Înscrierile în clasa pregătitoare 2024-2025 vor începe pe 11 aprilie. Părinții pot completa cererile până pe 14 mai – calendar/proiect

0

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025 va începe pe 11 aprilie, prevede calendarul înscrierii în învăţământul primar, propus de Ministerul Educației. Părinții vor putea completa cererile-tip de înscriere până la data de 14 mai, iar pe 29 mai vor fi afișate listele candidaților înmatriculați și numărul de locuri rămase libere, după prima etapă de înscriere. A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare va începe pe 30 mai.

Ministerul Educației a lansat vineri, 9 februarie, în consultare publică proiectul Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024 – 2025, care cuprinde și calendarul de înscriere.

 • Proiectul prevede că părinţii ai căror copii au urmat învăţământul preşcolar și care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare.
 • Părinţii ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.
 • Părinţii ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru următorul an şcolar sau ai celor al căror nivel de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliaţi în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Potrivit calendarului propus de Ministerul Educației, la data de 25 martie vor fi afișate circumscripțiile școlare și planul de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

În perioada 28 martie – 10 aprilie va avea loc evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 și se va elibera recomandarea pentru înscrierea în învățământul primar.

Părinții vor completa cererile-tip de înscriere, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, în perioada 11 aprilie – 14 mai.

Candidații înmatriculați și numărul de locuri rămase libere, după prima etapă de înscriere în învățământul primar, se vor afișa în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar pe 29 mai. A doua etapă de înscriere în învățământul primar începe pe 30 mai.

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024 – 2025 – proiect:

Ce prevede proiectul Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024 – 2025:

Alegerea unităţii de învăţământ la care va fi înscris copilul

 • Toţi copiii ai căror părinţi solicită înscrierea în clasa pregătitoare la şcoala de circumscripţie sunt înmatriculaţi la unitatea de învăţământ solicitată ( şcoala de circumscripţie reprezintă unitatea şcolară aflată în proximitatea domiciliului; prin domiciliu se înţelege inclusiv reşedinţa).
 • Pe locurile libere se înscriu şi, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripţii şcolare, inclusiv din alte localităţi. Numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferenţă între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare şi numărul de copii din circumscripţie care trebuie înscrişi la acel nivel de clasă.
 •  În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi al căror domiciliu se află în afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, se aplică criterii de departajare generale şi specifice.
 • Criteriile generale de departajare sunt: a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului în raport cu care s-a instituit o măsură de protecție specială, potrivit Legii nr 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi; c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; d) existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.
 • Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ şi se aplică după aplicarea criteriilor generale. Criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea de învăţământ trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale de acces la educaţie, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, confesiune, şi nu pot include existenţa unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul şi litera metodologiei.

Procedura de înscriere în învăţământul primar

 • Înscrierea în învăţământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoţite de documente justificative. Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poştă sau se poate depune la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învăţământul primar.
 • În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin
  poştă, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere.
 • Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se face la unitatea de învăţământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice şi constă în compararea datelor introduse în aplicaţia informatică cu documentele transmise de către părinte.
 • În situaţia depunerii cererii-tip de înscriere şi a documentelor justificative direct la unitatea de învăţământ, verificarea şi validarea datelor introduse se fac în prezenţa părintelui şi a cel puţin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învăţământ.
 • Părintele depune, în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de învăţământ sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de identitate propriu şi o copie a certificatului de naştere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza documentelor originale.
 • În perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învăţământul primar, conducerea unităţii de învăţământ asigură prezenţa unui număr suficient de persoane din comisia de înscriere şi stabileşte programul de lucru al comisiei în schimburi, atât în program de dimineaţă, cât şi de după-amiază, în intervalul orar 8.00 – 18.00 (luni – joi), respectiv 8.00 – 17.00 (vineri), pentru a sprijini participarea părinţilor la procedurile de completare/validare a cererilor-tip de înscriere.

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar

 • În prima etapă, procesarea cererilor-tip de înscriere se desfăşoară la Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar, denumită în continuare Comisia naţională, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse/transmise de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali.
 • Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele priorităţi:
  • a) în prima fază sunt admişi la şcoala de circumscripţie copiii ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicaţiei informatice;
  • b) în a doua fază se procesează cererile părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;
   c) în a treia fază sunt admişi la şcoala de circumscripţie copiii ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost înmatriculaţi, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicaţiei informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată opţiunea de înscriere la şcoala de circumscripţie, în cazul neadmiterii la şcoala solicitată.

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar

 • Părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ în prima etapă de
  înscriere sau care nu au participat la această etapă completează o nouă cerere-tip de înscriere în cea de-a doua etapă, pentru locurile disponibile.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unităţile de învăţământ la care există locuri disponibile. Unităţile de învăţământ care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în învăţământul primar în etapa a doua, iar opţiunile online pentru aceste unităţi de învăţământ sunt respinse de aplicaţia informatică.
 • În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinţii completează, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, maximum trei opţiuni pentru unităţi de învăţământ la care mai există locuri disponibile.
 • Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie din cele 3 opţiuni exprimate pentru etapa a doua.

Interdicții

 • Se interzice unităţilor de învăţământ de stat să instituie taxe sau să solicite părinţilor alte foloase pentru a realiza înscrierea copiilor în clasa pregătitoare.
 • Se interzice colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri materiale sau băneşti de la părinţii care solicită înscrierea copiilor în învăţământul primar.
 • Personalul din învăţământ care, în procesul de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare, săvârşeşte fapte de natură penală sau care manifestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin este sancţionat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Repartizarea copiilor în clase

 • Constituirea formaţiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea procesului de înscriere, conform calendarului, în baza Procedurii de distribuție aleatorie a elevilor în formațiunile de studiu, aprobate de consiliul de administraţie, cu respectarea criteriilor de transparenţă, echitate, nondiscriminare şi incluziune (vezi link mai jos).

Citește și: Cum vor fi repartizați copiii și elevii la grupa mică, clasa pregătitoare, clasa a V-a și a IX-a – proiect de procedură. Părinții, observatori la repartizare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.