Ghid MEC pentru Evaluarea Națională 2020: ”În unitatea de învățământ toate persoanele vor purta mască de protecție”

0

Ministerul Educației a realizat un ghid pentru Evaluarea Națională 2020 care debutează luni, 15 iunie, cu proba la Limba și literatura română. Documentul cuprinde informații despre măsurile ce vor fi aplicate pe perioada examenului, dar și detalii despre desfășurarea probelor.

Evaluarea Națională 2020. Reguli de desfășurare

 • Accesul în unitatea de învățământ se realizează până la ora 8.30.
 • Probele scrise pentru Evaluarea Naţională încep la ora 09.00.
 • Accesul în unitatea de învățământ trebuie organizat astfel încât să fie asigurați minimum 4 m pătrați pentru fiecare persoană și să existe o distanță minimă de 2 m între oricare 2 persoane.
 • Nu este permis accesul persoanelor cu o temperatură corporală care depășește 37,3 C.
 • Parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitate se va realiza pe un traseu bine delimitat si semnalizat, respectând normele de distanțare fizică.
 • La intrarea în unitatea de învățământ sunt asigurate materiale și echipamente de protecție: covorașe dezinfectante, măști, substanțe dezinfectante pentru mâini.
 • Fiecare persoană care intră în școală va primi câte o mască la sosire și câte o mască la plecare.
 • La intrarea în școală fiecare persoană se dezinfectează pe mâini.
 • Intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare sunt semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat.
 • În unitatea de învățământ toate persoanele vor purta mască de protecție!

Triajul epidemiologic

 • Triajul epidemiologic se efectuează de către cadrul medical la intrarea în Centrul de Examen prin:
  • Măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact, activitate care se va realiza la umbră;
  • Dacă temperatura corporală depășește 37,3 grade C se repetă măsurarea temperaturii de 3 ori succesiv, la un interval de timp de 2-5 minute
  • Observarea clinică a simptomelor respiratorii de tipul tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată.
 • Dacă un elev este în situația de a nu fi primit la examen, comisia înștiințează părinții/reprezentanții legali ai acestuia cu privire la acest aspect și cu privire la posibilitatea de a susține examenul în etapa specială.

Măsuri în școli

 • Colectarea măștilor purtate se va face în locuri special amenajate și semnalizate.
 • În sălile de examen stabilirea locurilor se realizează astfel încât să existe o distanță de 2 m între candidați, pe rânduri și între rânduri.
 • La intrarea în sala de examen se va afișa oglinda sălii și asistenții vor dirija candidatul direct către locul destinat pentru a evita parcurgerea întregii suprafețe a sălii în căutarea locului.
 • În unitățile de învățământ special, în sălile de examen, nu se va depăși numărul de 10 persoane.
 • Dacă un elev anunță școala că este în situația de a fi în izolare/carantină/spital ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu SARS – CoV – 2 sau diagnosticare cu COVID – 19 și nu poate susține examenul în prima etapă, atunci circuitul informației este următorul: Școală → Comisia municipală → DSP (pentru spitalizați) / ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ (pentru izolați sau carantinați ) care confirmă → Comisia municipală → Școală.
 • Elevul cu alte afecțiuni poate susține examenul în sesiunea specială dacă are document medical de la medicul de familie sau medicul specialist cu mențiunea “starea de sănătate permite încadrarea în etapa specială de examen.

Interdicții pentru elevi

 • Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop.
 • Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.
 • Se interzice candidaților la Evaluarea Națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 • Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
 • Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită
  materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau
  alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare.
 • Încălcarea regulilor menționate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar
  candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă
  materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse
  de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și
  indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările
  scrise.
 • Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Desfășurarea probelor

 • Elevii vor fi așezați câte unul în bancă, alfabetic, pe Centru de examen.
 • Durata fiecărei probe de examen este de 120 de minute, iar în sala de examen rămân
  ultimii trei elevi până la predarea lucrării și de către ultimul candidat.
 • Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut
  pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli.
 • Toate sălile în care se desfășoară activități specifice Evaluării Naționale vor fi supravegheate audio-video și vor avea pe ușă anunțul privind monitorizarea.
 • Depozitarea bagajelor în sala special destinată va fi monitorizată audio-video.
 • La predarea lucrărilor scrise, elevii vor semna procesul verbal de predare-primire. Se va consemna pe lucrare și în procesul verbal numărul total de pagini scrise.
 • În fiecare zi în care se desfășoară probe scrise, la ora 15.00, se descarcă și se afișează
  baremele de evaluare și notare.
 • Afișarea rezultatelor elevilor se realizează în format letric la Centrul de examen și se
  păstrează pe o perioadă de o lună de la data afișării.
 • Toate documentele rezultate în urma activităților desfășurate în centru (declarații,
  angajamente, procese verbale, ciorne, lucrări anulate etc.), se arhivează timp de doi ani
  în unitatea de învățământ.

Consultați Ghidul pentru Evaluarea Națională 2020 AICI.

Calendarul Evaluării Naționale 2020

  • 15 iunie 2020 – Limba și literatura română – proba scrisă
  • 17 iunie 2020 – Matematica – Proba scrisă
  • 18 iunie 2020 – Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 22 iunie 2020 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14.00)
  • 22 iunie 2020 – Depunerea contestațiilor (orele 16.00 – 19.00)
  • 23 iunie 2020 – Depunerea contestațiilor (orele 8.00 – 12.00)
  • 23-26 iunie 2020 – Soluționarea contestațiilor
  • 27 iunie 2020 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Calendarul etapei speciale

 • 22-26 iunie 2020: Înscrierea candidaților
 • 29 iunie 2020 – Limba și literatura română – proba scrisă
 • 30 iunie 2020 – Matematica – Proba scrisă
 • 1 iulie 2020 – Limba și literatura maternă – probă scrisă
 • 2 iulie 2020 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12.00)
 • 2 iulie 2020 – Depunerea contestațiilor (orele 14.00 – 20.00)
 • 3 iulie 2020 – Soluționarea contestațiilor
 • 4 iulie 2020 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Cine poate participa la etapa specială?

 • Elevii aflați în izolare/carantină
 • Elevii care au prezentat valori ale temperaturii peste 37,3o C
 • Elevii care din alte motive justificate medical nu au putut finaliza sau participa la probele din prima etapă a Evaluării naționale.
  Candidaților care în prima sesiune au participat și nu au finalizat una sau mai multe probe li se recunosc probele susținute și evaluate.

Citește și: 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here