Ce ar trebui să știe elevii la finalul claselor pregătitoare și I-IV – Matematică și Limba română. Ghid pentru părinți

0

Învățătoarea Alina Hoară, de la Liceul de Artă din Sibiu, profesor MERITO 2019, a realizat două ghiduri pentru părinți în care sunt prezentate abilitățile și competențele de Limba română și Matematică și explorarea mediului, pe care ar trebui să le aibă copiii de 5-10 ani la finalul fiecărui an școlar din ciclul de învățământ primar, de la clasa pregătitoare până la clasa a IV-a. 

„Toți trecem printr-o perioadă aparte a învățământului românesc. Elevii parcă sunt „home-schooled”, părinții sunt facilitatorii copiilor, iar cadrele didactice sunt îndrumătorii din spatele ecranului. Aceste ghiduri vă ajută pe voi, părinții, să vă informați despre ce ar trebui să știe copilul vostru la final de an școlar, în funcție de etapa în care se află. Materialele sunt realizate în conformitate cu programele școlare în vigoare”, precizează învățătoarea în prefața ghidurilor, conform unui comunicat MERITO.

Ghidul pentru matematică și explorarea mediului organizează abilitățile și competențele legat de numere, fracții, efectuarea de operații (adunare, scădere, înmulțire, împărțire) și ordinea lor, rezolvarea de probleme, orientarea spațială și localizări în spațiu, figure plane (2D) și corpuri geometrice (3D), concepte de bază (lungime, capacitate, masă, timp, bani) și unitățile lor de măsură, colectarea, citirea, înregistrarea, organizarea și reprezentarea datelor, corpul omenesc, plante și animale, universul, forțe, mișcare, transfer de energie, unde și vibrații și medii de viață.

De exemplu, la finalul clasei a IV-a, elevii vor avea următoarele abilităţi/ competenţe:

 • Numerele naturale cuprinse între 0-1.000.000: să formeze, citească, scrie, compare, ordoneze, rotunjească; să scrie numerele cu cifre romane I, V, X, L, C, D, M;
 • Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0–1.000.000, fără trecere și cu trecere peste ordin: adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării; număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda mersului invers, metoda balanţei);
 • Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0–1.000.000: înmulţirea unui număr cu 10, 100, 1.000; înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre; proprietăţile înmulţirii;
 • Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-1.000.000: împărţirea unui număr cu 10, 100, 1.000; împărţirea numerelor mai mici de 1.000.000 la un număr de cel mult două cifre (cu rest zero sau diferit de zero);
 • Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde şi pătrate;
 • Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute; metoda reprezentării grafice, metoda comparaţiei; metoda mersului invers;
 • Fracţii cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu numitorul egal cu 100; diviziuni ale unui întreg; reprezentări prin desene; fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare; adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor. Copilul va fi capabil să scrie procentual (numai pentru 25%, 50%, 75%);
 • Localizarea unor obiecte – terminologie specifică: paralel, perpendicular; coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea; hărţi;
 • Figuri geometrice: drepte perpendiculare, paralele; unghiuri drepte, ascuţite, obtuze;
  poligoane: pătrat, dreptunghi, romb, paralelogram, triunghi; cerc. Axa de simetrie; Perimetrul şi aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând cu ajutorul unei reţele de pătrate cu latura de 1 cm);
 • Corpuri geometrice: cub, paralelipiped, piramidă, cilindru, sferă, con (identificare, desfăşurare şi construcţie folosind tipare sau diverse materiale); volumul cubului şi
  paralelipipedului (folosind cubul cu latura de 1 cm);
 • Unităţi de măsură pentru lungime: unităţi de măsură: metrul, cu multiplii şi submultiplii; transformări pentru lungime în limita operaţiilor cunoscute; instrumente de măsură: rigla, metrul de tâmplărie, metrul de croitorie, ruleta; operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime;
 • Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor: unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii; transformări pentru volum în limita operaţiilor cunoscute; operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul lichidelor;
 • Unităţi de măsură pentru masă: unităţi de măsură: kilogramul, multiplii şi submultiplii (inclusiv tona şi chintalul); transformările unităţilor de măsură în limita operaţiilor cunoscute; instrumente de măsură: cântarul, balanţa; operaţii cu unităţile de măsură pentru masă;
 • Unităţi de măsură pentru timp: calculul unor intervale temporale; transformări din unităţi mai mari în unităţi mai mici de timp; instrumente de măsură: ceasul, cronometrul;
 • Unităţi de măsură monetare: unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul (monede şi bancnote în uz); schimburi monetare echivalente, în aceeaşi unitate monetară;
 • Organizarea şi reprezentarea datelor: date din tabele: analiza datelor, interpretare; grafice cu bare şi liniare: construirea, extragerea şi prelucrarea unor informaţii.

Descărcați de aici Ghid pentru părinți – MEM/ Matematică. Ce ar trebui să știe copilul meu la final de an școlar

Ghidul pentru limba română prezintă abilitățile și competențele pentru acte de vorbire (funcții ale limbii), dialog (reguli în dialogul verbal), vorbire eficientă, discurs oral, scriere funcțională și imaginative, vocabular, fonetică, ortografie, punctuație, despărțire a cuvintelor, texte literare și intuire a claselor morfologice.

La finalul clasei a IV-a, elevii vor avea următoarele abilităţi/ competenţe:

Textul:

 • Să citească fluent un text de minimum 800 cuvinte (două pagini);
 • text literar narativ; text descriptiv de tip portret; poezii scurte adecvate nivelului de vârstă;
 • text de informare şi funcţional: să realizez afişe, tabele, diagrame Venn sau orice alt tip de organizator grafic, adecvat vârstei; hărţi şi planuri simple de oraş / traseu turistic etc.; cărţi poştale, invitaţii, email-uri (în funcţie de dotări);
 • intuirea persoanei, a timpului şi a relaţiilor simple dintre cuvinte: subiect și predicat.

Descărcați de aici Ghid pentru părinți – Limba Română (CLR) şi Limba şi Literatura Română (LLR) – Ce ar trebui să știe copilul meu la sfârșit de an școlar.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here