Profilul de formare al absolventului din învățământul preuniversitar, lansat în consultare publică de Ministerul Educației – document

0
Sursa foto: Facebook/ Ministerul Educației

Ministerul Educației a lansat vineri, 13 octombrie, în consultare publică Profilul de formare al absolventului, document care ”conturează un portret al absolventului în termeni de cunoștințe, abilități și atitudini și este reprezentat de competențele absolventului unui nivel de învățământ”. Potrivit proiectului, documentul se adresează, cu prioritate, dezvoltatorilor de curriculum, precum și tuturor actorilor educaționali (profesori, elevi, părinți/tutori), unităților de învățământ și comunității în ansamblu.

UPDATE 6 decembrie 2023 – Ordinul ministrului Educației prin care este aprobat Profilul de formare al absolventului a fost publicat în Monitorul Oficial.

Profilul de formare al absolventului este construit ”pornind de la reperele fundamentale de dezvoltare din educația timpurie, pentru învățământul preșcolar, și de la descriptorii competențelor-cheie, declinați pe niveluri de învățământ, în cazul învățământului primar, gimnazial și liceal”, se arată în document.

La baza profilului de formare al absolventului din învățământul preuniversitar se află
un set de principii care ”promovează dezvoltarea integrală a persoanei care manifestă respect pentru sine, pentru cei din jur și pentru mediul înconjurător, reprezintă fundamentul pentru cultivarea unei atitudini de implicare și responsabilitate la nivel personal, local, național și global, sunt integrate în toate experiențele de învățare ale elevului, atât la nivelul clasei, cât și în afara acesteia, prin interacțiunile sale zilnice”, se mai precizează în proiect.

Conform documentului, pentru nivelurile primar, gimnazial și liceal, profilul de formare al absolventului este determinat de cele opt competențe-cheie, având asociați descriptori de nivel:

 • competența de citire, scriere și înțelegere a mesajului;
 • competența în multilingvism;
 • competența matematică și competența în științe, tehnologie și inginerie;
 • competența digitală, inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică;
 • competența personală, socială și a învăța să înveți;
 • competența civică, juridică și de protejare a mediului;
 • competența antreprenorială;
 • competența de sensibilizare și exprimare culturală.

În propunerea de profil al absolventului sunt incluse și nouă ”atribute prioritare”, care ”constituie o bază pentru învățarea pe tot parcursul vieții, sunt solicitate de actorii sociali și de piața muncii și sunt importante pentru societățile în schimbare”. Aceste atribute sunt: comunicativ, creativ, reflexiv, colaborativ, prospectiv, autonom, rezilient, responsabil, etic.

Conform proiectului, profilul de formare al absolventului este ”un document adresat, cu prioritate, dezvoltatorilor de curriculum, fundamentând deciziile de curriculum, din perspectiva directă a elementelor care reglementează activitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar – planuri-cadru de învățământ, programe școlare și standarde naționale de evaluare”.

Totodată, profilul de formare al absolventului poate fi folosit de profesori, elevi, părinți sau tutori, unități de învățământ și comunitate în ansamblu, astfel:

 • profesorii pot folosi profilul pentru:
  – proiectarea unor activități de învățare care să contribuie la dezvoltarea competențelor, inclusiv a atributelor descrise în profil;
  – crearea și/sau utilizarea unor resurse de învățare adecvate dezvoltării competențelor și aplicării acestora în contexte reale de viață;
  – crearea de contexte multiple care să implice elevii în exerciții de reflecție asupra viitorului lor;
 • elevii:
  – pot folosi profilul ca un ghid pentru stabilirea obiectivelor pentru propria învățare și dezvoltare personală;
  – pot reflecta asupra propriei învățări și asupra rezultatelor învățării, fiind sprijiniți în luarea celor mai bune decizii pentru atingerea obiectivelor stabilite;
 • părinții/tutorii pot folosi profilul pentru:
  – inițierea de discuții constructive și echilibrate cu copiii lor și cu actorii educaționali referitoare la învățare, parcursul lor școlar și profesional;
  – identificarea nevoilor copiilor și orientarea eforturilor acestora pentru valorificarea potențialului lor de dezvoltare;
  – sprijinirea inițiativelor și a proiectelor personale ale copiilor, în contexte variate, nonformale și informale.
 • comunitatea poate folosi profilul absolventului pentru:
  – inițierea/sprijinirea unor activități/proiecte care încurajează copiii și tinerii să utilizeze competențele dobândite, inclusiv în beneficiul comunității;
  – implicarea activă a copiilor și a tinerilor în evenimente educaționale, sociale și culturale locale, precum și în activități ale diferitelor instituții/organizații/agenți economici din localitate.”

Conform Ministerului Educației, profilul absolventului a fost elaborat de specialiști și cercetători din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație – Serviciul Dezvoltare Curriculum și Unitatea de Cercetare în Educație, instituție aflată în subordinea Ministerului Educației, alături de alți experți în domeniu, reprezentanți ai mediului preuniversitar și universitar, precum și ai societății civile.

Propunerile și sugestiile se pot trimite în perioada 13 – 23 octombrie 2023 pe adresa de e-mail consultare@rocnee.ro.

În cadrul procesului de consultare publică este prevăzută o dezbatere care va avea loc vineri, 20 octombrie.

 • Profilul de formare al absolventului – proiect: documentul integral aici.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.