Evaluarea Națională 2022. Calendarul examenului, publicat în Monitorul Oficial. Probele vor avea loc în perioada 14-17 iunie

0

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2022. Absolvenții clasei a VIII-a vor susține Evaluarea Națională, în anul școlar 2021—2022, în perioada 14-17 iunie, prevede calendarul de desfășurare a examenului, aprobat prin ordin al ministrului Educației. Primele rezultate vor fi afișate în data de 23 iunie, iar cele finale pe 30 iunie.

Ordinul privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021—2022, a fost publicat marți în Monitorul Oficial.

Potrivit calendarului, înscrierile pentru Evaluarea Națională 2022 vor avea loc în perioada 30 mai – 3 iunie 2022. În data de 14 iunie, elevii vor susține proba la Limba și literatura română, pe 16 iunie la Matematică, iar proba la Limba și literatura maternă va avea loc pe 17 iunie.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 23 iunie, până la ora 14,00. Contestațiile vor putea fi depuse în zilele de 23 iunie (ora 16,00—ora 19,00) și 24 iunie (ora 8,00—ora 12,00). Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 30 iunie.

Elevii claselor a VIII-a vor încheia cursurile în data de 3 iunie.

CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021—2022

 • 30 mai—3 iunie 2022: Înscrierea la evaluarea națională
 • 3 iunie 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • 14 iunie 2022: Limba și literatura română — probă scrisă
 • 16 iunie 2022: Matematica — probă scrisă
 • 17 iunie 2022: Limba și literatura maternă — probă scrisă
 • 23 iunie 2022 (până la ora 14,00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 23 iunie 2022 (ora 16,00—ora 19,00) – 24 iunie 2022 (ora 8,00—ora 12,00): Depunerea contestațiilor
 • 24 iunie—29 iunie 2022: Soluționarea contestațiilor
 • 30 iunie 2022: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Ordinul prevede că programele pentru disciplinele de examen sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 3.237/2021 (Anexa 1: Programe pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a).

”În funcție de evoluția pandemiei de SARS-CoV-2, Ministerul Educației poate aproba modificarea programelor de examen, prin esențializarea conținuturilor acestora”, se mai arată în document.

Interdicții la examen

 • La examenul de Evaluare Națională, se interzice candidaților să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ — centru de examen în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.
 • Se interzice de asemenea candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 • Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de
  socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/ centrele de examen sau cu exteriorul.
 • Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau
  alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 • Încălcarea tuturor acestor reguli va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din
  lucrările scrise etc. Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.
 • Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise. La părăsirea sălii de examen, candidații nu primesc subiectele.

Evaluarea lucrărilor

 • Comisia națională de organizare a evaluării naționale poate decide ca activitățile din cadrul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a să se realizeze utilizând aplicația informatică dedicată examenelor naționale.
 • În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul evaluării naționale.
 • În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 (patru) note. După eliminarea celor două note/valori extreme, nota finală se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală și este înregistrată în catalogul evaluării naționale.
 • În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de alți doi profesori evaluatori. Reevaluarea se face respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de cea de-a doua comisie de contestații este nota finală obținută de candidat.
 • Nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.
 • Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării
  contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.

Înregistrările audio-video, verificate prin sondaj

 • Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ — centre de examen în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se predau/se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise ale candidaților.
 • În vederea asigurării desfășurării corecte a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ — centre de examen și comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audiovideo din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraudă, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile din unitatea de învățământ respectivă.
 • Dacă, în urma verificărilor se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de
  fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare de către candidați, comisia din unitatea de învățământ — centru de examen ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.
 • În cazul în care verificările sunt făcute de către comisia din unitatea de învățământ-centru de examen și se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare de către cadrele didactice implicate în organizarea și desfășurarea examenului, aceasta anunță comisia județeană/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, care ia măsuri de sancționare și anunță, în scris, Comisia națională de organizare a evaluării naționale.

Comunicarea rezultatelor

 • Comunicarea rezultatelor obținute la examenul de evaluare națională se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

Structura anului școlar 2021-2022

Semestrul I

 • Cursuri: luni, 13 septembrie 2021 – miercuri, 22 decembrie 2021
 • În perioada 25-31 octombrie 2021, elevii claselor din învățământul primar și copiii din grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță.
 • Vacanța de iarnă: joi, 23 decembrie 2021 – duminică, 9 ianuarie 2022.

Semestrul al II-lea

 • Cursuri: luni, 10 ianuarie 2022 – joi, 14 aprilie 2022
 • Vacanță de primăvară: vineri, 15 aprilie 2022 – duminică, 1 mai 2022
 • Cursuri: luni, 2 mai 2022 – vineri, 10 iunie 2022
 • Vacanța de vară: sâmbătă, 11 iunie 2022 – data din septembrie 2022 la care încep cursurile anului școlar 2022 – 2023.

Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

Citește și: Ministrul Educației vrea corectare electronică la examene, începând de anul viitor: ”Profesorii vor corecta online, fără să se cunoască între ei”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.