Criteriile de acordare a burselor elevilor, aprobate. Bursele de merit – de la media 9,50. Asociațiile de elevi spun că vor ataca ordinul în instanță

0

Bursele de merit se vor acorda elevilor care au obținut media generală de cel puțin 9,50 (față de 8,50 cum era anterior) și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, prevede ordinul ministrului Educației prin care au fost aprobate criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat. Asociațiile de elevi contestă modificarea pragului mediei pentru acordarea burselor de merit de la 8,50 la 9,50 și spun că vor ataca ordinul în instanță.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial de marți, 4 ianuarie (vezi mai jos documentul) și se va aplica începând cu semestrul II al anului școlar 2021—2022. Cine va beneficia de burse, potrivit ordinului:

Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

 • a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, denumit în continuare ME;
 • b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;
 • c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației;
 • d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României.

Bursele de performanță obținute se acordă pe perioada anului școlar următor celui în
care s-au obținut rezultatele. Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de performanță se poate acorda în semestrul al II-lea al anului școlar și pe baza rezultatelor obținute în semestrul I.

Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

 • a) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;
 • b) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;
 • c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea;
 • d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate de ME;
 • e) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME.

Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) și c) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional. Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) și c) este revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.

Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. d) și e) se acordă pe perioada anului școlar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin. (1) lit. d) și e).

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;
 • b) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;
 • c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul al II-lea.

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor. Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii.

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali și se stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv cei școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, din învățământul preuniversitar de stat:

 • a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;
 • b) elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;
 • c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului
  sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare.
 • d) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu.

Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

 • Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu, mai stabilește ordinul.
 • Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.
 • Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/ merit/ performanță/ ajutor social, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială.

Reacția asociațiilor de elevi

Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din Bacău (AEBc), Asociația Vâlceană a Elevilor (AVE), Asociația Elevilor din București și Ilfov(AEBI) și Asociația Elevilor din Maramureș (AEM) și Asociația Elevilor din Timiș (AETm) consideră ”josnică tăierea burselor elevilor” și solicită revocarea din funcție a ministrului Sorin Cîmpeanu, se arată într-un comunicat al asociațiilor.

”Marți, 4 ianuarie a.c., a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministerului Educației pentru aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor. La nivelul ordinului, criteriile de acordare a bursei de merit sunt modificate, media necesară pentru a beneficia de bursa de merit fiind 9.5, în loc de 8.5, cum era anterior. Astfel, este tăiat numărul beneficiarilor de burse de merit, fiind afectați sute de mii de elevi din țară.

Astfel, 730 000 de elevi din România rămân fără burse. Dacă ar fi să rostim numele fiecărui elev condamnat de către Ministrul Sorin Cîmpeanu, ne-ar lua peste 8 zile, iar asta citind un nume pe secundă, fără a lua vreo pauză. Probabil, în următorii 4 ani, 730 000 de tineri vor părăsi România, dezamăgiți de eșecurile sistemului.

Ordinul a fost publicat peste noapte, din pix,  fără a fi publicat vreun proiect pe site-ul Ministerului, fiind astfel încălcate în mod flagrant principiile transparenței decizionale prevăzute de Legea 52/2003. Astfel, Cîmpeanu dovedește că nu are respect nici față de elevi, nici față de legile țării.

Vom ataca în instanță ordinul, pentru a ne asigura că niciun elev nu va fi prejudiciat în urma unor ordine date peste noapte în mod ilegal”, spun elevii în comunicat.

Citește și: Consiliul Naţional al Elevilor anunță proteste dacă Ministerul Educației nu revine asupra deciziei de a crește pragul mediei pentru bursa de merit

Guvernul a adoptat în octombrie 2021 o hotărâre privind stabilirea cuantumului minim al burselor, care prevede că, în semestrul II al anului școlar 2021—2022, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, este de:

a) 500 lei, pentru bursa de performanță;
b) 200 lei, pentru bursa de merit;
c) 150 lei, pentru bursa de studiu;
d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here