI-a – la alegere/ Filozofie – la clasa a XII-a și la clasa a XIII-a seral și frecvență redusă)

Matematică – Informatică

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Informatică (la seral și f.r. pentru clasele a IX-a și a X-a, teza se va susține la Fizică)
 4. Fizică/Chimie/Biologie (la alegere) (pentru învățământul seral și f.r. la clasele a XII-a și a XIII-a, teza se va susține la Fizică)

Științe ale naturii

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică/Chimie/Biologie (la alegere)
 4. Fizică/ Chimie/Biologie (la alegere, altă disciplină decât cea aleasă ła poziția 3)

2.     FILIERA VOCAȚIONALĂ

Clasele a IX-a – a XII-a învățământ zi, seral

Arte plastice și decorative

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Istoria artelor și arhitecturii
 4. Științe socio-umane

Arhitectură, arte ambientale și design

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Matematică
 4. Științe socio-umane

Conservare – restaurare bunuri culturale

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Științe socio-umane
 4. Istoria artelor și arhitecturii

Muzică

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Științe socio-umane
 4. Istoria muzicii

Coregrafie

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Științe socio-umane
 4. Istoria baletului

Teatru/Arta actorului

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă
 3. Științe socio-umane
 4. Istoria teatrului

Profilul sportiv

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Biologie
 4. Pregătire sportivă teoretică

Profilul pedagogic învățător – educatoare

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Matematică
 4. Introducere în pedagogie și teoria și metodologia curriculumului (clasa a IX-a)/ Teoria instruirii și evaluării (clasa a X-a)/ Managementul clasei de elevi (clasa a XI -a)/ Psihopedagogie specială sau Didactici inovative (la alegere) (clasa a XII-a)

Profilul pedagogic instructor de educație extrașcolară

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Matematică (clasa a IX-a)/ Psihologie generală (clasa a X-a)/ Geografie sau Istorie (la alegere) (clasele a XI-a și a XII-a)
 4. Introducere în pedagogie și teoria și metodologia curriculumului (clasa a IX-a)/ Psihologie generală (clasa a X-a)/ Psihologia vârstelor (clasa a XI-a)/Psihologia educației (clasa a XII-a)

Profilul pedagogic bibliotecar – documentarist

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Matematică (clasa a IX-a)/ Psihologie (clasa a X-a)/ Geografie sau Istorie (la alegere) (clasele a XI-a și a XII-a)
 4. Introducere în pedagogie și teoria și metodologia curriculumului (clasa a IX-a)/ Teoria educației și managementul clasei de elevi (clasa a X-a)/ Biblioteconomie (clasa a XI-a) / Psihologia educației (clasa a XII-a)

Profilul pedagogic pedagog școlar

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Matematică (clasa a IX-a)/Psihologie (clasa a X-a)/ Geografie sau Istorie (la alegere) (clasele a XI-a și a XII-a)
 4. Introducere în pedagogie și teoria și metodologia curriculumului (clasa a IX-a)/ Teoria educației si managementul clasei de elevi (clasa a X-a)/ Psihologia vârstelor (clasa a XI-a)/ Psihologia educației (clasa a XII-a)

Profilul pedagogic mediator școlar

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Matematică (clasa a IX-a)/ Psihologie (clasa a X-a)/ Geografie sau Istorie (la alegere) (clasele a XI-a și a XII-a)
 4. Introducere în pedagogie și teoria și metodologia curriculumului (clasa a IX-a)/ Managementul grupului și al relațiilor cu familia (clasa a X-a)/Psihologia copilului și a adolescentului (clasa a XI-a)/ Psihologia educației (clasa a XII-a)

Profilul pedagogic educator-puericultor

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Matematică (clasa a IX-a)/Psihologie (clasa a X-a)/ Geografie sau Istorie (la alegere) (clasele a XI-a și a XII-a)
 4. Introducere în pedagogie. Educație timpurie (clasa a IX-a)/ Curriculum pentru educație timpurie (clasa a X-a)/ Psihologia educației (clasa a XI-a)/Joc și învățare (clasa a XII-a)

Profilul teologic ortodox

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Istorie (clasele a IX-a — a X-a)/ Dogmatică (clasele a XI-a  și a XII-a)
 4. Studiul Vechiului Testament (clasele a IX-a – a X-a)/ Studiul Noului Testament (clasele a XI-a și a XII-a)

Profilul patrimoniu cultural

 1. Limba și Literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Istorie (clasele a IX-a – a XI-a)/ Studiul Noului Testament (clasa a XIl-a)
 4. Studiul Vechiului Testament (clasele a IX-a – a X-a)/Istoria artelor (clasele a XI-a – a XII-a)

Profilul teologic romano-catolic (limba română)/ Profilul teologic greco-catolic

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Istorie
 4. Catehism/Studiul biblic (la alegere)

Profilul teologic romano-catolic (limba maghiară)

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Istorie
 4. Catehism (clasele a IX-a – a X-a)/ Studiul Biblic al Noului Testament (clasele a XI-a a XII-a)

Profilul teologic penticostal

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Istorie
 4. Vechiul Testament (clasa a IX-a), Noul Testament (clasa a X-a), Doctrine biblice (clasa a XI-a), Pneumatologie (clasa a XII-a)

Profilul teologic baptist

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Istorie
 4. Studiul Vechiului Testament (clasa a IX-a), Studiul Noului Testament (clasa a X-a)/ Istoria creștinismului (clasa a XI-a)/ Doctrine biblice (clasa a XII-a)

Profilul teologic adventist

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Istorie
 4. Cunoștințe biblice (clasele a IX-a și a X-a)/ Studiul Bibliei (clasele a XI-a și a XII-a)

Profilul teologic reformat/ Profilul teologic unitarian

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Istorie
 4. Studii biblice

Profilul teologic musulman

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Istorie
 4. Viața profetului (clasa a IX-a)/ Legislație islamică (clasele a X-a – a XII-a)

3. LICEUL MILITAR (Ministerul Apărării Nationale)

Matematică – Informatică

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă 1
 3. Matematică
 4. Informatică

4. FILIERA TEHNOLOGICĂ

Clasele a IX-a – a X-a învățământ zi

Servicii

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Limba modernă 1

Resurse naturale și protecția mediului

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/Biologie/Fizică (la alegere)

Tehnic

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică

Clasele a XI-a – a XII-a învățământ zi

Calificările profesionale: Tehnician în turism, Tehnician în activități de poștă, Tehnician în activități economice, Tehnician în activități de comerț, Tehnician în administrație, Tehnician în achiziții și contractări, Tehnician în hotelărie, Tehnician în gastronomie, Organizator banqueting, Coafor stilist

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Economie (clasa a XI-a)/ Economie aplicată (clasa a XII-a)

Calificările profesionale: Tehnician chimist de laborator

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie

Calificările profesionale: Tehnician în prelucrarea lemnului, Tehnician designer mobilă și amenajări interioare, Tehnician proiectări produse finite din lemn

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/ Fizică (la alegere)

Calificările profesionale: Tehnician ecolog și protecția calității mediului, Tehnician hidro- meteorolog, Tehnician analize produse alirnentare, Tehnician pentru animale de companie, Tehnician în agricultură, Tehnician agromontan, Tehnician veterinar, Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere, Tehnician în industria alimentară, Tehnician în agroturism, Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală, Tehnician în morărit, panificație și produse făinoase, Tehnician în industria alimentară fermentativă și în prelucrarea legumelor și fructelor, Tehnician în industria alimentară extractivă, Tehnician agronom, Tehnician zootehnist, Tehnician horticultor, Tehnician în agricultură ecologică.

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/ Biologie (la alegere)

Calificările profesionale: Tehnician în chimie industrială, Tehnician în industria materialelor de construcții, Tehnician în industria sticlei și ceramłcll

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/ Fizică (la alegere)

Calificările profesionale: Tehnician în industria textilă, Tehnician în industria pielăriei

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică / Chimie (la alegere)

Calificările profesionale: Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, Tehnician prelucrări mecanice, Tehnician electronist, Tehnician electrotehnist, Tehnician electromecanic, Tehnician în construcții și lucrări publice, Tehnician instalator pentru construcții, Tehnician transporturi, Tehnician metrolog, Tehnician operator roboți industriali, Tehnician poligraf, Tehnician audio-video, Tehnician producție film și televiziune, Tehnician multimedia, Tehnician producție poligrafică, Tehnician aviație, Tehnician instalații de bord (avion), Tehnician prelucrări la cald, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician operator procesare text/imagine, Tehnician desenator pentru construcții și instalații, Tehnician mecatronist, Tehnician de telecomunicații, Tehnician proiectant CAD, Tehnician designer vestimentar, Tehnician instalații electrice, Tehnician operator telematică, Tehnician în automatizări, Tehnician electrician electronist auto, Tehnician energetician, Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică, Tehnician construcții navale.

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică

Clasele a IX-a, a X-a și a XI-a – semestrul I – învățământ seral sau cu frecvență redusă

Servicii

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Limba modernă 1

Resurse naturale și protecția mediului

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/ Biologie/ Fizică (la alegere) (la clasa a XI-a – semestrul l, teza se va susține, obligatoriu, la Fizică)

Tehnic

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică

Clasa a XI -a – semestrul II. Clasele a XII-a și a XIII-a – învățământ seral sau cu frecvență redusă

Calificările profesionale: Tehnician în turism,T ehnician în activități de poștă, Tehnician în activități economice, Tehnician în activități de comerț, Tehnician în administrație, Tehnician în achiziții și contractări, Tehnician în hotelărie, Tehnician în gastronomie, Organizator banqueting, Coafor stilist

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Economie (clasa a XI-a – semestrul II)/ Economie aplicată (clasa a XII-a)/ Geografie (clasa a XIII-a)

Calificările profesionale: Tehnician chimist de laborator

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie

Calificările profesionale: Tehnician în prelucrarea lemnului, Tehnician designer mobilă și amenajări interioare, Tehnician proiectări produse finite din lemn

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/ Fizică (la alegere) (la clasa a XI-a semestrul II, teza se va susține, obligatoriu, la Fizică)

Calificările profesionale: Tehnician ecolog și protecția calității mediului, Tehnician hidrometeorolog, Tehnician analize produse alimentare, Tehnician pentru animale de companie, Tehnician în agricultură, Tehnician agromontan, Tehnician veterinar, Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere, Tehnician în industria alimentară, Tehnician în agroturism, Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală, Tehnician în morărit, panificație și produse făinoase, Tehnician în industria alimentară fermentativă și în prelucrarea legumelor și fructelor, Tehnician în industria alimentară extractivă, Tehnician agronom, Tehnician zootehnist, Tehnician horticultor, Tehnician în agricultură ecologică.

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/ Biologie (la alegere)(la clasa a XI-a – semestrul II, teza se va susține, obligatoriu, la Chimie)

Calificările profesionale: Tehnician în chimie industrială, Tehnician în industria materialelor de construcții, Tehnician în industria sticlei și ceramicii

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie

Calificările profesionale: Tehnician în industria textilă, Tehnician în industria pielăriei

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică / Chimie (la alegere) (la clasa a XI-a – sernestrul II, teza se va susține, obligatoriu, la Fizică)

Calificările profesionale: Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, Tehnician prelucrări mecanice, Tehnician electronist, Tehnician electrotehnist, Tehnician electromecanic, Tehnician în construcții și lucrări publice, Tehnician instalator pentru construcții, Tehnician transporturi, Tehnician metrolog, Tehnician operator roboți industriali, Tehnician poligraf, Tehnician audio -video, Tehnician producție film și televiziune, Tehnician multimedia, Tehnician poligrafică, Tehnician aviație, Tehnician instalații de bord (avion), Tehnician prelucrări la cald, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician operator procesare text/imagine, Tehnician desenator pentru construcții și instalații, Tehnician mecatronist, Tehnician de teleconumicații, Tehnician proiectant CAD, Tehnician designer vestimentar, Tehnician instalații electrice, Tehnician operator telematică, Tehnician în automatizări, Tehnician electrician electronist auto, Tehnician energetician, Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică, Tehnician construcții navale.

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică

Clasele a IX-a, a X-a și a XI-a – liceu tehnologic învățământ special

Servicii

Limba și literatura română

Matematică

 1. Limba modernă 1

Resurse naturale și protecția mediului

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/ Biologie/Fizică (la alegere)

Tehnic

 1. Limba și literatură română
 2. Matematică
 3. Fizică

CLASELE a IX-a, a X-a și a XI-a – ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

În clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, pentru toate domeniile și calificările, tezele semestriale se vor susține la limba și literatura română și matematică.


ȘCOALA DE MAIȘTRI – ANII I și al II-Iea

Structura modulară a curriculumului impune încheierea situației școlare pe module, cu o lucrare finală care are caracter aplicativ și integrat (practică + conținuturi interdisciplinare), iar nota nu are valoare de teză.

ȘCOALA POSTLICEALĂ – ANII l, al II-Iea și al III-lea

Structura modulară a curriculumului impune încheierea situației școlare pe module, cu o lucrare finală care are caracter aplicativ și integrat (practică + conținuturi interdjsciplinare), iar nota nu are valoare de teză.

 • La clasele din învățământul gimnazial, liceal și profesional din cadrul unităților de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale, precum și la clasele de nivel gimnazial, liceal și profesional cu predare în limbile minorităților naționale, pe lângă lucrările scrise menționate în listă, se susține lucrare scrisă semestrială și la limba și literatura maternă, indiferent de nivel, filieră, profil, specializare/calificare profesională, an de studiu și formă de școlarizare.
 • La clasele din  învățământul liceal cu predare în regim bilingv sau intensiv a unei limbi moderne, indiferent de speciaiizare/calificare profesională, pe lângă lucrările scrise menționate în listă, se susține lucrare scrisă semestrială și la limba modernă respectivă. 
 • În cazurile în care o teză se susține la o disciplină la alegere dintr-o listă de discipline, elevii vor opta în scris pentru disciplina aleasă din listă. Opțiunile elevilor rămân valabile pe parcursul întregului an școlar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.