Consiliul Naţional al Elevilor lansează ”Decalogul şcolii pe timp de pandemie”. Propunerile elevilor pentru începerea noului an școlar

0
Foto: facebook.com/ Consiliul Național al Elevilor

Consiliul Naţional al Elevilor lansează ”Decalogul şcolii pe timp de pandemie”, un set de propuneri adresate autorităţilor, printre care se numără modificarea curriculumului, elaborarea şi aplicarea unitară a procedurilor privind deschiderea şcolilor, finanţarea educației adaptată contextului și asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în toate şcolile din România. Elevii consideră ”inadmisibil ca, la mai puţin de o lună până la începerea anului şcolar, autorităţile să dea cu stângul în dreptul atunci când vine vorba de măsurile ce vor fi adoptate în sistemul educaţional”.

Reprezentanții elevilor arată, într-un comunicat de presă, că este ”imperios necesar” ca procesul de elaborare a normelor privind începerea anului şcolar 2020-2021 să fie urgentat, având în vedere faptul că suntem la mai puţin de o lună depărtare de debutul cursurilor și ţinând cont, în acelaşi timp, de solicitările şi propunerile tuturor actorilor educaţionali.

În acest sens, Consiliul Naţional al Elevilor a decis să lanseze Decalogul şcolii pe timp de pandemie, ”un set exhaustiv de propuneri adresate autorităţilor, menit să asigure începerea şcolii în siguranţă pentru toţi elevii, respectând, în acelaşi timp, standardele de calitate ale actului educaţional”, se arată în comunicatul transmis Agerpres.

Obiectivele generale prevăzute în decalog sunt:

1. Accelerarea procesului de digitalizare a educaţiei
2. Accesibilizarea educaţiei online pentru toţi elevii
3. Pregătirea comprehensivă a cadrelor didactice
4. Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în toate şcolile din România
5. Finanţare adaptată contextului
6. Informare publică deschisă şi constantă din partea autorităţilor
7. Elaborarea şi aplicarea unitară a procedurilor privind deschiderea şcolilor
8. Modificarea indicatorilor de performanţă ai unităţilor de învăţământ
9. Modificarea curriculumului
10. Respectarea drepturilor elevilor

„Este inadmisibil ca, la mai puţin de o lună până la începerea anului şcolar, autorităţile să dea cu stângul în dreptul atunci când vine vorba de măsurile ce vor fi adoptate în sistemul educaţional. Ce se va întâmpla cu elevii care nu au acces la internet? Dar cu cei care suferă de boli cronice? Procesul decizional este netransparent, iar majoritatea elevilor încă nu ştie cum va începe şcoala.

Din acest motiv, Consiliul Naţional al Elevilor lansează Decalogul şcolii pe timp de pandemie, un set de propuneri adresat decidenţilor, care cuprinde aspecte ce ţin de finanţarea educaţiei, de curriculum, de măsuri preventive şi alte aspecte adiacente. Solicităm autorităţilor urgentarea publicării procedurilor detaliate de începere a anului şcolar! Elevii au nevoie de claritate!”, a declarat Rareş Voicu, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.

Decalogul școlii pe timp de pandemie – propunerile elevilor:

 1. Accelerarea procesului de digitalizare a educației

a) Digitalizarea procesului de predare-învățare-evaluare

 • Utilizarea, de către cadrele didactice, a unor metode de predare și evaluare adaptate educației online, pentru a facilita procesul de asimilare a informațiilor de către elevi.
 • Crearea și operaționalizarea unei platforme de E-Learning la nivel național, care să poată fi accesată de către toți elevii și toate cadrele didactice.
 • Crearea Bibliotecii Școlare Virtuale, conform articolului 70 din Legea educației naționale nr. 1/2011;
 • Utilizarea catalogului școlar virtual, indiferent de modalitatea de desfășurare a cursurilor, pentru creșterea gradului de transparență al evaluării elevilor.
 • Elaborarea testelor sumative adresate elevilor, astfel încât să evalueze în mod exclusiv competențele deprinse de aceștia pe parcursul procesului de învățare, în defavoarea memorării & redării informațiilor.

b) Digitalizarea proceselor administrative din școală

 • Desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație în mediul online, cu participarea deschisă tuturor elevilor, profesorilor și părinților, în calitate de observatori;
 • Elaborarea și gestionarea online a documentelor administrative la nivelul fiecărei unități de învățământ, măsură care ar spori și principiul transparenței instituționale.

2. Accesibilizarea educației online pentru toți elevii

 • Realizarea, în regim de urgență, a unei noi analize privind necesarul de device-uri în rândul elevilor și cadrelor didactice și derularea procedurii de achiziție publică;
 • Identificarea nevoilor elevilor cu dizabilități/cerințe educaționale speciale, cu ajutorul Ministerului Educației și Cercetării și al experților în psihopedagogie specială (adaptarea curriculumului național, micșorarea duratei unei ore de curs din mediul online, crearea unei platforme speciale pentru actul de predare-învățare în cazul acestor elevi).

3. Pregătirea comprehensivă a cadrelor didactice

 • Organizarea, de către casele corpului didactic din fiecare județ, a unor sesiuni de formare pentru profesori, astfel încât aceștia să deprindă competențele necesare adaptării curriculei pentru școala online, dar și cele necesare identificării și aplicării unor metode pedagogice care să permit asimilarea cu ușurință a informațiilor de către elevi.

4. Asigurarea condițiilor igienico-sanitare în toate școlile din România

 • Asigurarea unor spații școlare care să permită distanțarea fizică între elevi, prin plasarea băncilor la o distanță de 1,5 metri;
 • Asigurarea infrastructurii sanitare – reabilitarea grupurilor sanitare (acolo unde această măsură se impune) și dotarea fiecărei școli cu apă curentă, săpun, hârtie igienică și dezinfectant;
 • Dotarea școlilor cu un stoc suficient de măști de protecție pentru elevi și cadre didactice, astfel încât aceștia să le poată schimba în mod regulat, recomandărilor specialiștilor;
 • Aerisirea încăperilor periodic, la un interval orar prestabilit (e.g.: după finalizarea unei ore de curs, după finalizarea cursurilor de dimineață etc.), dar și dezinfectarea spațiilor școlare cu soluții pe bază de clor sau alcool aplicate pe toate suprafețele la care au acces elevii și personalul școlii;
 • Tranziția în scenariul roșu a oricărei unități de învățământ care înregistrează minim un caz de infectare în rândul elevilor, profesorilor sau al personalului auxiliar și nedidactic.

5. Finanțare adaptată contextului

 • Modificarea costului standard per elev, astfel încât o mai mare pondere a acestuia să fie alocată cheltuielilor aferente infrastructurii. Cheltuielile ce vor surveni odată cu această modificare pot fi incluse în buget la următoarea rectificare bugetară.
 • Majorarea sumelor alocate unităților de învățământ de către autoritățile locale, prin intermediul finanțării complementare, pentru a asigura materialele sanitare necesare desfășurării cursurilor fizice în siguranță.

6. Informare publică deschisă și constantă din partea autorităților

 • Transparență sporită în procesul decizional, atât la nivel național, cât și la nivel local, pentru a facilita informarea elevilor cu privire la măsurile impuse de autorități pentru fiecare unitate de învățământ în parte.
 • Informare constantă și deschisă din partea autorităților cu privire la statusul epidemiologic de la nivel local și eventualele modificări la modul de desfășurare al
  cursurilor școlare.

7. Elaborarea și aplicarea unitară a procedurilor privind deschiderea școlilor

 • Elaborarea, de către autoritățile centrale, a unor proceduri clare și specifice privind implementarea fiecărui scenariu în parte;
 • O colaborare strânsă între autoritățile locale și autoritățile de la nivel central, pentru a soluționa eventualele probleme punctuale, nespecificate în procedurile de implementare a scenariilor;
 • Actualizarea constantă a procedurilor, în funcție de evoluția situației epidemiologice și de problemele cu care se confruntă autoritățile locale.

8. Modificarea indicatorilor de perfomanță ai unităților de învățământ

 • Asigurarea serviciilor medicale pentru educabili: Adăugarea unui punct privind evaluarea periodică preventivă a stării de sănătate a educabililor și a personalului din școală, în conformitate cu instrucțiunile epidemiologice emise de către INSP;
 • Spații școlare: Adăugarea unui punct privind adaptarea spațiilor școlare existente, astfel încât să fie posibilă respectarea măsurilor de distanțare fizică elev-elev, elev-profesor, profesor-profesor;
 • Dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare: Adăugarea unui punct privind dotarea unităților de învățământ cu infrastructură informatică ce permite înregistrarea și/sau transmiterea online a cursurilor, pentru școlile care se încadrează în scenariul galben;
 • Dezvoltarea profesională a personalului: Adăugarea unui punct privind deprinderea competențelor necesare predării și evaluării online.

9. Modificarea curriculumului

 • Reducerea numărului de ore stipulate în planurile-cadru – acest aspect poate porni de la reducerea numărului de ore alocate materiilor neesențiale specializării elevului (e.g.: orele de educație artistică pentru un profil teoretic). În acest mod, se pot acorda mai multe ore din orar materiilor esențiale fiecărui elev și, în același timp, se poate adapta materia disciplinelor adiacente profilului, în așa fel încât să fie asimilate doar informațiile necesare deprinderii competențelor stipulate în profilul absolventului.
 • În cazul cursurilor care implică tranziția la mediul online, este necesară micșorarea timpului acordat pentru o oră de curs online, astfel încât profesorii să pună accentul mai mult pe interacțiunea directă cu elevii și pe gradul de participare al acestora, și mai puțin pe metode pedagogice de tipul conspectului din manual, pe care elevul le poate realiza și în mod individual.
 • Adaptarea metodelor și a suportului de predare reprezintă, de asemenea, o prioritate ce ține de sfera curriculară. Disciplinele specifice profilelor vocaționale și tehnice necesită o ajustare, în așa fel încât să faciliteze elevului deprinderea abilităților conforme cu profilul absolventului, indiferent de situația epidemiologică. Acest lucru poate fi realizat prin crearea unor platforme online interactive, care să aibă ca scop simularea experienței din laborator sau din atelier sau prin realizarea unor materiale didactice care dau ocazia elevului de a practica experimentele de acasă. Astfel de metode pot fi folosite, de asemenea, și pentru materiile din trunchiul comun ce necesită un spațiu special pentru derularea experimentelor practice.

10. Respectarea drepturilor elevilor

 • Dreptul la educație – dreptul fundamental al oricărui elev, care trebuie asigurat de către stat indiferent de statutul social sau financiar al elevului sau al familiei acestuia și care, din păcate, nu a fost asigurat pentru aproximativ 900.000 de elevi, din cauza lipsei infrastructurii digitale.
 • Dreptul la sănătate – fără doar și poate, acest aspect reprezintă prioritatea zero pe care trebuie să o avem în vedere atunci când formulăm propuneri pentru reîntoarcerea la școală în anul școlar viitor. În acest sens, este imperios ca statul să asigure ansamblul de măsuri igienico-sanitare care se impun în contextul pandemiei cu COVID-19, astfel încât sănătatea elevilor să nu fie pusă în pericol.

Documentul integral poate fi consultat AICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here