Proiectul legii învăţământului preuniversitar, adoptat de Comisia pentru învăţământ din Camera Deputaţilor

0

Comisia de învăţământ din Camera Deputaţilor a finalizat, miercuri, dezbaterile la proiectul legii învăţământului preuniversitar, iar joi, de la ora 9,00, vor începe discuţiile pe cel de-al doilea proiect din legile educaţiei, referitor la învăţământul universitar.

Proiectul de miercuri a fost adoptat în comisie, cu amendamente, cu 13 voturi „pentru”, 4 „împotrivă” şi o abţinere.

Comisia a decis, între altele, că unităţile de învăţământ liceal pot să organizeze clase de excelenţă pentru anumite specializări, pentru maximum 50% din numărul total de clase a IX-a aprobat în planul de şcolarizare. Admiterea elevilor în aceste clase se face pe baza unor probe de verificare a cunoştinţelor conform unei metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei şi a rezultatelor obţinute la examenul de evaluare naţională. Probele de verificare au loc înainte de desfăşurarea examenului de Evaluare Naţională şi sunt notate cu calificativele „admis” / „respins”.

Un procent de 10% dintre locuri sunt ocupate prioritar pe baza rezultatelor obţinute la evaluarea naţională şi conform opţiunilor exprimate, prin repartiţie computerizată, de către elevi cu dizabilităţi şi/sau CES şi de către elevi de etnie romă, prevede un alt amendament adoptat prin consensul grupurilor parlamentare cu Ministerul Educaţiei.

Printre amendamentele adoptate miercuri se mai află unul aparţinând USR, conform căruia disciplina şcolară modulară reprezintă disciplina şcolară al cărei studiu se poate desfăşura pe o perioadă de timp mai mică de un an şcolar.

Un alt amendament al PNL, adoptat de comisie, prevede că programele educaţionale de tip „A doua şansă” sunt programe care au ca scop sprijinirea minorilor şi, respectiv, a adulţilor care nu au fost înscrişi în învăţământul preuniversitar sau care au părăsit prematur sistemul de educaţie, fără a finaliza învăţământul primar şi/sau gimnazial şi/sau liceal, şi care au depăşit vârsta de şcolarizare corespunzătoare acestor niveluri, astfel încât aceştia să îşi poată completa şi finaliza învăţământul obligatoriu, precum şi să poată obţine o calificare profesională, având inclusiv posibilitatea reintegrării în învăţământul de masă, în condiţiile prezentei legi.

Deputaţii au mai decis ca, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, creşele de stat cu personalitate juridică se reorganizează şi se arondează unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, care au nivel preşcolar cu program prelungit sau unităţilor de învăţământ care au în structură învăţământ preşcolar. Prin excepţie, creşele cu minimum 120 de antepreşcolari se pot reorganiza ca unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, prevede amendamentul iniţiat de UDMR, adoptat cu 3 abţineri de comisie.

Potrivit unui alt amendament al PSD, învăţământul preuniversitar tehnologic se desfăşoară exclusiv în sistem dual pentru toate liceele tehnologice începând cu anul şcolar 2029-2030.

Un amendament adoptat de Comisia de învăţământ introduce rolul Ministerului Sportului în înfiinţarea şi reprofilarea cluburilor copiilor „în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare de noi cercuri, respectiv discipline sau ramuri sportive şi se realizează pe baza acordului ARACIP şi cu respectarea înregistrării în Certificatul de Identitate Sportivă emis de Ministerul Sportului. Procedura privind acordul ARACIP se stabileşte prin ordin al ministrului Educaţiei”.

Comisia de învăţământ a mai decis miercuri că personalul didactic din învăţământul preuniversitar are ca obligaţie respectarea diversităţii pentru a genera elevilor atitudini incluzive şi tolerante, potrivit unui amendament al PNL.

Copiii personalului din învăţământ aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate. De aceste prevederi beneficiază şi copiii personalului pensionat din sistemul învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ, a mai decis comisia.

Un alt amendament aparţinând comisiei prevede că personalului didactic şi administrativ din învăţământul preuniversitar care nu dispune de locuinţă în unitatea administrativ-teritorială unde are postul i se decontează cheltuielile de transport de către angajator, din bugetul Ministerul Educaţiei, conform unei metodologii aprobate prin ordin de ministru.

Comisia a mai decis că şcolarizarea adulţilor, a minorilor şi a tinerilor din penitenciare, centre educative şi centre de detenţie se realizează cu respectarea curriculumului naţional, în unităţi de învăţământ de masă special sau în clase de învăţământ special afiliate unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ special care funcţionează în locurile de detenţie.

Citește și: Religia, inclusă în lista materiilor de la BAC. Elevii de la profilul umanist pot opta să susțină această disciplină – proiectul legii educației/comisie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here