„Săptămâna verde” – proiect: Este interzisă implicarea elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea de fonduri de la părinți

0

Ministerul Educaţiei a lansat, miercuri, în consultare publică proiectul Metodologiei de organizare a programului „Săptămâna verde”. Potrivit proiectului, părinții pot decide să susțină, financiar, activitățile desfășurate în cadrul programului, prin asociația de părinți sau pot face demersuri privind atragerea de resurse financiare extrabugetare. Este interzisă însă și ”constituie abatere disciplinară implicarea elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea de fonduri de la părinți și/sau gestionarea fondurilor asociației de părinți utilizate în derularea programului”.

Programul „Săptămâna verde” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar, se desfășoară în baza unei planificări, la decizia fiecărei unităţi de învăţământ, și nu se derulează simultan cu Programul „Școala altfel”, prevede proiectul de metodologie.

Toate unitățile de învățământ primar, gimnazial și liceal din cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar organizează obligatoriu „Săptămâna verde”, programul având ca scop ”dezvoltarea atât a competențelor din curriculumul național, cât și a unor competențe complementare acestora de investigare inter- şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare şi formarea unor comportamente responsabile faţă de mediul înconjurător”.

Conform proiectului, în perioada alocată programului „Săptămâna verde” se pot desfășura activități educaționale precum: lecții în natură, dezbateri, jocuri de rol, fotografie vorbită, exerciții de construcție participativă a unor scenarii de viitor, vizionări de documentare, experimente, biblioteci vii, teatru forum, teatru legislativ, proiecte de servicii în folosul comunității, ateliere, voluntariat, expediții și excursii în parcuri naturale și arii protejate, fără a se limita la acestea.

Totodată, cadrele didactice au acces la o platformă dedicată educației pentru schimbări climatice și pentru mediu (saptamanaverde.edu.ro/ro), platformă care cuprinde o bibliotecă digitală cu resurse educaționale pe teme de mediu și climă, exemple și oferte de activități, o hartă interactivă a disponibilităților de cazare gratuită din ariile naturale protejate, precum și exemple cu privire la orarul și proiectarea activităților, precum și la evaluarea acestora.

”Cadrele didactice continuă pe tot parcursul anului școlar activitățile cu rezultate pozitive, derulate în cadrul programului Săptămâna verde”, se mai menționează în proiect.

În același timp, proiectul de metodologie stabilește că activităţile cuprinse în programul „Săptămâna verde” sunt ”implementate/ facilitate de cadre didactice în colaborare cu preșcolari/ elevi, părinţi/ reprezentanți legali, reprezentanţi ai instituţiilor, autorităţilor, companiilor, organizaţiilor nonguvernamentale locale/ regionale/naționale/ internaționale, ţinând cont şi de resursele disponibile în unitatea de învăţământ”.

”Pentru realizarea activităţilor, cadrele didactice, elevii, părinţii/ reprezentanții legali şi partenerii unităţilor de învăţământ se asigură de existenţa resurselor necesare, având acces la infrastructura şi logistica acesteia. În implementarea programului pot fi utilizate sustenabil şi resurse extrabugetare”, se mai precizează în proiect, care cuprinde și următoarele prevederi:

  • Părinții pot decide să susțină, financiar, activitățile desfășurate în cadrul programului „Săptămâna verde”, prin asociația de părinți cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar sau pot face demersuri privind atragerea de resurse financiare extrabugetare. Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea de fonduri de la părinți și/sau gestionarea fondurilor „Asociației de părinți” utilizate în derularea programului „Săptămâna verde”.
  • În perioada alocată programului „Săptămâna verde” nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ. Programul se desfăşoară în conformitate cu un orar special, în fiecare dintre cele 5 zile.
  • Participarea la programul „Săptămâna verde” este obligatorie atât pentru elevi, cât şi pentru toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ.
  • Unitatea de învățământ are obligația de a stabili oferta de activități din cadrul programului „Săptămâna verde” astfel încât să poată asigura, prin oferte alternative, participarea la aceste activități, a tuturor elevilor și cadrelor didactice.
  • Activităţile din cadrul programului „Săptămâna verde” se pot realiza în unitatea de învăţământ sau în afara acesteia, respectându-se prevederile legale cu privire la siguranţa preșcolarilor/elevilor pe durata activității respective.
  • Orice deplasare în afara unităţii de învăţământ trebuie să aibă un caracter educativ. Nu sunt permise deplasări ale preșcolarilor/elevilor pe durata întregului program (5 zile sau mai mult).
  • Sunt interzise deplasările în afara localității care presupun costuri pentru care unitatea de învățământ nu a identificat surse de finanțare.
  • Directorul unităţii de învăţământ în colaborare cu echipa coordonatoare monitorizează prezenţa preșcolarilor/elevilor şi a cadrelor didactice la activităţile programului „Săptămâna verde”. Activităţile educative aprobate se înscriu în condica de prezenţă a cadrelor didactice, absenţele elevilor se înscriu la rubrica „Purtare” în catalog.

Document: Proiectul Metodologiei de organizare a programului „Săptămâna verde” poate fi consultat integral aici.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.