BAC 2020. Cum se echivalează probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale la examenul de Bacalaureat – document

0

Ordinul ministrului Educației prin care este aprobată metodologia pentru echivalarea și recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale la examenul de Bacalaureat 2020 a fost publicat, joi, în Monitorul Oficial.

Probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română și în limba maternă

 • Nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul de Bacalaureat 2020 se stabilește în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă.
 • Prin recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă în clasele IX-XII, candidaților la examenul de bacalaureat național 2020 li se acordă următoarele niveluri de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă:
   • nivelul ”utilizator mediu” pentru media cuprinsă între 5 și 6,99;
   • nivelul ”utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
   • nivelul ”utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.

Probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

 • Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din cadrul probei C la examenul de bacalaureat național 2020 se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei.
 • Media aritmetică a mediilor anuale obținute de candidat se calculează pe baza mediilor anuale la limba modernă de circulație internațională din anii școlari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învățământului liceal.
 • Nivelul unic de competență se identifică, în acord cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul european comun de referință pentru limbi.
 • Nivelul unic de competență se acordă conform următoarei grile:
   • calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 și 5,99;
   • calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 și 6,99;
   • calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
   • calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8,5 și 10.
 • Candidații la examenul de bacalaureat 2020 care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Probele de evaluare a competențelor digitale

 • Nivelul de competență digitală din cadrul probei D la examenul de bacalaureat național 2020 se stabilește calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de acesta la disciplina tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a.
 • Nivelul de competență digitală se acordă conform următoarei grile:
   • nivelul ”utilizator începător” pentru media cuprinsă între 5 și 5,99;
   • nivelul ”utilizator de nivel mediu” pentru media cuprinsă între 6 și 6,99;
   • nivelul ”utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
   • nivelul ”utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8.50 și 10.
 • În certificatul de atestare a competențelor digitale este înscris nivelul de competență digitală, iar la rubrica ”punctaj” este specificată media aritmetică pe baza căreia a fost acordat nivelul de competență.
 • Candidații la examenul de bacalaureat 2020 care nu au studiat disciplina tehnologia informației și a comunicațiilor sau echivalente susțin proba de evaluare a competențelor digitale (proba D) în baza procedurii Centrului Național de Examinare și Evaluare nr. 177/2019 pentru organizarea și desfășurarea probei de evaluare a competențelor digitale (proba D) – examenul de bacalaureat național 2019.
 • Candidații care au promovat, pe parcursul învățământului liceal, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor digitale.

Calcularea mediilor și echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se realizează de către comisiile de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale în perioada 11-17 iunie 2020.

Potrivit noului calendar de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat – 2020, înscrierea absolvenților de liceu pentru examenul de Bacalaureat va începe pe 3 iunie și se va încheia pe 10 iunie.

Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se vor realiza în perioada 11-17 iunie 2020, conform unei metodologii realizate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și aprobate prin ordin de ministru.

Pe 22 iunie este programată proba scrisă la Limba și literatura română, urmată pe 23 iunie de proba la Limba și literatura maternă, 24 iunie – proba obligatorie a profilului și 25 iunie  – proba la alegere a profilului și specializării.

Primele rezultate vor fi afișate pe 30 iunie, vor fi două zile pentru depunerea contestațiilor într-un anumit interval orar, între 1 și 4 iulie se vor rezolva contestațiile, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 5 iulie 2020.

CALENDARUL examenului de Bacalaureat național – 2020 

   • 3 – 10 iunie 2020: Înscrierea candidaților
   • 11-17 iunie: Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale
   • 22 iunie 2020: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
   • 23 iunie 2020: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
   • 24 iunie 2020: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
   • 25 iunie 2020: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
   • 30 iunie 2020: Afișarea rezultatelor până la ora 12.00
   • 30 iunie 2020: Depunerea contestațiilor în intervalul orar 16.00-20.00
   • 1 iulie 2020: Depunerea contestațiilor în intervalul orar 8.00 – 12.00
   • 1 – 4 iulie 2020: Rezolvarea contestațiilor
   • 5 iulie 2020: Afișarea rezultatelor finale

Citește și: BAC 2020. Noul calendar al examenului de Bacalaureat a fost aprobat. Probele scrise încep pe 22 iunie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here