Cum se vor acorda bursele de merit la clasa a V-a. Pot lua bursă de merit și elevii care nu au susținut Evaluarea Națională – Ministerul Educației

0

Elevii de clasa a V-a primesc burse de merit din luna septembrie pe baza premiilor obținute la concursurile școlare din clasa a IV-a, iar din ianuarie 2024, pe baza mediei notelor din primele două module de învățare, condiția fiind să aibă calificativul FB la Purtare, la finalul clasei a IV-a. Precizarea se regăsește în instrucțiunile privind acordarea burselor, trimise de Ministerul Educației către inspectoratele școlare. La clasa a IX-a, conform documentului, pot lua bursă de merit și elevii care nu au susținut Evaluarea Națională, dacă procentul de 30% dintr-o clasă nu este acoperit de elevii înscriși pe baza mediei de admitere. Ministerul Educației a mai transmis că școlile ”nu impun deschiderea conturilor pentru virarea sumelor aferente burselor la o anumită bancă”.

Instrucțiunea privind punerea în aplicare a prevederilor Metodologiei-cadru de acordare a burselor vine cu precizări suplimentare în ceea ce privește modul de acordare a burselor în anul școlar 2023-2024. Ce prevede instrucțiunea (documentul integral mai jos):

 • În anul școlar 2023-2024, beneficiarii de burse sociale sunt elevii de la toate nivelurile de învățământ: primar, gimnazial, liceal, inclusiv profesional și dual; beneficiarii de burse de excelență olimpică I și II sunt elevii de gimnaziu și liceu, inclusiv învățământ profesional și dual; beneficiarii de burse de merit sunt elevii de gimnaziu și liceu, inclusiv învățământ profesional și dual; beneficiarii de burse tehnologice sunt doar elevii din învățământul profesional, inclusiv dual, nivel 3 EQF/ CNC.
 • Bursele de excelență olimpică I și II și bursele de merit, acordate elevilor premiați la concursurile și olimpiadele școlare, se obțin în baza rezultatelor din anul școlar 2022-2023: elevii care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației; elevii care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale; elevii care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de Ministerul Educației; elevii care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației, fără finanțare.
 • Elevii din clasa a V-a vor beneficia de burse de merit în anul școlar 2023-2024 după cum urmează:
  • din luna septembrie 2023, pe baza premiilor obținute în clasa a IV-a la concursurile școlare, cu condiția să aibă calificativul FB la Purtare, la finalul clasei a IV-a (conform Metodologiei, elevii care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației și elevii care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale; elevii care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de Ministerul Educației; elevii care au obținut premiul I la etapele naționale ale  concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației, fără finanțare).
  • din luna ianuarie 2024, pe baza mediei notelor obținute în primele două module de învățare, cu condiția să aibă calificativul FB la finalul clasei a IV-a la Purtare: ”30% din elevii fiecărei clase a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia”.
 • În învățământul simultan gimnazial, unde elevii sunt grupați pe clase (clasa a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a), calculul numărul de beneficiari ai burselor de merit acordate pe baza mediilor, în ordine descrescătoare, se face pe clase.
 • În cazul claselor cu dublu profil sau dublă specializare/calificare și în cazul claselor mozaic, calculul numărului de beneficiari ai burselor de merit pe baza mediilor se face pe clasă, nu pe profil/specializare/calificare sau disciplină sportivă.
 • În clasele a IX-a, în care există elevi înscriși atât pe bază de medie de admitere, cât și prin repartizarea fără susținerea Evaluării Naționale, bursele de merit se acordă la 30% din elevii clasei, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. În situația în care nu sunt suficienți elevi înscriși pe bază de medie de admitere care să acopere procentul de 30%, lista va fi completată cu elevii care nu au susținut Evaluarea Națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.
 • Bursele sociale se acordă pentru lunile iulie și august elevilor care au finalizat liceul sau școala profesională. Conform instrucțiunii, ”prin documente doveditoare ale componenței familiei se înțelege și certificatul de divorț și convenția notarială încheiată în cadrul procesului de divorț cu copii minori”. Pentru dosarele care vor fi depuse în perioada 11 septembrie – 6 octombrie, se ia în calcul salariul minim net pe economie, în cuantum de 1898 lei.
 • În cazul burselor de merit acordate pe baza mediilor, procentul de 30% se aplică la efectivele de elevi din anul școlar curent din fiecare clasă. Potrivit instrucțiunii, în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși elevii premiați la concursuri școlare, olimpiade și campionate sportive, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia. De asemenea, dacă acești elevi se află și în primii 30% din elevii clasei, lista se extinde cu un număr egal cu cel al elevilor cărora li se acordă bursă pe baza rezultatelor la concursuri, olimpiade și campionate.
 • În instrucțiune se mai arată că ”unitățile de învățământ nu impun deschiderea conturilor pentru virarea sumelor aferente burselor la o anumită bancă”.

Document: Instrucțiunea privind punerea în aplicare a prevederilor Metodologiei-cadru de acordare a burselor (sursa – isjbuzau.ro):

Potrivit Metodologiei-cadru de acordare a burselor, plata burselor pentru lunile septembrie și octombrie 2023 se va face la data de 15 noiembrie. Cuantumurile burselor sunt următoarele:

 • Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 și 3000 lei
 • Bursă de excelenţă olimpică II: 700 lei
 • Bursă de merit: 450 lei
 • Bursă socială: 300 lei
 • Bursă pentru mame minore: 700 lei
 • Bursă tehnologică: 300 lei

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.