Concursul de admitere la liceu: Prima generație care ar da acest examen este cea care începe clasa a V-a în anul școlar 2023-2024 – proiect de lege

0

Liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 60% din numărul de locuri, după susținerea Evaluării Naționale, prevede proiectul legii învățământului preuniversitar, publicat luni de Ministerul Educației. Candidații vor susține două probe ”stabilite la nivelul unității de învățământ, care vizează discipline aferente profilului/specializării”, acestea fiind ”standardizate și unice la nivel național”. Admiterea separată la liceu va putea fi organizată începând cu generația de elevi care începe clasa a V-a în anul școlar 2023-2024.

Ce stabilește proiectul de lege în privința admiterii la liceu:

 • Liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 60% din numărul de locuri, după susținerea Evaluării Naționale (în proiectul lansat anul trecut în dezbatere publică, pragul era de maximum 90%). Restul locurilor se ocupă prin repartizare computerizată.
 • Concursul de admitere constă în administrarea a două probe, stabilite la nivelul unității de învățământ, care vizează discipline aferente profilului/specializării.
 • Probele pentru concursul de admitere sunt standardizate și unice la nivel național, fiind elaborate sub coordonarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, pe baza programei școlare.
 • Pot participa la concursul de admitere elevii care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă a Evaluării Naționale.
 • Candidații sunt admiși în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita locurilor disponibile, cu condiția promovării fiecărei probe cu minimum nota 5 (cinci). Elevii care nu au fost admiși la concursul de admitere participă la repartiția computerizată.
Sursa foto: Ministerul Educației

Prevederile proiectului legii învățământului preuniversitar, publicat de Ministerul Educației:

”Art. 98:

 • (1) După absolvirea învățământului gimnazial, elevii susțin evaluarea națională, obligatorie. Evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a constă în probe la disciplinele Limba și literatura română, Matematică, respectiv Limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile gimnaziale într-o limbă a minorităților naționale, fiind organizată conform unei metodologii aprobate anual prin ordin al ministrului educației.
 • (2) Unitățile de învățământ liceal pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 60% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare, raportat la numărul de formațiuni de studiu după susținerea de către elevi a evaluării naționale.
 • (3) Minimum 10% dintre locuri sunt ocupate fără concurs, pe baza rezultatelor obținute la evaluarea națională și conform opțiunilor exprimate, prin repartiție computerizată, de către elevi cu dizabilități și/sau CES, și de către elevi de etnie romă.
  (4) Locurile rămase neocupate după organizarea concursului și repartizarea în urma acestuia conform alin. (2) și (3) se atribuie pe baza rezultatelor obținute la evaluarea națională, conform opțiunilor exprimate, prin repartiție computerizată.
 • (5) În situația în care la concursul de admitere, pentru fiecare specializare, se înscrie un număr de elevi mai mic decât numărul locurilor scoase la concurs, unitatea respectivă nu are dreptul de a organiza concurs de admitere pentru specializarea respectivă în anul școlar următor.
 • (6) Data desfășurării concursului de admitere este stabilită de Ministerul Educației și se face publică la începutul fiecărui an școlar.
 • (7) Organizarea concursului și criteriile de admitere se stabilesc prin hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, care se publică pe site-ul acesteia, la începutul fiecărui an școlar. Concursul de admitere constă în administrarea a două probe, stabilite la nivelul unității de învățământ, care vizează discipline aferente profilului/specializării.
 • (8) Probele pentru concursul de admitere sunt standardizate și unice la nivel național, fiind elaborate sub coordonarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, pe baza programei școlare, în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației.
 • (9) Pot participa la concursul de admitere elevii care au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la fiecare probă a evaluării naționale. Candidații sunt admiși în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita locurilor disponibile, cu condiția promovării fiecărei probe cu minimum nota 5 (cinci). Elevii care nu
  au fost admiși la concursul de admitere participă la repartiția computerizată.
 • (10) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (3), unitățile de învățământ organizează, pentru filiera vocațională, anterior susținerii evaluării naționale, probe de aptitudini specifice pentru admitere.
 • (11) Unitățile de învățământ din cadrul învățământului liceal tehnologic și tehnologic dual stabilesc condițiile de acces în colaborare cu operatorii economici parteneri.
 • (12) Pentru situațiile prevăzute la alin. (10) și (11) unitățile de învățământ au obligația de a publica pe site-ul lor disciplina sau disciplinele la care se susțin probele de aptitudini, programele și procedurile de organizare a acestora, pentru fiecare generație, până cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. Probele suplimentare de admitere se susțin la cel mult două discipline.
 • (13) Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a repartizării și admiterii în învățământul liceal este adoptată prin ordin al ministrului educației. Calendarul de desfășurare a repartizării și admiterii în învățământul liceal se publică, pentru fiecare generație, cel mai târziu la începutul anului școlar.”

Proiectul de lege mai prevede că ”admiterea la liceu și evaluarea națională organizată la finalul clasei a VIII-a se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a V-a în anul școlar 2023-2024”.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a prezentat, luni, într-o conferință de presă, proiectele legilor educației, în care a precizat că toate liceele care doresc să scoată locuri la concurs vor organiza examenul în aceeași zi.

”Concursul de admitere pentru acele profiluri unde există competiție se va realiza în aceeași zi. (…) Acest concurs de admitere nu afectează elevii care sunt acum în gimnaziu. Prima generație care ar da acest examen de admitere este cea care intră în clasa a V-a în anul școlar 2023-2024, dacă legea este adoptată până începe anul școlar.(…) Nu schimbăm regulile în timpul jocului”, a declarat Ligia Deca.

Ministerul Educației a publicat, luni, pe site-ul instituției, cele două proiecte ale legilor educației: proiectul legii învățământului preuniversitar și proiectul legii învățământului superior. Detalii aici.

 • Proiectul legii învățământului preuniversitar poate fi consultat aici.
 • Proiectul legii învățământului superior poate fi citit aici.

Ce prevedea proiectul inițial al legii învățământului preuniversitar (2022) în ceea ce privește admiterea la liceu:

 • Unitățile de învățământ liceal cu statut de Colegiu național pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru maximum 90% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare. Restul locurilor se ocupă prin repartiție computerizată, în urma susținerii evaluării naționale.
 • În situația în care nu se ocupă toate locurile prin organizarea concursului de admitere, locurile rămase se ocupă prin repartiție computerizată, în urma susținerii evaluării naționale.
 • Data desfășurării concursului de admitere este stabilită de Ministerul Educației și se face publică la începutul fiecărui an școlar.
 • Organizarea concursului și criteriile de admitere se stabilesc prin decizia Consiliului de administrație al unității de învățământ, care se publică pe site-ul instituției, la începutul fiecărui an școlar.
 • Desfășurarea concursului de admitere se va finaliza cu cel puțin 3 săptămâni înainte de prima probă a evaluării naționale. Probele scrise trebuie să respecte programa școlară. În elaborarea subiectelor sau organizarea concursului de admitere nu pot fi implicate persoane care au rude până la gradul al III-lea sau afini sau cadre didactice care desfășoară meditații cu elevii, care finalizează clasa a VIII-a la momentul derulării concursului.
 • Absolvenții clasei a VIII-a care au participat la concursul de admitere și nu au fost admiși pot participa la evaluarea națională în vederea repartizării computerizate.
 • Candidații declarați admiși la concurs pot fi organizați în clase de excelență. Colegiile naționale care înființează clase de excelență trebuie să obțină statutul de unitate pilot de excelență, prin ordin al ministrului educației. Procedura de acordare a statutului de unitate pilot de excelență se aprobă prin ordin al ministrului educației, la propunerea Centrului Național de Excelență. Modul de organizare și funcționare a claselor de excelență organizate se stabilește prin ordin al ministrului educației.
 • Locurile din unitățile de învățământ liceal care nu au statut de colegiu național vor fi ocupate prin repartizare computerizată, pe baza mediei obținute la evaluarea națională de la finalul clasei a VIII-a din ariile curriculare limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe, organizată conform unei metodologii aprobate de Ministerul Educației.

Citește și: 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.