Admiterea în clasa a V-a 2022, București. Calendarul de organizare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasele intensive

0
Foto: pexels.com

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a publicat, miercuri, graficul de organizare și desfășurare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, în anul școlar 2022-2023.

Potrivit calendarului stabilit de Comisia municipiului Bucureşti de organizare şi evaluare a testului de competenţe lingvistice, înscrierea candidaților va avea loc în perioada 30 mai – 2 iunie. Între 6 și 10 iunie, elevii vor susține testul de competenţe lingvistice în cadrul unității de învățământ la care s-au înscris.

Conform procedurii emise de ISMB, testul se susține în zile distincte pentru fiecare limbă modernă, astfel încât ”să fie posibilă participarea elevilor care doresc să solicite susținerea testului la mai multe limbi moderne”. Pentru fiecare limbă modernă, testul se susține în aceeași zi și la aceeași oră, cu subiecte unice atât pentru proba scrisă, cât și pentru proba orală, în toate unitățile de învățământ gimnazial de stat și particular din municipiul Bucuresti care au prevăzute clase a V-a cu program intensiv de predare a limbii respective în planul de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023.

Subiectele şi baremele de evaluare şi de notare sunt elaborate de comisia municipiului
Bucureşti de organizare şi evaluare și sunt transmise, în format electronic codat, președintelui comisiei de organizare și evaluare din unitatea de învățământ, în dimineața desfășurării testului de competențe lingvistice, de către președintele comisiei municipiului București de organizare și evaluare.

Rezultatele inițiale obținute de elevi vor fi afișate pe 15 iunie, iar cele finale, după rezolvarea contestațiilor, în data de 17 iunie.

Probele de concurs și structura subiectelor

Testul de competențe lingvistice vizează competențele și cunoștințele acumulate în clasele a III-a și a IV-a și constă într-o probă orală și o probă scrisă.

Proba orală

 • a) Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba modernă. Textul înscris pe biletul de testare trebuie să fie selectat din unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a și a IV-a. Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înțelegerea globală și detaliată a textului.
 • b) Etapa a II-a – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator.

Proba scrisă – timp de lucru: 1 oră

Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50-75 de cuvinte pe o temă dată și care să
demonstreze capacitatea de exprimare în scris și însușirea principalelor funcții/acte de limbaj, conform nivelului A1 prevăzut de programele școlare pentru clasele a III-a și a IV-a, se arată în procedură.

Evaluarea probelor/ afișarea rezultatelor/contestații

 • Răspunsul candidaţilor este apreciat cu punctaje cuprinse între 1 – 100, după cum urmează: proba orală – 75 puncte (etapa I – 50 puncte, etapa a II-a – 25 puncte); propa scrisă – 25 puncte.
 • La finalizarea probelor, afișarea rezultatelor se face în formatul: codul alocat candidatului; punctaj proba orală – etapa I; punctaj proba orală – etapa a II-a; punctaj proba scrisă, defalcat pe descriptori; punctajul total obţinut; nota finală, prin împărţirea punctajului total la 10. Listarea se face în ordinea codurilor alocate candidaţilor. Afișarea rezultatelor inițiale se face la avizier și pe site-ul unităţii de învăţământ.
 • La testul de la proba orală nu se admit contestaţii. La proba scrisă eventualele contestaţii se depun, pe bază de cerere tip, la secretariatul unităţii de învăţământ unde candidatul a susținut proba, după afişarea rezultatelor inițiale, în intervalul orar 12.00-17.00.
 • Punctajul obţinut de candidat după reevaluarea lucrării rămâne definitiv. Afișarea rezultatelor finale (de după contestaţii), la avizier și pe site-ul unităţii de învăţământ, se face în formatul: codul alocat candidatului; punctaj proba orală – etapa I; punctaj proba orală – etapa a II-a; punctaj proba scrisă, defalcat pe descriptori; punctajul total obţinut; nota finală, prin împărţirea punctajului total la 10. Listarea se face în ordinea descrescătoare a notei finale, cu menţiunea ADMIS/RESPINS.

Graficul de organizare și desfășurare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

30 mai – 02 iunie 2022:

 • Înscrierea candidaților pentru testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne
 • Depunerea cererii și a documentelor necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne

Pentru candidații care optează să continue studiile gimnaziale în unitatea de învățământ de proveniență, înscrierea se face, pe bază de cerere scrisă, la această unitate. Pentru candidații care optează să continue studiile gimnaziale în altă unitate de învățământ decât cea de proveniență, înscrierea se face, pe bază de cerere scrisă, la unitatea la care aceștia doresc să studieze începând cu clasa a V-a.

Pentru candidații care optează să continue studiile gimnaziale în unitatea de învățământ de proveniență, depunerea cererii și a documentelor necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne se face la această unitate.

Pentru candidații care optează să continue studiile gimnaziale în altă unitate de învățământ decât cea de proveniență, depunerea cererii și a documentelor necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne se face la unitatea la care aceștia doresc să studieze începând cu clasa a V-a.

3 iunie

 • Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne

Recunoașterea și echivalarea se face numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase. În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toţi elevii susţin testul de competenţe lingvistice pentru limba modernă respectivă.

6 iunie

 • Susținerea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii franceze, în unitatea de învățământ la care s-a înscris elevul.

Testul se susține în aceeași zi și la aceeași oră, cu subiecte unice, în toate unitățile de învățământ gimnazial de stat și particular din Municipiul Bucuresti care au prevăzute clase a V-a cu program intensiv de predare a limbii franceze în planul de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023.

7 iunie

 • Susținerea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii italiene, în unitatea de învățământ la care s-a înscris elevul.

Testul se susține în aceeași zi și la aceeași oră, cu subiecte unice, în toate unităţile de învăţământ gimnazial de stat și particular din Municipiul Bucuresti care au prevăzute clase a V-a cu program intensiv de predare a limbii italiene în planul de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023.

8 iunie

Susținerea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii spaniole, în unitatea de învățământ la care s-a înscris elevul

Testul se susține în aceeași zi și la aceeași oră, cu subiecte unice, în toate unităţile de învăţământ gimnazial de stat și particular din Municipiul Bucuresti care au prevăzute clase a V-a cu program intensiv de predare a limbii spaniole în planul de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023.

9 iunie

 • Susținerea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze, în unitatea de învățământ la care s-a înscris elevul

Testul se susține în aceeași zi și la aceeași oră, cu subiecte unice, în toate unităţile de învăţământ gimnazial de stat și particular din Municipiul Bucuresti care au prevăzute clase a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze în planul de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023.

10 iunie

 • Susținerea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii germane moderne, în unitatea de învățământ la care s-a înscris elevul

Testul se susține în aceeași zi și la aceeași oră, cu subiecte unice, întoate unităţile de învăţământ gimnazial de stat și particular din Municipiul Bucuresti care au prevăzute clase a V-a cu program intensiv de predare a limbii germane moderne în planul de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023.

15 iunie

 • Afișarea rezultatelor inițiale la testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională
 • Depunerea contestațiilor la proba scrisă a testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, la unitatea de învățământ în care elevul a susținut testul

16 iunie

 • Rezolvarea contestațiilor

17 iunie

 • Afișarea rezultatelor finale la testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a la clasele cu predare într-o limbă străină intensiv pentru anul școlar 2022-2023 este organizat și elaborat de comisii constituite la nivelul inspectoratelor școlare, prevede un ordin al ministrului Educației, publicat în luna aprilie.

Conform documentului, comisia județeană/a municipiului București de organizare și evaluare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională are următoarele atribuții:

 • elaborează procedura de organizare și desfășurare a a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională.
 • stabilește graficul de organizare și desfășurare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională;
 • elaborează subiectele și baremele de evaluare și de notare pentru testul de competențe
  lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională;
 • monitorizează organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională în unitățile de învățământ care organizează testul de competențe lingvistice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here