Clasa pregătitoare 2020. Calendarul și metodologia de înscriere – proiect MEC. Cum vor fi împărțiți copiii pe clase începând de anul școlar viitor

0
Foto: pixabay.com

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021 va începe pe data de 4 martie, prevăd calendarul și metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, puse, marți, în dezbatere publică de Ministerul Educației. De la această dată, părinții vor avea la dispoziție trei săptămâni pentru a completa online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor cererile-tip de înscriere. În perioada 25 februarie – 9 martie 2020, fiecare școală va organiza o ”Zi a porților deschise”, în care părinții și copiii vor putea vizita spațiile și purta discuții cu personalul unității de învățământ. Metodologia pentru înscrierea în clasa pregătitoare de anul școlar viitor aduce și noutăți,  una dintre ele vizând modul de constituire a claselor.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat marți, în consultare publică, metodologia și calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021.

Ministerul precizează, într-un comunicat de presă, că principalele noutăți incluse în proiectul de metodologie vizează constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare, precum și soluționarea situațiilor excepționale ale copiilor care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de metodologie.

”Constituirea formațiunilor de elevi se face după finalizarea procesului de înscriere, conform calendarului, în baza unei proceduri elaborate la nivelul unității de învățământ și aprobate de Consiliul de administrație, procedură care să asigure transparență, echitate, nondiscriminare și incluziune”, informează MEC.

Astfel, fiecare școală va trebui să aibă criterii clare de repartizare a elevilor în clase, așa cum a anunțat Inspectoratul Școlar al Municipiului București: elevii să fie repartizați în clase în ordine alfabetică sau prin tragere la sorți, iar învățătoarele repartizate la clasă tot prin tragere la sorți.

Cea de-a doua noutate, completează MEC, vizează situațiile excepționale ale copiilor care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de metodologie, acestea urmând să fie ”analizate și soluționate de Comisiile județene/Comisia municipiului București, în baza unor proceduri proprii”.

Ce prevede metodologia în privința repartizării elevilor în clase:

”Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea procesului de înscriere, conform Calendarului înscrierii, în baza unei proceduri elaborate la nivelul unității de învățământ și aprobate de Consiliul de administrație, cu respectarea criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare și incluziune.”

Soluționarea situațiilor în care copiii nu se încadrează în tranșele de vârstă:

”Situațiile excepționale ale copiilor care nu se încadrează în tranșele de
vârstă prevăzute de prezenta metodologie, vor fi analizate și soluționate de Comisiile județene/ Comisia municipiului București în baza unei proceduri proprii. Părinții/tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor aflați în situații excepționale sunt consiliați de către CJRAE/CMBRAE, privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului.”

Interdicții și sancțiuni prevăzute în proiect:

 • Se interzice unităților de învățământ de stat să instituie taxe sau să solicite părinților/ tutorilor legal instituiți/ împuterniciților legali alte foloase pentru a realiza înscrierea copiilor în clasa pregătitoare.
 • Se interzice colectarea sau favorizarea acțiunii de colectare a unor fonduri
  materiale sau bănești de la părinții / tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali care solicită înscrierea în învățământul primar.
 • Personalul din învățământ care, în procesul de înscriere a copiilor în clasa
  pregătitoare, săvârșește fapte de natură penală sau care manifestă neglijență în
  îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin este sancționat în conformitate cu prevederile
  legislației în vigoare.
 • Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
 • Persoanele vinovate de transcrierea eronată a datelor personale ale copiilor sau de nerespectarea prevederilor prezentei metodologii vor fi sancționate disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz.

Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 – PROIECT:

 • 24 februarie 2020: Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.
 • 25 februarie – 9 martie 2020: Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care
  se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ
  implicat în această activitate.
 • 25 februarie – 20 martie 2020: Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.
 • 4 martie – 23 martie 2020: Completarea de către părinți/ tutori legal instituiți/
  reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri).

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

 • 1 aprilie 2020:  Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

 • 22 aprilie 2020: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile,
  elaborată de inspectoratul școlar.
 • 23 aprilie – 30 aprilie 2020: Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul
  unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
 • 7 mai 2020: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 – proiect

Condiții de înscriere în clasa pregătitoare. Alegerea școlii

 • Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.
 • Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
 • Toți copiii ai căror părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. Prin domiciliu se înțelege inclusiv reședință.
 • În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor
  de înscriere primite de la părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali al căror
  domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de
  locuri libere, se aplică criterii de departajare generale și specifice.

Procedura de înscriere în învățământul primar

 • Cererea-tip de înscriere se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ la care părintele/ tutorele legal instituit/reprezentantul legal dorește înscrierea copilului.
 • Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal dorește înscrierea, în prezența părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri).
 • În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitățile de
  învățământ asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților/
  /tutorilor/împuterniciților legali pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de
  înscriere.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

 • Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele
  priorități:

  • a) în prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți/ tutori
   legal instituiți/ reprezentanți legali au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.
   Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu
   ajutorul aplicației informatice;
  • b) în a doua fază se procesează cererile părinților /tutorilor/împuterniciților legali
   care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție,
   pe locurile rămase libere;
  • c) în a treia fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți/ tutori
   legal instituiți/ reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de
   învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de
   locuri.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

 • Părinții/tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la aceasta etapă completează o nouă cerere-tip de înscriere în cea de-a doua etapă, pentru locurile disponibile.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ la
  care există locuri disponibile.

Propunerile, observațiile și sugestiile pe marginea proiectului de metodologie propus de Ministerul Educației și Cercetării pot fi trimise pe adresa de e-mail inscriere.inv.primar@edu.gov.ro, până în data de 14 februarie 2020.

Citește și:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here