Clasa pregătitoare 2020. Cum se va face repartizarea elevilor și a învățătorilor la clasă, în București. Explicațiile ISMB și soluțiile propuse

0
Foto: pixabay.com

Inspectoratul Școlar al Municipiului București explică, într-un comunicat de presă, dat marți publicității, ce soluții propune pentru repartizarea la clasă a elevilor înscriși în clasa pregătitoare și a învățătorilor, în anul școlar 2020-2021. În cazul elevilor, precizează ISMB, distribuirea se va face după un algoritm de tip alfabetic sau prin tragere la sorți în ședință publică, iar în cazul profesorilor, prin tragere la sorți. Inspectoratul spune că fiecare școală va trebui să elaboreze o procedură operațională privind repartizarea, care ”să respecte criteriul transparenței și să elimine orice suspiciune”. ”Se consideră că prin existența unui algoritm clar și transparent de repartizare a elevilor se evită supraaglomerarea unor clase și se îmbunătățește calitatea procesului instructiv-educativ în învățământul primar”, precizează ISMB.

ISMB arată că procedura operațională ce va fi elaborată de fiecare școală va cuprinde ”algoritmul/metoda prin care se va face repartizarea elevilor la clasă, respectiv a învățătorului/profesorului pentru învățământ primar”. Aceasta va fi afișată la avizier și pe site-ul unității de învățământ și va fi diseminată în cadrul zilelor intitulate generic ”Porți deschise”.

Inspectoratul mai precizează că, în cadrul ședințelor de lucru cu directorii unităților de învățământ din perioada imediat următoare, va analiza și ”alte soluții pentru determinarea unor reguli de repartizare clare și transparente”.

Comunicatul integral al Inspectoratului Școlar al Municipiului București:

Având în vedere importanța procesului de înscriere a copiilor la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021, Inspectoratul Școlar al Municipiului București susține transparența, egalitatea de șanse, eliminarea riscurilor segregării și ale discriminării, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.

Formațiunile de studiu ce urmează a se constitui la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021 la nivelul Municipiului București, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 137/2000, cu modificările și completările ulterioare, privind prevenirea tuturor formelor de discriminare enumerate în actul normativ și a principiilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare: echitatea (accesul la învățare se realizează fără discriminare), asigurarea egalității de șanse, transparența (vizibilitatea deciziei și a rezultatelor prin comunicare eficientă).

În contextul celor prezentate mai sus, se vor avea în vedere următoarele aspecte:

1. Fiecare unitate de învățământ va elabora o procedură operațională privind repartizarea pe formațiuni de studiu a elevilor înscriși la clasa pregătitoare care să respecte criteriul transparenței și care să elimine orice suspiciune asupra acestui proces. Această procedură va cuprinde algoritmul/metoda prin care se va face repartizarea elevilor la clasă, respectiv a învățătorului/profesorului pentru învățământ primar. Procedura operațională va fi afișată la avizier și pe site-ul unității de învățământ și, de asemenea, va fi diseminată în cadrul zilelor intitulate generic ”porți deschise”.

2. Inspectoratul Școlar al Municipiului București a identificat ca modalități transparente și nediscriminatorii de repartizare la clasă, următoarele posibile soluții:

I. Privind distribuirea elevilor la clasă:

  • algoritm de tip alfabetic – ordonarea alfabetică și distribuirea pe clase în funcție de poziția candidatului și numărul de clase existente

Exemplu: Prin planul de școlarizare sunt propuse 3 clase pregătitoare. Dispunerea se va face astfel:

    • Elevul de la poziția 1 va ocupa loc în clasa A.
    • Elevul de la poziția 2 va ocupa loc în clasa B.
    • Elevul de la poziția 3 va ocupa loc în clasa C.

După fiecare grupare de câte trei elevi repartizați, se va relua algoritmul.

  • tragere la sorți a elevilor înscriși în ședință publică organizată de unitatea de învățământ;

II. Privind distribuirea cadrelor didactice la clasă:

  • tragere la sorți a învățătorului/profesorului pentru învățământ primar.

3. În cadrul ședințelor de lucru cu directorii unităților de învățământ din perioada imediat următoare, I.Ș.M.B. va analiza și alte soluții pentru determinarea unor reguli de repartizare clare și transparente. 

De asemenea, prin intermediul Casei Corpului Didactic București, se urmărește includerea în oferta de formare a noi cursuri de perfecționare pentru cadrele didactice care vor prelua în încadrare clase pregătitoare.

Se consideră că prin existența unui algoritm clar și transparent de repartizare a elevilor se evită supraaglomerarea unor clase și se îmbunătățește calitatea procesului instructiv-educativ în învățământul primar.

Rolul Inspectoratului Școlar al Municipiului București este acela de a se asigura că formațiunile de studiu sunt constituite corect, transparent, iar procedurile de lucru sunt elaborate clar și aduse la cunoștință partenerilor educaționali.”

Citește și: 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here